The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
169861942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze u (nakład 1158 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN

75 PLN

169891942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze x3 (nakład 175 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN

320 PLN

170031942 150-lecie orderu Virtuti Militari, gwarancja Korszeń.

25 PLN

20 PLN

170041942 150-lecie orderu Virtuti Militari, seria czarnych odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy, gwarancja Krawczyk.

120 PLN

100 PLN

170141942 Madonna, kasowana seria na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

110 PLN

100 PLN

170311942 grzecznościowo stemplowana całostka z retuszowanej kliszy.

80 PLN

80 PLN

170351942 kartka z biblioteki obozowej.

80 PLN

80 PLN

170361942 Matka Boska Obozowa, całostka o ciemnym znaku opłaty ze stemplem "wystawa filatelistyczna" przesłana 7.X; dodatkowo stempelek Koła Filatelistów, na odwrocie zaproszenie wraz z programem imprezy; gwarancja Korszeń.

150 PLN

124 PLN

170401942 Matka Boska Ostrobramska, całostka o ciemnym znaku opłaty przesłana 23.XII, gwarancja Korszeń.

120 PLN

120 PLN

170531942 GRYF - bramy Chojnic, Zygmunt Pazda - projekt z trzyznaczkowej zwycięskiej serii; wyniki konkursu na znaczki obozowe ogłoszono podczas Wystawy Filatelistycznej w listopadzie 1942 roku, gwarancja Schmutz.

100 PLN

100 PLN

170551942 KRZYŻ; projekty Mariana Stępnia, trzyznaczkowa wyróżniona seria na grubym papierze; wyniki konkursu na znaczki obozowe ogłoszono podczas Wystawy Filatelistycznej w listopadzie 1942 roku, gwarancja Krawczyk.

360 PLN

360 PLN

170571942 GRYF - bramy Chojnic, Torunia i Gdańska; projekty Zygmunta Pazdy, trzyznaczkowa zwycięska seria na grubym papierze; wyniki konkursu na znaczki obozowe ogłoszono podczas Wystawy Filatelistycznej w listopadzie 1942 roku, gwarancja Krawczyk.

400 PLN

410 PLN

170711943 23 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek za 10+15 f. na wycinku z kasownikiem okolicznościowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN

40 PLN

170731943 23 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek za 10+15 f. z błędem "brak plamki na falach" kasowany okolicznościowo na wycinku, gwarancja Korszeń.

80 PLN

80 PLN

170741943 23.rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek za 10+15 f. z błędem "brak plamki na falach", gwarancja i opis Korszeń.

70 PLN

102 PLN

170791943 kartka z grafiką Dni Książki.

80 PLN

80 PLN

171071943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, znaczek za 20 f., gwarancja Korszeń.

20 PLN

20 PLN

171151943 25-lecie odzyskania niepodległości - marszałek j.Piłsudski, znaczek za 20+80 f. z kasownikiem okolicznościowym "SEMPER FIDELIS"; gwarancja Korszeń.

40 PLN

32 PLN

171531944 pocztówka z grafiką obozową z obiegu ze stemplem okolicznościowym Roku Olimpijskiego.

120 PLN

120 PLN

171611944 wydanie obiegowe, parka pionowa znaczków w kolorze brązowoczerwonym na świątecznej pocztówce wysłanej 8.IV, na odwrocie stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF.IIC" i dwa podpisy; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN

332 PLN

171621944 karta pocztowa, frankowana znaczkami opłaty i dopłaty, grzecznościowo skasowanymi 18.III; dodatkowo stempel okolicznościowy "Wystawa Konkursu Na Zagrodę"; gwarancja Korszeń.

60 PLN

70 PLN

171651944 wydanie obiegowe - znaczek w kolorze ciemnoczerwonym, na karcie z napisem POCZTÓWKA, ostemplowany 13.VI kasownikiem okolicznościowym "UTWORZENIE POLSKIEJ ŻANDARMERII"; gwarancja Korszeń.

