The auctions ends in:

Lot # 14492
Close:
Start price: 10
Current price: 10
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.2a
Category: Town postage 1914-1918
Description

1915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.
Photo