The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
13979

1820 około, list z Płocka do Lipna, stempel nadawczy Płocka typu IB.

120 PLN770 PLN
13986

1830 około, "K:K:ABSATZ/ POSTAMT/ TARNOW" wyjątkowo dobrze zachowana pocztowa pieczęć lakowa z godłem na odwrocie koszulki listu pieniężnego do Bielska; dodatkowo dwie lakowe pieczęci urzędowe nadawcy: "TARNOVIENSIS SIGILLUM OFFICII DEPOSITORUM C:R: FORI NOBIL"; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
13999

1838 list "Interes Duchowny" z Tomaszowa do konsystorza w Warszawie.

120 PLN120 PLN
14019

1850 około, list wysłany 10 1 z Konina do Włocławka, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.25 mm), dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; walor w dobrym stanie zachowania;

1850 około, list z miejscowości Kościelec wysłany 28/5 z Konina miejscowości Chodów przez Krośniewice, przesyłka pośpieszna z adnotacją bbbpilno", czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.25 mm); dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie częściowo czytelna pieczęć nadawcy z godłem "... WÓJT GMINY KOŚCIELCA"; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

200 PLN200 PLN
14029

1859 około, list wysłany 26/3 z miejscowości Słupca do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIC (większe litery); na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy "ПЕЧАТЬ ПIОТРКОВСКОЙ ТА.ЗАС."; bardzo dobry stan zachowania;

1859 około, strona adresowa listu wysłanego 31/12 z miejscowości Słupca do Warszawy, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (większe litery); dopisek "I.R." zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

200 PLN200 PLN
14050

1878 STANISŁAWÓW, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Stanisławowie.

10 PLN10 PLN
14066

1890 obwoluta listu z Krakowa do Muszyny, kasownik Kraków Stradom.

75 PLN75 PLN
14081

1904 kartka z Odessy do Zgierza, z lewej strony stempel ambulansu pocztowego na trasie Koluszki - Łódź.

60 PLN60 PLN
14082

1905 kartka ze stemplem składnicy pocztowej w Tarnawie Dolnej (Zembrzyce) do Krakowa.

120 PLN140 PLN
14140

1860 Królestwo Polskie - LUBIEŃ; piękny prywatny, całkowicie kompletny list z Chodecza do Warszawy, adresowany na ręce Ch.Petzel na Danielewiczowską 495; znajdowała się tam Drukarnia Jana Cotty, która pięćdziesiąt lat później drukowała znaczki poczty miejskiej (a wtedy jak widać i Gazetę Niemiecką); list opłacono pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 231 - LUBIEŃ, w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym trakcie z Krośniewic do Lubienia; 1 grudnia 1862 trakt przecięła linia kolejowa D(rogi) B(ydgoskiej), na której otwarto unikalną ekspedycję dworcową Ostrowy - 310; kasownik 231 ma wysoki 6 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z ręcznie wpisaną datą 5.10; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 6.10 i kwadratowy godzinnik 3/P; znaczek jest bardzo charakterystyczny i dość rzadki, bardzo intensywny kolor czerwony bez większych przerw cienkiego owalu, a niebieski relatywnie jaśniejszy, obie klisze odbite gęstą, niedostatecznie roztartą farbą; sam list piękny, trzy strony niemieckiego tekstu z czego dwie to rękopis wiersza (ciekawe czy został opublikowany i jest znany); czysty i wspaniale zachowany walor; pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego sygnaturę po prawej stronie; z atestu "Genuine in all respects", "Rare cancel" i "Superb & fresh condition", fotoatest ekspert AIEP C.Ceremuga.

22 000 PLN22 500 PLN
14142

1860 Królestwo Polskie - PABIANICE; obwoluta listu z Pabianic do Warszawy, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowo różowym o odcieniach ciemnych wydrukowanym na papierze cienkim o prześwitującym rysunku na odwrocie znaczka; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 200 - Pabianice, o wysokim 5 stopniu rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; list ma pięknie odbity miejscownik z ręcznie wpisana datą nadania 11/7; obwoluta ma oberwane boczne klapy i wyciętą pieczęć lakową; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy z datą 11/7 - dotarł do Warszawy w dniu nadania listu!; wartość katalogowa Fischer I 2013 22.350,- zł; pięknie odbity stempel numerowy; znaczek w doskonałym stanie, a list o pięknej prezencji, fotoatest.

13 000 PLN15 100 PLN
14147

1863 Królestwo Polskie - DOBRZYŃ nad DRWĘCĄ; koperta listu z Dobrzynia do majątku Powyrwicie pod Telszą w guberni Kowieńskiej, opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i różowym o jasnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 250 - Dobrzyń nad Drwęcą, w ekspedycji pocztowej na końcu traktu z Płocka przez Lipno, bardzo wysoki 7 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; list ma dodatkowo dwa bardzo nietypowe elementy: jeden z trzech istniejących w tym kształcie owalny stempel nadawczy typu VI z ręcznie wpisaną datą 23.3 i znaczek z ładnie wykształconym w procesie drukowania, błędem B2 na poz.61 "uszkodzona (złamana) lewa ramka"; na środku rosyjski datownik odbiorczy ТЕЛЬШИ; list pochodzi z całej partii korespondencji otrzymanej przez Józefa Pawłowicza, głównie z Warszawy, na odwrocie typowe dla wszystkich listów adnotacje adresata; najpiękniejsza z tej partii rosyjska koperta ze stycznia 1857, adresowana po polsku znajdowała się w eksponacie wystawowym Dr.J.Mazepy, bardzo ciekawy list, który może być ozdobą każdego eksponatu; gwarancja i opis Schmutz.

