Page:
results
Num# Description Start price Buy price
366761827 około, koszulka listu wysłanego 3.XI z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 3 NOVEMBRIS, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie "50" i "25" czarnym atramentem, pieczęć lakowa nadawcy; zgrabna całość w słabszym stanie zachowania.

120 PLN

120 PLN

366931848 list z Myślenic do Nowego Sącza wysłany 18.V, bardzo wyraźna odbitka czarnego dwuwierszowego w ramce stempla nadawczego MYSLENICE 18.MAY.; dobry stan zachowania.

70 PLN

70 PLN

366951848 około, list wysłany 21/5 z Koła do Włocławka; czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC, dopisek "SCR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania;

1869 kompletny list z pełną treścią wysłany 11/9 z Koła do Piotrkowa; czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIC; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem i rosyjskimi napisami; zarówno list pisany i adresowany po rosyjsku, jak i pieczęć z napisami wyłącznie rosyjskimi, świadczą o narastającej rusyfikacji władz rosyjskich po Powstaniu Styczniowym; walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

150 PLN

150 PLN

367101863 około, list wysłany 15/9 z Aleksandrowa Pogranicznego do Włocławka, czarna odbitka (nieodnotowana do tej pory) okrągłego rosyjsko-polskiego stempla nadawczego typu IXA; dobry stan zachowania;

1867 około, koszulka listu wysłanego 21/5 ze Skierniewic do Łodzi, doskonale odciśnięty czerwony okrągły rosyjsko-polskiego stempel nadawczy typu IXA; owalny w podwójnej ramce stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy z godłem; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

250 PLN

250 PLN

367171993 znakomity reprint w twardej oprawie wydanej 1935 roku monografii autorstwa W.Polańskiego i W.Rachmanowa "Marki i stemple pocztowe w Polsce XVIII i XIX wieku", podstawowa pozycja dla zbieraczy przedfilatelistyki i Królestwa Polskiego. Zawiera cięty blok Legenda o Orle Białym, nakład 2000 egzemplarzy.

120 PLN

130 PLN

367761908 rosyjska całostka użyta w Warszawie z dwustronnym drukiem reklam firm w języku polskim i rosyjskim.

80 PLN

80 PLN

368231860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Częstochowy z numerem 158, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN

650 PLN

368241860 pierwszy polski znaczek w kolorach różowym i niebieskim o odcieniach jasnych na kompletnej obwolucie listu z Tykocina do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Tykocina z numerem 44 o stopniu rzadkości według Bojanowicza 7 w 10 stponiowej skali rzadkości, miejscownik Tykocina z ręcznie wpisaną datą 28/3, na odwocie kasownik odbiorczy i godzinnik z Warszawy, znaczek posiada silne uszkodzenia lewej ramki w narożnikach z praktycznie nieczytelnymi nominałami cyfr 10, przesunięta perforacja - na krańcach lewej perforacji widoczny rysunek sąsiedniego znaczka, walor w bardzo dobrym stanie z czytelnie odbitym rzadkim kasownikiem, list pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego gwarancję w prawym dolnym narożniku.

17 000 PLN

20 550 PLN

368251860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany warszawskim kasownikiem numerowym, usterka w postaci przerwanej górnej ramki, gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN

800 PLN

368281860 pierwszy polski znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym o odcieniach jasnych na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym 194 urzędu pocztowego w Sieradzu, na środku prześwitki i słaba niekompletna perforacja, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

500 PLN

500 PLN

368311860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych stemplowany warszawskim kasownikiem numerowym, niezwykle intensywny i czysty druk barwy czerwonej, na znaczku odbity częściowo miejscownik warszawski, gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN

1 170 PLN

368381860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasnoniebieskim i karminoworóżowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, znaczek posiada usterkę w postaci przerwanej lewej ramki, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

1 800 PLN

1 950 PLN

368421860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Zwierzyńca z cyfrą 102 w okręgach, poprawione górne ząbkowanie, ładny stan zachowania.

1 000 PLN

1 000 PLN

368491862 pierwszy polski znaczek w kolorach różowym i niebieskim o odcieniach jasnych na kompletnym składanym liście z młyna parowego w Serocku do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Serocka z numerem 48 o stopniu rzadkości według Bojanowicza 7 w 10 stponiowej skali rzadkości, miejscownik Serocka z ręcznie wpisaną datą 11/7, na odwocie kasownik odbiorczy z Warszawy, walor w bardzo dobrym stanie z czytelnie odbitym rzadkim kasownikiem i miejscownikiem, list na pięknym papierze firmowym młyna, list pochodzi z kolekcji M.Bojanowicza ilustrowany w katalogu słynnej aukcji jego zbioru.

21 000 PLN

24 001 PLN

368571864 Królestwo Polskie - KIBARTY, ZNACZEK UNIEWAŻNIONY BEZPOŚREDNIO DATOWNIKIEM; koszulka listu z Kibart do Rygi opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym; zamiast kasownikiem numerowym 282 unieważniono go bezpośrednio datownikiem KIBARTY 13/5; po lewej pieczęć firmy spedycyjnej A.Ch.SEGALL & SOEHNE / WIRBALLEN u.EYDTKUNNEN, która masowo dostarczała do polskiego urzędu w Kibartach listy z Prus (na takiej działalności można było zyskać około 10 kop. na liście); na odwrocie datownik odbiorczy РИГА / 2 МАЙ 1864 (14 maja według kalendarza gregoriańskiego); polskie znaczki numer jeden unieważnione datownikami to ważny dział w kolekcjach Królestwa Polskiego, poza Warszawą i Kibartami znane są tylko pojedyńcze sztuki, a listy są wręcz unikalne (w zborze W.Rachmanowa były trzy takie listy, w zbiorze M.A.Bojanowicza ani jednego); mimo krótszego ząbka w prawym górnym rogu znaczka i śladów złożenia samej koszulki całość prezentuje się dobrze - co widać na skanie, a datownik odbity jest wzorcowo; list pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego sygnaturę po prawej stronie, fotoatest Schmutz.

