The auctions ends in:

Lot # 14029
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Pre-stamp period
Description

1859 około, list wysłany 26/3 z miejscowości Słupca do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIC (większe litery); na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa nadawcy "ПЕЧАТЬ ПIОТРКОВСКОЙ ТА.ЗАС."; bardzo dobry stan zachowania;

1859 około, strona adresowa listu wysłanego 31/12 z miejscowości Słupca do Warszawy, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (większe litery); dopisek "I.R." zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

Photo