The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
16986

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze u (nakład 1158 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN75 PLN
16989

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze x3 (nakład 175 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN320 PLN
17003

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, gwarancja Korszeń.

25 PLN20 PLN
17004

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, seria czarnych odbitek z unieważnionej oryginalnej matrycy, gwarancja Krawczyk.

120 PLN100 PLN
17014

1942 Madonna, kasowana seria na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

110 PLN100 PLN
17031

1942 grzecznościowo stemplowana całostka z retuszowanej kliszy.

80 PLN80 PLN
17035

1942 kartka z biblioteki obozowej.

80 PLN80 PLN
17036

1942 Matka Boska Obozowa, całostka o ciemnym znaku opłaty ze stemplem "wystawa filatelistyczna" przesłana 7.X; dodatkowo stempelek Koła Filatelistów, na odwrocie zaproszenie wraz z programem imprezy; gwarancja Korszeń.

150 PLN124 PLN
17040

1942 Matka Boska Ostrobramska, całostka o ciemnym znaku opłaty przesłana 23.XII, gwarancja Korszeń.

120 PLN120 PLN
17053

1942 GRYF - bramy Chojnic, Zygmunt Pazda - projekt z trzyznaczkowej zwycięskiej serii; wyniki konkursu na znaczki obozowe ogłoszono podczas Wystawy Filatelistycznej w listopadzie 1942 roku, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
17055

1942 KRZYŻ; projekty Mariana Stępnia, trzyznaczkowa wyróżniona seria na grubym papierze; wyniki konkursu na znaczki obozowe ogłoszono podczas Wystawy Filatelistycznej w listopadzie 1942 roku, gwarancja Krawczyk.

360 PLN360 PLN
17057

1942 GRYF - bramy Chojnic, Torunia i Gdańska; projekty Zygmunta Pazdy, trzyznaczkowa zwycięska seria na grubym papierze; wyniki konkursu na znaczki obozowe ogłoszono podczas Wystawy Filatelistycznej w listopadzie 1942 roku, gwarancja Krawczyk.

400 PLN410 PLN
17071

1943 23 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek za 10+15 f. na wycinku z kasownikiem okolicznościowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN40 PLN
17073

1943 23 rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek za 10+15 f. z błędem "brak plamki na falach" kasowany okolicznościowo na wycinku, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
17074

1943 23.rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, znaczek za 10+15 f. z błędem "brak plamki na falach", gwarancja i opis Korszeń.

70 PLN102 PLN
17079

1943 kartka z grafiką Dni Książki.

80 PLN80 PLN
17107

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, znaczek za 20 f., gwarancja Korszeń.

20 PLN20 PLN
17115

1943 25-lecie odzyskania niepodległości - marszałek j.Piłsudski, znaczek za 20+80 f. z kasownikiem okolicznościowym "SEMPER FIDELIS"; gwarancja Korszeń.

40 PLN32 PLN
17153

1944 pocztówka z grafiką obozową z obiegu ze stemplem okolicznościowym Roku Olimpijskiego.

120 PLN120 PLN
17161

1944 wydanie obiegowe, parka pionowa znaczków w kolorze brązowoczerwonym na świątecznej pocztówce wysłanej 8.IV, na odwrocie stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF.IIC" i dwa podpisy; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN332 PLN
17162

1944 karta pocztowa, frankowana znaczkami opłaty i dopłaty, grzecznościowo skasowanymi 18.III; dodatkowo stempel okolicznościowy "Wystawa Konkursu Na Zagrodę"; gwarancja Korszeń.

60 PLN70 PLN
17165

1944 wydanie obiegowe - znaczek w kolorze ciemnoczerwonym, na karcie z napisem POCZTÓWKA, ostemplowany 13.VI kasownikiem okolicznościowym "UTWORZENIE POLSKIEJ ŻANDARMERII"; gwarancja Korszeń.

40 PLN40 PLN
17166

1944 150. rocznica powstania kościuszkowskiego - znaczek ostemplowany 4.IV w rocznicę bitwy pod Racławicami kasownikiem okolicznościowym "RACŁAWICE"; gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
17169

1944 święto 3 maja - znaczek na liście poleconym, wysłanym 9.V w pierwszym dniu obiegu; przesyłki polecone poczt wewnątrzobozowych są bardzo rzadko spotykane; gwarancja Korszeń.