28 000 PLN

29 300 PLN

368631865 rosyjski znaczek ze stemplem numerowym 241 z Włocławka, ładna czytelna odbitka kasownika.

50 PLN

50 PLN

368851878 mapa pocztowa Królestwa Polskiego wydana nakładem I. Zinberga w Warszawie, mapa podklejona na płótnie i składna, rozmiar mapy 56 x 66 cm.

600 PLN

680 PLN

368881922 książka w oryginale W. Polańskiego i W. Rachmanowa "Znaki pocztowe i stemple Polski w XXVIII i XIX wieku" w języku niemieckim, wydano w nakładzie 300 sztuk w postaci książki i załączonych mapek, rycin i ilustracji, oprawionych w specjalne etui, oferowany egzemplarz oprawiony w sztywnej okładce. Do tej pory zachowało się niewiele oryginałów.

700 PLN

700 PLN

369101915 przekaz paczkowy z Zabłocia koło Żywca do Konstantynopola, na odwrocie stempel odbiorczy.

90 PLN

90 PLN

369561918 Poczta Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na Pokuciu, wydanie przedrukowe dla rejonu Kołomyi, znaczki za 5/15 i 10/3 h. (Fi.900.-) w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepek, gwarancja Krawczyk.

400 PLN

400 PLN

369581918 list polecony z Majohrenhof 28.9.18 do Niemiec, stemple cenzury i odbiorczy na odwrocie.

50 PLN

50 PLN

369731919 wydanie rumuńskiej poczty okupacyjnej na Pokuciu, gwarancja Bulat BPP.

30 PLN

30 PLN

369841914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal w kolorze czerwonym skasowana stemplem WEITERLEITEN na widokówce wysłanej 10.VIII.1915 ze Szczakowej do Wiednia; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

600 PLN

600 PLN

370161915-6 Stemple formacyjne biur werbunkowych i komend placu Legionów Polskich i NKN.

30 PLN

24 PLN

370761918 seria drugiego wydania Poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN

1 200 PLN

370771918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta, gwarancja Ryblewski.

100 PLN

100 PLN

371321920 dekoracyjny formularz ilustrowany przedstawiający Krzyż "Cześć poległym" 1918-1919 wydany nakładem Towarzystwa "Straż Mogił Polskich Bohaterów", którego celem była opieka i zbieranie funduszy na rozbudowę cmentarza Obrońców Lwowa; wysłany 1.2 z Przemyśla do Lwowa, stempelek cenzury wojskowej w Przemyślu; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN

250 PLN

371741916 Sosnowiec, gwarancja Korszeń.

130 PLN

130 PLN

371771916 Zawiercie, gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

371901916 Sosnowiec, gwarancja Korszeń.

45 PLN

40 PLN

372351917 Przedbórz, I wydanie, seria znaczków ząbkowanych, znaczek za 2 gr. - typ 2, znaczek za 4 gr. - typ 5, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

400 PLN

400 PLN

372371917 Przedbórz, druk wysłany 21.1 z Warszawy, znaczek doręczeniowy poczty miejskiej typu 6 unieważniony datownikiem austriackiego urzędu etapowego; cenzura, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN

400 PLN

372381917 Przedbórz, firmowy list polecony z Warszawy do Przedborza, stempel cenzury w Warszawie, opłata doręczeniowa pobrana znaczkami poczty miejskiej w Przedborzu, dekoracyjny walor, gwarancja Korszeń.

400 PLN

400 PLN

372391917 Przedbórz, lisy wysłany 14.12 z Warszawy, znaczek doręczeniowy poczty miejskiej typu 2 skasowany 21.12 datownikiem austriackiej poczty etapowej, odciśniętym również na odwrocie; fioletowy stempelek cenzury; gwarancja Korszeń.

400 PLN

400 PLN

372501917 Warszawa, list firmowy ze Lwowa do warszawy, opłata za druki, stempel doręczeniowy poczty miejskiej w Warszawie, stempel cenzury warszawskiej.

120 PLN

120 PLN

372731918 Przedbórz II wydani, list (druki) wysłany 11.II z Noworadomska; opłata za doręczenie pobrana 20.II znaczkiem za 2 gr typu 1; stempelek cenzury lubelskiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Becker i Jungjohann BPP.

500 PLN

500 PLN

373091918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

75 PLN

75 PLN

373121918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem Polska poczta Łęczyca, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

180 PLN

180 PLN

373131918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem Polska Poczta, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

60 PLN

60 PLN

373231918 Rozwadów, znaczek austriacki za 10 hal. z lokalnym nadrukiem typu I POCZTA POLSKA / Orzeł / ROZWADÓW; bez podlepki, ale ma kilka pęknięć na gumie, liczony jak podlepkowy, gwarancja Krawczyk.

60 PLN

60 PLN