The auction will start on 10.04.2020

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
39716

1943 Wystawa konkurs na zagrodę - okolicznościowy stempel odbity grzecznościowo na czystej karcie pocztowej

40 PLN40 PLN
39723

1944 wydanie obiegowe - znaczek w kolorze brązowoczerwonym na karnecie ozdobionym suchym tłoczeniem "WIELKANOC 1944 WESOŁEGO ALLEJUA"; bardzo rzadki walor - nieujęty w katalogu Hebera!!! doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

600 PLN400 PLN
39727

1944 wydanie obiegowe, czworoblok znaczków w kolorze ciemnoczerwonym unieważniony 13.VI kasownikiem okolicznościowym "UTWORZENIE POLSKIEJ ŻANDARMERII" na karcie ozdobionej drzeworytem autorstwa Zygmunta Pazdy upamiętniającym tę samą rocznicę, przedstawiającą kolumnadę Pałacu Saskiego z pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

200 PLN200 PLN
39742

1944 Wilno - znaczek z serii Tydzień Ziem Zachodnich - ostemplowany kasownikiem okolicznościowym "TYDZIEŃ ZIEM WSCHODNICH" 20.VIII (w pierwszym dniu obiegu) w karnecie ozdobionym suchym tłoczeniem z herbem miasta, gwarancja Korszeń.

150 PLN180 PLN
39744

1944 80 rocznica powstania Czerwonego Krzyża, znaczek skasowany 28.IX w pierwszym dniu obiegu, na specjalnej karcie ozdobionej suchym tłoczeniem; gwarancja Korszeń; temat - CZERWONY KRZYŻ.

180 PLN180 PLN
39747

1944 80 rocznica powstania Czerwonego Krzyża, trzu odcienie koloru oliwkowego znaczka za 100 f., najjaśniejsza dodatkowo na kremowym mniej prześwitującym papierze, gwarancja Korszeń.

120 PLN108 PLN
39752

1944 odrastający dąb, seria prób z napisem próba na odwrocie, wartości 5 i 15 f. ostatecznie nie wydano, gwarancja Schmutz.

2 400 PLN2 000 PLN
39764

1944 karnet noworoczny SZYBKIEGO POWROTU DO DOMU z życzeniami od mistrza kominiarskiego obozu, ozdobiony symbolicznym drzeworytem odbitym na cienkim różowym papierze; bardzo rzadko spotykane wydawnictwo w dobrym stanie zachowania (w tylnej okładce ślady archiwizacji).

1 200 PLN1 200 PLN
39769

1944 pocztówka ozdobiona drzeworytem autorstwa Zygmunta Pazdy z okazji rocznicy utworzenia żandarmerii, przedstawiającą kolumnadę Pałacu Saskiego w Warszawie, na odwrocie napis POCZTÓWKA.

80 PLN80 PLN
39771

1944 kartka z tłoczeniem ""KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ" ze stemplem okolicznościowym "Góra św. Anny".

80 PLN80 PLN
39776

1991 broszura PZF specjalnego zespołu ds. poczt obozowych polskich jeńców wojennych, gdzie zostaje przedstawione stanowisko co do pełnoprawnego filatelistyczno-pocztowego statusu wydań obozowych, 52 strony i czarno- białe ilustracje.

25 PLN25 PLN
39841

1945 Poczta Bloku D - wyzwolenie obozu, dwie odmiany znaczka różniące się odcieniem koloru i grubością napisu pod znaczkiem, odmiana pierwsza w większości poszła pod przedruk, gwarancja Schmutz, Korszeń.

700 PLN700 PLN
39861

1944 81 rocznica powstania styczniowego - Traugutt, znaczek za 20 f. w kolorze fioletowoniebieskim na papierze białym gładkim srednim, bez gumy, gwarancja i opis Krawczyk.

40 PLN40 PLN
39933

1945 Tydzień Ziemi Czerwieńskiej, znaczek za 20 gr., lekkie przebarwienia, gwarancja Korszeń.

40 PLN40 PLN
39939

1941 formularz Czerwonego Krzyża wysłany z "Pracowni Paczek dla Polskich żołnierzy w niewoli" w Chicago via Genewa do oflagu IIE, na odwrocie kilka linijek przeznaczonych na krótką informację od nadawcy - tu pani Marii Sienkiewicz, pieczęć czerwonokrzyska na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN180 PLN
39952

1944 wydanie obiegowe - Syrena, cięty znaczek za 10 f. na bibułkowym papierze, gwarancja Schmutz.

60 PLN60 PLN
39957

1944 wydanie obiegowe - Kaplica, rzadka odmiana znaczka za 20 f. w kolorze oliwkowym na papierze białym gładkim grubym bez gumy, (nakład razem z 5ay5A 309 szt.), lekkie pękniecie papieru na marginesie, gwarancja i opis "5Iax4A" i w/g Machowskiego "5b" Schmutz.

180 PLN180 PLN
39968

1944 Caritas, całostka na papierze x prążkowanym pionowo, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN40 PLN
39973

1944 BOHATERSKIE WALKI STOLICY - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul.Szpitalnej, znaczek GG na wycinku z kasownikiem powstańczym typu 11 (Gryżewski), z 07.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 14.8.), bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.6000.-), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

800 PLN800 PLN
39976

1944 POCZTA POLOWA AK - PIERWSZY I OSTATNI DZIEŃ, karta pocztowa wysłana 19.8. ze Śródmieścia.Płn. na Powiśle, to pierwszy dzień stosowania stempla nadawczego POCZTA POLOWA / WARSZAWA o średnicy 29 mm - Gryżewski typ 18 (Fi.3500.-) i jednocześnie ostatni dzień funkcjonowania Poczty Polowej AK; w ramach reorganizacji Pocztę Polową AK i Pocztę Harcerską połączono w dniu 20 sierpnia w Pocztę Polową; stosowała ona takie stemple do końca powstania (3 wzory); obok stempelek "CENZUROWANE No 2" Gryżewski typ 5; typowa dobrze czytelna treść, liczne przebarwienia często spotykane na przesyłkach powstańczych, gwarancja Korszeń.

