The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
43597

1919 wydanie w markowej, potrójny druk znaczka za 1,50 mk.

150 PLN150 PLN
43638

1919 I Polska Wystawa Marek w Warszawie, znaczek z silnie przesuniętą w poziomie perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

30 PLN30 PLN
43660

1919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, próba znaczka w barwie definitywnej na barwnym kartonie, gwarancja Miszczak.

650 PLN585 PLN
43685

1919 prekursory, austriacki znaczek pośpieszny za 2 hal skasowany -7.I w Przeworsku idealnie odciśniętym datownikiem; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN45 PLN
43687

1919 PREKURSORY, przekaz pieniężny ze Skawiny do Wielkich dróg nadany 4.1.19 opłacony znaczkami austriackimi będącymi w obiegu na terytorium dawnej Galicji, które wycofano z obiegu 20.1.19, wydanie krakowskie weszło do obiegu dopiero 9.1.19, a wydania ministerialne dopiero 27.1.19.

340 PLN300 PLN
43688

1919 list z 8. pułku artylerii nadany w ambulansie pocztowym na trasie Białystok - Warszawa nr 107 (stempel z wyróżnikiem c) do Mogilan, na odwrocie stempel cenzury wojskowej i stempel odbiorczy z Mogielnicy, koperta patriotyczna.

600 PLN600 PLN
43695

1919 prekursory, list polecony z Tarnowa wysłany 7.1.19 do Krakowa, dwa dni później w Tarnowie pojawiły się znaczki wydania krakowskiego już w pierwszym dniu ich obiegu.

150 PLN150 PLN
43704

1919 kartka z Poznania nadana 7.06. do Niemiec, opłata niemieckim znaczkami opłaty. Gwarancja Petriuk

280 PLN280 PLN
43714

1920 list polecony z Poznania do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN50 PLN
43740

1920 list wartościowy z Warszawy do Krakowa.

100 PLN105 PLN
43751

1920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, znaczek z silnym abklaczem.

40 PLN40 PLN
43801

1921 firmowy list polecony z Mielca do Tarnowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

30 PLN25 PLN
43815

1921 wydanie przedrukowe, znaczek z próbnym nadrukiem z przerwaną belką, gwarancja Walocha.

180 PLN180 PLN
43827

1921 znaczek z dziurkowaniem firmowym "VCO D" skasowany 19.07.33 w Dziedzicach.

60 PLN60 PLN
43831

1921 znaczek z dziurkowaniem firmowym "B.P." ze Lwowa.

30 PLN30 PLN
43835

1921 Uchwalenie Konstytucji, znaczek za 4 mk. w kolorze karminowym (to kolor sześciomarkówki), piękny klasyczny błędnodruk (Fi.4500.-), pełna oryginalna guma, piękny stan zachowania, gwarancja i nowy opis.

4 000 PLN4 000 PLN
43888

1922 znaczek z dziurkowaniem firmowym "SCH.".

60 PLN100 PLN
43889

1922 zastępczy adres przesyłowy paczki z Lwowa do Żegociny, opłaty doręczeniowe pobrano znaczkiem opłaty i dwoma dopłatnymi, zgodnie z kartą należnościową z urzędu nadawczego.

200 PLN250 PLN
43897

1922 perforacja firmowa W.B. / B.E. — Waren-Abteilung der Bielitz-Bialaer Escompte- und Wechsler-Bank, Bielitz, później: Bielsko-Bialski Bank Eskontowy, Bielsko, przekształcony w Śląski Bank Eskontowy Spółka Akcyjna w Bielsku, kasowany znaczek z dziurkowaniem firmowym; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
43912

1922 wydanie dla Górnego Śląska, kartka z Huty Lura - niemiecki kasownik Laurahütte do Niemiec, opłata 12 mk pobrana dziewięcioma znaczkami opłaty.

240 PLN216 PLN
43924

1922 wydanie dla Górnego Śląska, list firmowy z Königshütte (Królewska Huta) do Katowic.

300 PLN270 PLN
43938

1923 duży orzeł na tarczy barokowej, ośmioblok z usterką w postaci braku jednego ząbkowania poziomego.

650 PLN500 PLN
43945

1923 list z Rydułtowy Dolnej nadany 26.9.23 do Niemiec.

40 PLN35 PLN
43953

1923 450. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, znaczek bez pełnej perforacji poziomej na dole znaczka.

35 PLN35 PLN
43961

1923 wydanie przedrukowe, znaczek ładnym, wyrazistym z abklaczem.

25 PLN35 PLN
43995

1923 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja i opis jako silny nadruk szczątkowy Walocha.

380 PLN380 PLN
43999

1923-39 zestaw znaczków z dziurkowaniami firmowymi z obiegu pocztowego.

300 PLN300 PLN
44019

1924 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Czempiń - Jarocin nr 395, stempel z wyróżnikiem a.

50 PLN50 PLN
44050

1925 wydanie z dopłatą na Skarb Narodowy, seria bez znaczka za 40 + 50 gr w czworoblokach, katalog Fischer 1.600,- zł.

900 PLN900 PLN
44056

1925 wydanie obiegowe (różne rysunki), zestaw prób znaczków: za 2 gr. - z małymi literami GR, 3, 5, 10 gr. i 15 gr., niegumowane - tak jak je wydano i jako niekreślone rzadsze, gwarancja i opis Schmutz.

4 800 PLN4 800 PLN
44078

1925 wydanie obiegowe (różne rysunki), 40 gr - frankatura mieszana, list zagraniczny wysłany 15.I.1930 z Pabianic do Lucerny.

20 PLN20 PLN
44092

1926 list na kopercie firmowej z Katowic do Niemiec.

60 PLN50 PLN
44104

1926 znaczek unieważniony stemplem Katowice Dworzec.

80 PLN60 PLN
44106

1926 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Łuków - Dęblin nr 454, kasownik z wyróżnikiem a.

75 PLN75 PLN
44110

1927 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kraków - Petrowice nr 134 z wyróżnikiem b.

60 PLN140 PLN
44118

1927 odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina w warszawie, znaczek w barwie niebieskiej, gwarancja i oznaczenie.

90 PLN105 PLN
44119

1927 odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina, znaczek za 40 gr. w kolorze ciemnoniebieskim, piękny stan zachowania, gwarancja i opis.

120 PLN100 PLN
44121

1927 znaczek z dziurkowaniem firmowym "N & Cº" skasowany 24.10.27 w Bielsku.

60 PLN60 PLN
44156

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, dwa znaczki za 50 gr. w kolorze niebieskawozielonym o skrajnie różnych odcieniach i kontraście rysunku, gwarancja oznaczenie.

900 PLN770 PLN
44158

1928 wydanie obiegowe - marszałek Józef Piłsudski, znaczek za 50 gr. w kolorze niebieskozielonym o kontrastowym rysunku, gwarancja oznaczenie.

500 PLN430 PLN