140 PLN140 PLN
17175

1944 Rok Olimpijski, ozdobna kartka z tłoczeniem z podobizną marszałka j. Piłsudskiego.

120 PLN100 PLN
17178

1944 Rok Olimpijski, kasowane znaczki za 10 f. w kolorze czerwonym o ciemniejszym i jasnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

50 PLN45 PLN
17179

1944 Woldenberg - Oflag IIC, Rok Olimpijski, znaczek za 10 f. w kolorze jasnoczerwonym, gwarancja Korszeń.

40 PLN35 PLN
17201

1944 Bilet wstępu na imprezy związane z obchodami Roku Olimpijskiego, trwające w okresie od 23.VII do 13.VIII; słabszy stan zachowania.

50 PLN91 PLN
17205

1944 karta ozdobiona dwubarwnym drzeworytem autorstwa Jerzego Staniszkisa, na odwrocie napis POCZTÓWKA.

150 PLN150 PLN
17218

1940 upoważnienie dla żony do "odbioru wszelkich pieniędzy", wystawione 3.VI przez ppor. Tadeusza Święszkowskiego więzionego w obozie, niespotykany w zbiorach stempelek obozowy "Die Richtigkeit der Unterschrift bestätig Oflag VIIA, den ..." potwierdzający prawdziwość podpisu; dodatkowo pieczęć komendantury obozu i znaczek opłaty notarialnej za 1.5 marki (revenue); niespotykany dokument w idealnym stanie zachowania.

300 PLN300 PLN
17244

1942 dowód wpłaty przekazu pocztowego na 20 marek wysłanego 19.X z oflagu do rodzin; walor ciekawie uzupełniający zbiór poczty obozowej.

30 PLN30 PLN
17256

1943 50. gonitwa Towarzystw Wyścigów Konnych, znaczek na papierze szarym gładkim średnim gumowanym (nakład 693 sztuki), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

160 PLN132 PLN
17261

1943 menażka, całostka z dodatkowym stemplem "Czerwony Krzyż" przedstawiający po pośrodku Czerwony Krzyż, na którym w czterech wierszach wypisana była dewiza Czerwonego Krzyża: "Inter Arma Caritas", z lewej strony krzyża znajdował się kłos, a z prawej drut kolczasty, obok stoją słupy stanowiące oparcie dla ogrodzenia markowanego po jednej i drugiej stronie pięcioma poziomymi kreskami. Na lewym słupie wypisana data "1939", na drugim - "1945" jako okres trwania opieki ze strony MCK. W marcu 1945 Zarząd Poczty odbijał ten stempelek na bieżącej korespondencji obok kasowników stałych. Gwarancja Korszeń.

1 200 PLN1 080 PLN
17268

1944 Kraty, znaczek za 50 f. w kolorze jasnoniebieskim na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN132 PLN
17286

1944 kraty, całostka z napisem POCZTÓWKA długości 41mm, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

900 PLN800 PLN
17303

1943 gołąbek, kartka (65 x 98 mm) z obiegu nie stemplowana, gwarancja na odwrocie Korszeń.

50 PLN50 PLN
17311

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Langiewicz, Traugutt, kasowana seria cięta, gwarancja Korszeń, Schmutz.

120 PLN130 PLN
17404

1944 widok sceny teatralnej, gwarancja Schmutz.

120 PLN100 PLN
17408

1944 Caritas, gwarancja Schmutz.

240 PLN240 PLN
17418

1944 AK NA BARYKADACH - rzadki kasownik propagandowy urzędu Poczty Polowej AK przy ul. Szpitalnej, znaczek GG z kasownikiem powstańczym typu 9 (Gryżewski), z 09.8. t.j. z dnia jego wprowadzenia (w użyciu do 18.8.), wysoka wycena katalogowa (Fi.3500.-), gwarancja Krawczyk, Petriuk BPP.

500 PLN630 PLN