2 800 PLN2 800 PLN
39977

1944 II wydanie definitywne - nie wprowadzone do obiegu, znaczek typu 5 - "litera P połączona z ramką", z błędem na poz.29 "biała rysa na lewej ramce", gwarancja Schmutz.

1 200 PLN1 200 PLN
39993

1941 karta pocztowa napisana przez Żyda przebywającego w miejscowości Grzybów do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie z prośbą o pomoc w poszukiwaniu rodziny, wysłana 28.7 z agencji pocztowej w miejscowości Bogoria, wciągnięta do ewidencji PCK 1.VIII i tak jak cała napływająca korespondencja dotycząca Żydów, zgodnie z rozporządzeniem władz niemieckich, 31.IX przekazana (z dużym opóźnieniem, niejednokrotnie umożliwiającym ocalenie życia nadawcy) do odpowiedniej komórki zajmującej się wyłapywaniem Żydów; dodatkowo propagandowy stempel zwycięstwa - V (Viktoria), wprowadzony do użycia w Generalnym Gubernatorstwie po ataku na Związek Sowiecki; unikalny dokument w idealnym stanie zachowania, praktycznie niewidoczne ślady archiwizacji.

500 PLN450 PLN
40002

1939 poszukiwanie rodzin - formularz wysłany 21.XII z Genewy przez Centralną Agencję Informacyjną o Jeńcach Wojennych Czerwonego Krzyża do polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Śląsk", przesyłka adresowana do Londynu; pieczęć Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); ze zbiorów Prof.St.Barańskiego; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN180 PLN
40059

1943 Stalag VB - formularz Czerwonego Krzyża (część na odpowiedź) przesłany 3.12 z obozu do centrali w Genewie, stempelek cenzora obozowego nr.12; stempelek Czerwonego Krzyża; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); temat - CZERWONY KRZYŻ.

250 PLN200 PLN
40094

1945 Dachau Allach, cięty blok z dopłatą na PCK 3+7 mk., na papierze ze znakiem wodnym "kwadraty w prawo".

80 PLN80 PLN
40096

1945 Dachau Allach, ząbkowany blok z dopłatą na PCK 3+7 mk., ze znakiem wodnym "kwadraty w prawo".

80 PLN80 PLN
40099

1945 Dachau Allach, dwa rzadkie bloki cięty i ząbkowany z dopłatą na PCK 3+7 mk., na papierze bez znaku wodnego.

400 PLN400 PLN
40139

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/12 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

50 PLN50 PLN
40140

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 25/24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

50 PLN50 PLN
40141

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/30 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk.

70 PLN70 PLN
40144

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym, gwarancja Krawczyk

80 PLN80 PLN
40148

1944 Wodzowie, stemplowana seria na wycinku filatelistycznego listu z Rzeszowa.

200 PLN200 PLN
40155

1944 Wodzowie, bardzo rzadka przedrukowa karta pocztowa dofrankowana całą serią, a więc przepłacona o 75 gr.; miejscowo nadana w dniu 30.IX., znaczki unieważniono kasownikiem eksploatacyjnym Lublin 2, treść zdawkowa; jej zaletą oprócz wielkiej rzadkości karty (Fi.4000.-) są prowizoryczne: prowizoryczna r-ka, stempelek POLECONY i ręczny znak cenzury (cyferka 3 - numer cenzora?) występujące w tym czasie na oryginalnej korespondencji, gwarancja Falkowski.

2 800 PLN2 300 PLN
40158

1944 URZĄD POCZT.-TEL. ŁUKÓW 1, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w kolorze jasnoczerwonym, czytelnie unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym typu 188/1 - przedwojenna pieczęć urzędowa z godłem państwa, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

800 PLN800 PLN
40159

1944 BIŁGORAJ, Wodzowie - R.Traugutt, parka znaczków za 25 gr. w kolorze czerwonym czytelnie unieważnionych rzadkim kasownikiem prowizorycznym typu 24/2 - kauczukowy jednowierszowy i co możliwe tylko na parce, z całym datownikiem biurowym polskim, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

1 600 PLN1 600 PLN
40166

1944 BELZYCE a, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr., w kolorze zielonym, unieważniony bardzo rzadkim kasownikiem prowizorycznym typu 13/1 - datownik GG z usuniętym napisem "uber Lublin 2" (UWAGA! w reprodukcjach mylnie podaje się BESZYCE zamiast BELZYCE), gwarancja i opis kasownika Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
40184

1944 list z Siedlec 15.XII.44 do Warszawy, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 12.

150 PLN150 PLN
40185

1944 list z Warszawy 21.XI.44 do Czerwonego Krzyża w Genewie, prowizoryczny kasownik urzędu warszawa 26, stempel cenzury wojskowej nr 86 na odwrocie.

80 PLN80 PLN
40221

1945 list do Drobinia, znaczki prowizorycznie unieważnione ołówkiem, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 1027, słabszy stan.

20 PLN20 PLN
40318

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 17 z błędem "Kieice", gwarancja i opis Walocha.

40 PLN40 PLN