The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
41682

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4.

1 400 PLN1 400 PLN
41683

1859 obszar I Rzeczypospolitej 163 - BERDYCZÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, skasowany rosyjskim kasownikiem numerowym 163 - Berdyczów, w bardzo ładnym stanie, użyty w Królestwie Polskim (Fi.800.-).

200 PLN200 PLN
41694

1860 Królestwo Polskie - MIŃSK MAZOWIECKI, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym, czytelnie unieważniony rzadszym polskim kasownikiem numerowym 5 - Mińsk Mazowiecki, kasownik ma wysoki 7 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek jest naddarty, w miejscu sklejenia przybrudzony, a na odwrocie ma stempelek aukcjonera i eksperta Moldenhauer Oslo, poza tym bardzo ładny stan zachowania, sygnowany Ferle.

1 200 PLN1 080 PLN
41706

1865 Królestwo Polskie 1 - WARSZAWA OŚMIOKĄTNY, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony bardzo czytelnie odbitym polskim ośmiokątnym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa (Fi.900.-), bardzo ładny stan.

800 PLN800 PLN
41707

1865 Królestwo Polskie, 12(3) - prawdopodobnie SZYDŁÓW, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1200.-); czytelnie unieważniony kasownikiem numerowym 12(3) - w Szydłowie lub jego okolicy, bardzo czytelnie odbite cyfry 1 i 2, trzecia ledwo widoczny ślad na jednym ząbku (Fi.ewentualna dopłata 700.-), cena wywoławcza bez dopłaty, bardzo ładny stan zachowania.

1 200 PLN1 200 PLN
41708

1865 Królestwo Polskie 73 - LUBLIN, znaczek rosyjski za 5 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 73 - Lublin, bardzo ładny stan.

200 PLN200 PLN
41709

1865 Królestwo Polskie 236 - OZORKÓW, bardzo rzadki na ziemiach polskich znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 236 - Ozorków (Fi.240+350.-), poza poprawianym ząbkowaniem w niezłym stanie.

500 PLN500 PLN
41711

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Skierniewic z cyfrą 211 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 6 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

300 PLN300 PLN
41716

1866 Królestwo Polskie 289 - ZĄBKOWICE; znaczek rosyjski za 1 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony polskim kasownikiem numerowym 289 - w małej ekspedycji dworcowej w Ząbkowicach (otwartej 16.2.1861) na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; na znaczku rosyjskim ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; ładny stan.

3 200 PLN3 200 PLN
41728

1872 Królestwo Polskie AMBULANS 31-32 KOLUSZKI - ŁÓDŹ, znaczek rosyjski za 20 kop. wydanie z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, skasowany kolejowym stemplem ambulansowym nr.31-32 Koluszki-Łódź wprowadzonym w 1872, bardzo ładny stan.

900 PLN900 PLN
41743

1914 kartka z Koniecznej na Morawy ostemplowana kamuflażowo stemplem okręgowym nr 343 dla utrudnienia miejsca nadania listu i skojarzenia z potencjalnie interesującymi informacjami z treści tej kartki. Rzadkie kasowanie, opisywane przez J. Adamczyka i J. Bartke.

250 PLN250 PLN
41747

1914 list z Miechowa do Krakowa, kasownik Miechowa z ręcznie wpisana datą, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Krakowa.

50 PLN50 PLN
41762

1915 znaczek obiegowy za 10 koron z podobizną cesarza Franciszka Józefa.

100 PLN100 PLN
41796

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, zestaw znaczków stemplowanych.

35 PLN55 PLN
41797

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, zestaw znaczków różnych wydań.

35 PLN35 PLN
41798

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, zestaw znaczków różnych wydań.

35 PLN35 PLN
41813

1916 kartka z Nowej Brzeźnicy do Czech, bardzo rzadki kasownik austriackiej poczty etapowej z Nowej Brzeźnicy, stempel cenzury wojskowej w Noworadomsku, bardzo ładny stan zachowania.

1 200 PLN1 080 PLN
41815

1916 kartka z Krakowa do Szwajcarii, stempel austriackiej cenzury i stempel odbiorczy na froncie kartki.

60 PLN60 PLN
41829

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, czworoblok znaczków ciętych.

25 PLN25 PLN
41830

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, czworoblok znaczków ciętych.

30 PLN30 PLN
41853

1917 list polecony nadany z poczty etapowej nr 259 z Lubomla do Wadowic, stempel formacyjny "K. u. k. Etappenberzirkskommando in Luboml".

250 PLN225 PLN
41886

1918 przekaz paczkowy z Pabianic do Niemiec.

250 PLN225 PLN
41891

1918 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego z prywatnym dodrukiem "Bronisław Skoczyński, Adwokat Przysięgły w Piotrkowie, ul. Sienkiewicza No 6,-2 piętro. dawniej Pocztowa", wysłana 15.IV za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (datownik z wyróżnikiem "c") do Kalisza, dobry stan zachowania.

120 PLN120 PLN
41895

1918 seria austriackiej poczty polowej z portretem cesarza Karola nie wprowadzona do obiegu, znaczki w doskonałym stanie.

3 900 PLN3 500 PLN
41902

1918 okupacja austro-węgierska, wydanie dla Włoch, podstawowy komplet i dodatkowo dobre odmiany ząbkowań znaczków gazetowych; pierwsza seria kasowana na wycinkach (Mi.470 euro).