16 000 PLN17 500 PLN
14182

1872 Królestwo Polskie, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, pierwsze wydanie kart pocztowych!!! karta za 3 kop przeznaczona do korespondencji miejscowej; dobry stan zachowania (niewielkie miejscowe przebarwienia); sygnowana na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

100 PLN100 PLN
14211

1915 całostka wysłana z poczty polowej z Wierzbnika do Lublina, stempel cenzury wojskowej.

30 PLN30 PLN
14216

1916 firmowy list z Sosnowca 30.11.16 do Niemiec.

35 PLN35 PLN
14328

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria ząbkowana, rzadka jako kasowana.

160 PLN125 PLN
14356

1916 karta pocztowa NKN wysłana 10.4.16 z okopów z I. batalionu 1. pułku legionów do Złoczowa, datownik FELDPOSTAMT 118, fioletowy stempel cenzury "CENZUROWANO / I Baon 1. Pułk Leg. Pol. / Poczta pol.118".

120 PLN120 PLN
14359

1916 kartka węgierska poczty polowej wysłana 9.7.16 z pozycji na froncie nad Stochodem i Styrem z Kolumny prowiantowej 3/P Legionów Polskich, datownik FELDPOSTAMT 355, stempel formacyjny "Kolumna Prowiantow 3./P. / Polskie Legiony.", kartka pisana po czesku.

110 PLN110 PLN
14364

1916 list z Piotrkowa 15.916 do Lwowa, datownik ETTAPENPOSTAMMT PIOTRKÓW, czerwony stempel formacyjny z orłem "1.Dywizjon Artylerji Legionów Polskich / KADRA" oraz czerwony stempel cenzury.

160 PLN130 PLN
14385

1917 front listu z Modlina 12.7.17 z 8. kompanii 2. batalionu do domu ozdrowieńców w Kamieńsku, sala podoficerska p. Jankowski, rzadki stempel formacyjny z orłem "KOMENDA II BATALIONU / 1. PUŁKU PIECHOTY".

40 PLN40 PLN
14386

1917 rzadka karta formularz Sekcji Wywiadowczej PCK z Krakowa 5.2.17 do Chrościa, stempel PCK "SEKCYA WYW. CZERW. KRZYŻA * KRAKÓW *".

80 PLN80 PLN
14399

1917 kartka nadana z poczty polowej nr 389 14.11.17 do 2-go Pułku Ułanów, pięknie odbity stempel formacyjny "KOMENDA TABORÓW LEGIONÓW POLSKICH".

100 PLN100 PLN
14401

1917 karta pocztowa z Warszawy pisana 1.1.17 z Komendy Legionów do Lwowa, datownik noworoczny FELDPOSTAMT 378 z wyróżnikiem a, szary stempel "Oddział telefoniczny /Komendy Polskich Legionów".

100 PLN100 PLN
14463

1919 kartka na formularzu Szpitala Zapasowego nr 1 Wojsk Polskich w Warszawie 12.4.19 do Lublina, zawiadomienie o przyjęciu pacjenta.

80 PLN65 PLN
14469

1919 kartka nadana z głównej poczty polowej z Wilna 27.9.19 do Warszawy, stempel formacyjny i datownik Głównej Poczty Polowej nr IV, ładna widokówka z Wilna.

120 PLN120 PLN
14476

1920 karta z Torunia 4.4.20 z 2. Dywizjonu Centralnego Obozu Szkół Podoficerskich Artylerii do Skoroszy, formacyjna pieczęć pocztowa "II DYWIZJON / Centr. Obozu Podof. Szkół Art. / Pieczęć Pocztowa", odbiorczy datownik Pruszków.

80 PLN80 PLN
14482

1920 Operacja Kijowska, kartka pocztowa pisana 5 czerwca z frontu z "ziemi Kijowskiej" z 1. pułku strzelców podhalańskich do Śniatynia w Małopolsce, w treści "My dalej wojujemy. Znowu 1. baon odparł silne ataki bolszewików które trwały dość długo bo 5 dni. Teraz siedzimy w rezerwie, spoczywamy aby potem jak będzie potrzeba znowu bronić ziemi Kijowskiej. Jesteśmy na tem samem miejscu nigdzie się nie ruszamy.", rzadki datownik "FRONTOWA POCZTA POLOWA * No 55 *" z wyróżnikiem a, stempel formacyjny z orłem "1 PUŁK STRZELCÓW PODCHALNAŃSKICH / KOMENDA 1 BATALIONU".

200 PLN200 PLN
14485

1920 kartka z Zegrza 15.9.20 z poczty polowej nr 63 do Poznania, pieczęć pocztowa baonu syberyjskiego, ciekawa ilustracja propagandowa, gwarancja.

180 PLN575 PLN
14492

1915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

10 PLN10 PLN
14495

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

10 PLN10 PLN
14496

1915 Warszawa, czworoblok znaczków wydania z ręcznym nadrukiem.

90 PLN90 PLN
14499

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

25 PLN25 PLN
14505

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

20 PLN25 PLN
14510

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej.

10 PLN10 PLN
14547

1916 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości , seria cięta.

40 PLN40 PLN
14604

1917 Lublin, karta żywnościowa Wydziału Aprowizacyjnego Magistratu miasta Lublina.

25 PLN25 PLN
14608

1917 Warszawa, list z Koła do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej.

60 PLN55 PLN
14619

1918 Żarki, znaczek pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

30 PLN30 PLN
14624

1918 Przedbórz, seria drugiego wydania, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
14648

1918 Przedbórz, VIII wydanie, znaczek opłaty skarbowej za 5 hal., od znaczków opłaty odróżnia się krzyżykami zamiast kropek przy dacie.

50 PLN50 PLN