The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
44889

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego szaroczarna i czarna z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.1000.-), gwarancja Krawczyk,.

850 PLN850 PLN
44897

1935 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "doniczki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 1 II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; karta firmowa "Aleksander Spiro Transporty Międzynarodowe GDAŃSK/DANZIG Karrenwall 5", dobry stan zachowania (karta pionowo złamana, ślady archiwizacji); gwarancja Krawczyk.

150 PLN135 PLN
44906

1936 Port Gdańsk, nalepka wydana przez Macierz Szkolną w Gdańsku - organizację utrzymującą polskie szkoły powszechne: gimnazjum, Szkołę Handlową i szkoły dokształcające na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

100 PLN100 PLN
44930

2018 Port Gdańsk, monografia autorstwa Hansa Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920 -1939 Stemple ręczne, druki i nalepki", nowa, twarda obwoluta, 780 stron, bogato ilustrowana i poszukiwana, bardzo niski nakład.

250 PLN250 PLN
44954

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z błędem na poz.1 "uszkodzone S" w nadruku.

80 PLN80 PLN
45087

1920 Olsztyn, marginesowa seria znaczków nie dopuszczonych do obiegu, wartości 5, 10 drukowane z walca, wartości 20, 30, 40 drukowane z płyty, technika druku dobrze widoczna na marginesach znaczków, piękny stan zachowania, gwarancja.

2 000 PLN1 800 PLN
45097

1920 Olsztyn, niedoszły do obiegu poza obrotem wewnętrznym poczty znaczek za 40 fen. w kolorze karminowoczerwony, znaczek w pięknym stanie, gwarancja.

500 PLN450 PLN
45115

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek cięty, gwarancja Walocha.

60 PLN54 PLN
45134

1921 Górny Śląsk, kartka urzędowa z Hindenburga (Zabrze).

50 PLN45 PLN
45144

1922 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe dla Górnego Śląska, ładnie frankowany, prawidłowo opłacony list wysłany 20.10 z Tarnowskich Gór (Tarnowitz) do Katowic, na odwrocie stempelek nadawcy; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

250 PLN225 PLN
45145

1922 Górny Śląsk, polskie wydanie obiegowe dla Górnego Śląska, 50 pf. + 1 mk.- frankatura mieszana, widokówka wysłana 6.7 z miejscowości Hajduki Wielkie (Bismarckhütte) do Modlina, datownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN225 PLN
45184

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 na okręcie podwodnym ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

200 PLN200 PLN
45191

1939 Obszary anektowane przez Litwę - polecona karta pocztowa wysłana 15.XI z Poczty Głównej w Wilnie do Warszawy, opłacona jak za kartę zagraniczną (35ct.), natomiast polecenie opłacono jak w obrocie krajowym (60 ct.)! znaki opłaty unieważniono datownikiem "VILNIUS C" z wyróżnikiem "d", mechaniczny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem; odręczna ołówkowa cenzura litewska "D4" oraz okrągła pieczęć cenzury niemieckiej z godłem; przesyłka przejęta przez wojska niemieckie - dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen" (dopuszczone przez Wehrmacht); ciekawa treść; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

600 PLN600 PLN
45197

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa i Przemyśla oraz polskie znaczki z radzieckimi datownikami w tym jeden rzadszy pieknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.

150 PLN150 PLN
45216

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłana 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny stempel nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
45242

1941 okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941 - 44, znaczki sowieckie z nadrukiem "NEPRIKLAUSOMA / LIETUVA 1941 - VI - 23", wydanie krajowe dla obszaru Litwy, w tym także okupowanych przez Litwę terenów polskich, kompletna seria.

180 PLN180 PLN
45255

1942 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", pełen arkusz znaczków ciętych, drobne uszkodzenia marginesów.

900 PLN900 PLN
45325

1941 zestaw 20 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, w tym dwa nadruki podwójne.

380 PLN380 PLN
45329

1941 winiety z odwróconym nadrukiem, winiety wykonano z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

60 PLN60 PLN
45342

1942 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", pełen arkusz znaczków ciętych, drobne uszkodzenia marginesów.

900 PLN900 PLN
45351

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN105 PLN
45360

1943 Tajna Poczta Podziemna - III wydanie, Wódz Naczelny gen. K.Sosnkowski, Premier gen. W.Sikorski, bardzo rzadkie z pełną oryginalną gumą; 25 rocznica odzyskania niepodległości, tak jak je wydano bez gumy.