300 PLN300 PLN
41905

1918 kartka polecona nadana z poczty etapowej w Lublinie 16.2.18 na poste restante w Rawie, zielony stempel cenzury wojskowej z Lublina, stempel tranzytowy z Skierniewic i odbiorczy z Rawy.

220 PLN270 PLN
41916

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

400 PLN400 PLN
41953

1914 zalepka wydane nakładem N.K.N. w formie pieczęci lakowej w barwie czerwonej, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest.

100 PLN100 PLN
41954

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu narodowego, znaczek na wycinku unieważniony stemplem "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa" z Jędrzejowa, gwarancja Mikstein.

250 PLN225 PLN
41971

1915 formularz węgierskiego Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z rodzinami jeńców rosyjskich przetrzymywanych w obozie Ostffyasszonyfa, podpisy po niemiecku, węgiersku i rosyjsku; idealny stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

60 PLN60 PLN
41973

1915 widokówka wysłana 6.VI za pośrednictwem austriackiej poczty polowej 186, pieczęć formacyjna Wojskowej Komendantury Krakowa.

30 PLN30 PLN
41979

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), z bardzo niskim numerem 0089 i najrzadszym stemplem lotniczym "Ballonpost Przemyśl / 1915", stempel kontrolny "IX 54" typ I, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.

2 600 PLN1 800 PLN
41998

1915 kartka z Cieszyna do Łodzi, stempel cenzury austriackiej.

50 PLN70 PLN
42003

1916 okupacja austro–węgierska, list wartościowy wysłany z poczty etapowej w Lublinie do Chełma z piękną frankaturą znaczkami pierwszego wydania K.u.K. Feldpost, na odwrocie stempel firmowy nadawcy "Lubelskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu." i pieczęcie lakowe, stempel cenzury wojskowej w Lublinie, doskonały stan zachowania i prezencja.

1 100 PLN990 PLN
42009

1916 Enklawa Jasna Góra, służbowy list wartościowy wysłany z filii w Kielcach Handelsbanku w Łodzi do oddziału warszawskiego Kommerzbanku w Częstochowie za pośrednictwem austriackiego urzędu etapowego w Noworadomsku i Enklawy Jasna Góra, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Kielcach, bardzo rzadka całość w doskonałym stanie.

1 800 PLN1 620 PLN
42013

1916 Legiony Polskie - zapytanie w sprawie poszukiwań legionisty z I Brygady, wysłane z Sekcji Wywiadowczej Czerwonego Krzyża w Krakowie do centrali we Wiedniu, ładnie odciśnięta pieczęć nagłówkowa, na odwrocie pieczęć z numerem dziennika i datami wpłynięcia i wysyłki zapytania; ciekawy, bardzo rzadko spotykany, wewnętrzny dokument Czerwonego Krzyża; dobry stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN200 PLN
42014

1916 Legiony Polskie - widokówka (Jarosław) wysłana 18.VII za pośrednictwem poczty polowej 355 do Jarosławia; dwuwierszowy stempel formacyjny "1. Kompania 4. pułku piechoty/ Legion Polski" (Berek P174); bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
42021

1916 karta wysłana z poczty etapowej Janów In Polen do Vranivic z dwoma stemplami sądów wojskowych w Janowie.

60 PLN60 PLN
42026

1916 kartka z Chyrowa na Węgry, znaczek unieważniony stemplem kamuflażowym mającym utrudnić ustalenie miejsca nadania kartki, w tym celu stosowano stemple okręgowe używane normalnie pomocniczo na przekazach pocztowych, znaczek unieważniono stemplem okręgowym z Chyrowa z numerem placówki 170, widokówka z Chyrowa.

320 PLN320 PLN
42034

1916 (?) Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Moskwie, 1 rubel - ząbkowany znaczek kwestarski z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego autorstwa Stanisława Sawiczewskiego wydany staraniem komitetu, czysty; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny powstał w Moskwie pod przewodnictwem Aleksandra Lednickiego w pierwszych dniach sierpnia 1914. Jego celem było niesienie pomocy, zarówno Polakom służącym w armii carskiej, jak i polskim jeńcom w obozach rosyjskich, uchodźcom polskim z terenów Królestwa i ich dzieciom. Tworzono szpitale, szkoły, miejsca pracy, zapewniano pomoc prawną, prowadzono działalność kulturalno-oświatową, a nawet otwarto teatr polski pod dyrekcją A. Szyfmana. Wielkie znaczenie miała pomoc finansowa dla pozostałych polskich organizacji na ternie Rosji, jak i Komitetów Obywatelskich w Warszawie i Lwowie, które otrzymały znaczne subsydia na swą działalność filantropijną.
Szerzej działalność tej organizacji opisano w artykule Tadeusza Sas Jaworskiego Zapomniana Rocznica "Tygodnik Illustrowany" nr 35 z 1934 roku - cytat z tej publikacji uzmysławiający skalę jego działania: "W ciągu pierwszego roku wojny Komitet Polski zebrał i zużył w najbardziej celowy sposób przeszło 300 tys. rb. [...] Bilans końcowy z 1-go -stycznia 1919 r. wykazuje sumę 13.738.000 rb., w tem funduszu własnego K.P. przeszło 3 milj. rb. W tych warunkach przetrwał Komitet Polski rewolucję marcową 1917 r. Dopiero przewrót bolszewicki położył kres akcji ratowniczej emigracji Polskiej w Rosji. Zawczasu jednak przygotowany i przez komisję likwidacyjną .opracowany plan umożliwił olbrzymiej rzeszy wygnańców powrót do kraju."

600 PLN600 PLN