The auctions ends in:

Lot # 14469
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1919 kartka nadana z głównej poczty polowej z Wilna 27.9.19 do Warszawy, stempel formacyjny i datownik Głównej Poczty Polowej nr IV, ładna widokówka z Wilna.
Photo