1 700 PLN1 430 PLN
45412

1945 poczta polowa - HEL, czworoblok jasnoniebieskich znaczków wydany w marcu dla okrążonych oddziałów niemieckich (Fi.5600.-), używany do frankowania poczty wysyłanej do Niemiec okrętami podwodnymi - tzw. U-Boot Hela post, lewy górny szczególnie jasny - mniejszy docisk w wyniku lekkiego naturalnego zagniecenia papieru, gwarancja i opis Mikulski.

5 000 PLN4 200 PLN
45444

1946 Poczta Polowa II Korpusu - gen W.Anders, próba znaczka za 2 zł. w kolorze brązowoczarnym na białym niegumowanym papierze, bardziej popularna jako ząbkowana, gwarancja.

120 PLN108 PLN
45451

1946 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, polecony list lotniczy wysłany 2.10 z Chojnic do jednostki o oznaczeniu kodowym P426/2K (9 Kompania Warsztatowa) w Szkocji, na odwrocie odbiorczy jednoobrączkowy datownik z mostkiem o śr. 27 mm "POLSKA POCZTA POLOWA Nr1/ POLISH FIELD POST OFFICE No1" z dnia 14 OCT, na froncie nalepka informacyjna poczty polowej "Polish A.P.O. Edinburgh w ewidencji 426 nie figuruje" z dopisaną datą 16.10.46; stempelek cenzura dla korespondencji zagranicznej 3275; walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w minimalnie słabszym stanie zachowania; gwarancja.

250 PLN200 PLN
45456

1946 wydanie z okazji wystawy rysunku 2. Korpusu Polskiego we Włoszech.

50 PLN55 PLN
45468

1954 II Korpus Polski we Włoszech, wydanie rocznicowe z okazji dziesięciolecia zdobycia Monte Cassino, znaczek poczty polowej II Korpusu z nadrukiem "Dziesięciolecie * 1944-54 *" w kolorze karminowym, gwarancja Walocha.

160 PLN160 PLN
45471

1969 arkusz winietek okolicznościowych z okazji 25. rocznicy zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Polskiego Korpusu, kompletny arkusz sprzedażny rzadko spotykany na rynku.

220 PLN220 PLN
45472

1970 "23-5-1970 Monte Cassino Pogrzeb Gen.Andersa" nadruk na pamiątkowej winietce z okazji XXV rocznicy zdobycia Monte Cassino; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
45475

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

60 PLN70 PLN
45520

1940 Urodziny A.Hitlera, pamiątkowa karta ofrankowana znaczkiem za 50/50 gr z małym odstępem nadruku, ostemplowana okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

40 PLN40 PLN
45522

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

30 PLN35 PLN
45530

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50 gr - frankatura wielokrotna, adres pomocniczy wysłany 28.V.1941 z agencji pocztowej w miejscowości Glinik Mariampolski do Krakowa, całość w bardzo dobrym stanie.

160 PLN144 PLN
45534

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, komplet czterech karnetów skasowanych 17/18.8 stemplami okolicznościowymi w: Krakowie, Lublinie, Radomiu i Warszawie.

120 PLN140 PLN
45552

1940 polska karta pocztowa za 15 gr z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe 10 - "CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYŚPIESZA DORĘCZENIE", datowana 19.VIII i wysłana z miejscowości Niedźwiedź do Krakowa, fioletowy dwuwierszowy ramkowy stempelek agencji "Niedzwiedz über Rabka", znak opłaty unieważniono 20.8 w Rabce; walor w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
45570

1940 formularz na polskiej całostce.

150 PLN150 PLN
45571

1940 formularz na całostce polskiej dla poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja Pelczar.

100 PLN100 PLN
45572

1940 formularz na całostce polskiej dla poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 500 PLN1 500 PLN
45574

1940 formularz na polskiej całostce, nadruk z błędem "brak P w POSTSACHE", gwarancja i opis Pelczar.

160 PLN185 PLN
45584

1940 znaczki urzędowe I i II wydanie, 60 + 8 + 40 gr - frankatura mieszana, list urzędowy za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysłany 4.12.1942 z sądu w Radomiu do miejscowości Jedlnia Letniska; adresat odmówił przyjęcia, przesyłkę zwrócono do nadawcy.

50 PLN50 PLN