40 PLN

40 PLN

171661944 150. rocznica powstania kościuszkowskiego - znaczek ostemplowany 4.IV w rocznicę bitwy pod Racławicami kasownikiem okolicznościowym "RACŁAWICE"; gwarancja Krawczyk.

40 PLN

40 PLN

171691944 święto 3 maja - znaczek na liście poleconym, wysłanym 9.V w pierwszym dniu obiegu; przesyłki polecone poczt wewnątrzobozowych są bardzo rzadko spotykane; gwarancja Korszeń.

140 PLN

140 PLN

171751944 Rok Olimpijski, ozdobna kartka z tłoczeniem z podobizną marszałka j. Piłsudskiego.

120 PLN

100 PLN

171781944 Rok Olimpijski, kasowane znaczki za 10 f. w kolorze czerwonym o ciemniejszym i jasnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

50 PLN

45 PLN

171791944 Woldenberg - Oflag IIC, Rok Olimpijski, znaczek za 10 f. w kolorze jasnoczerwonym, gwarancja Korszeń.

40 PLN

35 PLN

172011944 Bilet wstępu na imprezy związane z obchodami Roku Olimpijskiego, trwające w okresie od 23.VII do 13.VIII; słabszy stan zachowania.

50 PLN

91 PLN

172051944 karta ozdobiona dwubarwnym drzeworytem autorstwa Jerzego Staniszkisa, na odwrocie napis POCZTÓWKA.

150 PLN

150 PLN

172181940 upoważnienie dla żony do "odbioru wszelkich pieniędzy", wystawione 3.VI przez ppor. Tadeusza Święszkowskiego więzionego w obozie, niespotykany w zbiorach stempelek obozowy "Die Richtigkeit der Unterschrift bestätig Oflag VIIA, den ..." potwierdzający prawdziwość podpisu; dodatkowo pieczęć komendantury obozu i znaczek opłaty notarialnej za 1.5 marki (revenue); niespotykany dokument w idealnym stanie zachowania.

300 PLN

300 PLN

172441942 dowód wpłaty przekazu pocztowego na 20 marek wysłanego 19.X z oflagu do rodzin; walor ciekawie uzupełniający zbiór poczty obozowej.

30 PLN

30 PLN

172561943 50. gonitwa Towarzystw Wyścigów Konnych, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 693 sztuki), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

160 PLN

132 PLN

172611943 menażka, całostka z dodatkowym stemplem "Czerwony Krzyż" przedstawiający po pośrodku Czerwony Krzyż, na którym w czterech wierszach wypisana była dewiza Czerwonego Krzyża: "Inter Arma Caritas", z lewej strony krzyża znajdował się kłos, a z prawej drut kolczasty, obok stoją słupy stanowiące oparcie dla ogrodzenia markowanego po jednej i drugiej stronie pięcioma poziomymi kreskami. Na lewym słupie wypisana data "1939", na drugim - "1945" jako okres trwania opieki ze strony MCK. W marcu 1945 Zarząd Poczty odbijał ten stempelek na bieżącej korespondencji obok kasowników stałych. Gwarancja Korszeń.

1 200 PLN

1 080 PLN

172681944 Kraty, znaczek za 50 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN

132 PLN

172861944 kraty, całostka z napisem POCZTÓWKA długości 41mm, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

900 PLN

800 PLN

173031943 gołąbek, kartka (65 x 98 mm) z obiegu nie stemplowana, gwarancja na odwrocie Korszeń.

50 PLN

50 PLN

173111944 Rocznica Powstania Styczniowego - Langiewicz, Traugutt, kasowana seria cięta, gwarancja Korszeń, Schmutz.

120 PLN

130 PLN

174041944 widok sceny teatralnej, gwarancja Schmutz.

120 PLN

100 PLN

174081944 Caritas, gwarancja Schmutz.

240 PLN

240 PLN

174181944 AK NA BARYKADACH - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul. Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem powstańczym typu 9 (Gryżewski), z 09.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 18.8.), wysoka wycena katalogowa (Fi.3500.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

500 PLN

630 PLN