The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
49978

2013 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, arkusik sprzedażny znaczków nalepek.

40 PLN40 PLN
50013

2014 polscy złoci medaliści zimowych Igrzysk olimpijskich, blok.

20 PLN20 PLN
50028

2015 150. rocznica urodzin Kazimierza Przerwy - Tetmajera, arkusz sprzedażny.

30 PLN30 PLN
50073

2016 Zjazd Delegatów PZF w Iławie, arkusz sprzedażny znaczków ząbkowanych z przywieszkami.

45 PLN45 PLN
50123

2017 korona gór polskich, blok cięty.

15 PLN20 PLN
50154

2020 100. rocznica zaślubin Polski z morzem, arkusz sprzedażny.

45 PLN45 PLN
50156

2020 80. rocznica zbrodni katyńskiej, arkusik sprzedażny.

40 PLN40 PLN
50157

2020 10. rocznica katastrofy smoleńskiej, arkusik sprzedażny.

45 PLN40 PLN
50158

2020 Europa - dawne szlaki pocztowe, arkusik sprzedażny.

40 PLN36 PLN
50185

1920 seria znaczków urzędowych.

45 PLN45 PLN
50187

1920 znaczek urzędowy bez perforacji pionowej na prawym marginesie.

55 PLN55 PLN
50188

1920 kartka z Miechowa 3.5.20 do Kielc opłacona znaczkiem urzędowym, rzadkie zastosowanie znaczka urzędowego jako znaczka opłaty, w okresie późniejszym od 1.1.21 do wycofania z obiegu znaczki te oficjalnie były już dopuszczone do stosowania zamiennie za znaczki opłaty.

240 PLN240 PLN
50189

1920 urzędowy druk w formie z Ministerstwa Aprowizacji w Warszawie do Krakowa, rzadko spotykana i ciekawa forma całości ze znaczkiem urzędowym.

150 PLN150 PLN
50207

1945 znaczek cięty z abklaczem.

30 PLN30 PLN
50214

1945 parka znaczków ciętych z abklaczem na odwrocie.

80 PLN80 PLN
50247

1919 porto lokalne LWÓW 1, miejscowa kartka ze Lwowa, kartka nie przyjęta przez adresata i zwrócona do nadawcy, opłatę doręczeniową pobrano znaczkiem z lokalnym nadrukiem Porto typ 81 z Lwowa, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

500 PLN500 PLN
50250

1919 porto lokalne ŁODYGOWICE, przekaz pieniężny z Wadowic do Łodygowic, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 85 z Łodygowic.

650 PLN650 PLN
50251

1919 porto lokalne MIĘDZYRZECZE GÓRNE, znaczek opłatny na wycinku przekazu pieniężnego z rzadkim nadrukiem lokalnym "PORTO" typ 91, gwarancja.

70 PLN70 PLN
50254

1919 porto lokalne RADYMNO, przekaz pieniężny z Lwowa do Radymna, na odwrocie znaczki opłaty z lokalnym nadrukiem porto typ 113 z Radymna, znaczki za 15 hal nie odnotowane z tym lokalnym nadrukiem.

300 PLN300 PLN
50265

1919 porto lokalne STARY SAMBOR, przekaz pieniężny z Lwowa do Starego Sambora, na odwrocie znaczek opłaty z rzadkim lokalnym nadrukiem Porto typ 132 z Starego Sambora.

500 PLN500 PLN
50314

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 25 h. z nadrukiem formą IIA poz.20 z zanikającym ku prawemu górnemu narożnikowi nadrukiem, sygnowany WR Rachmanow, Sm mikstein, gwarancja z opisem Mikstein, Gryżewski.

1 500 PLN1 350 PLN
50346

1921 wydanie prowizoryczne, seria.

65 PLN65 PLN
50348

1921 wydanie prowizoryczne, znaczek z błędem z poz. 62 "pionowa kreska k skośnie ucięta".

15 PLN15 PLN
50354

1921 orzeł na tarczy heraldycznej, wydanie prowizoryczne, znaczek za 35/70 Mk. z błędem na poz.84 "przerwane u góry o", gwarancja i opis B11 Schmutz.

100 PLN100 PLN
50368

1922 list z Rzeszowa do Krakowa, brakującą opłatę usiłowano pobrać od adresata w podwójnej wysokości znaczkiem dopłaty, prawdopodobnie adresat odmówił dopłaty i list zwrócono do Rzeszowa.

60 PLN115 PLN
50371

1922 porto lokalne TUSTANOWICE, przekaz paczkowy z Krakowa do Wolanki, na odwrocie znaczek opłaty z nadrukiem lokalnym "DOPŁATA / TUSTANOWICE" typ 153.

550 PLN550 PLN
50373

1923-4 orzeł z tarczą - znaczki dwóch wydań45-48, D54, zestaw znaczków z różnymi usterkami druku, większość znaczków bez gumy lub na podlepkach.

25 PLN25 PLN
50387

1923 porto lokalne TUSTANOWICE, przekaz paczkowy z Przemyśla do Wolanki, na odwrocie znaczki opłaty z nadrukiem lokalnym "DOPŁATA / TUSTANOWICE" typ 153.

200 PLN311 PLN
50389

1924 sądowe wezwanie polecone z Krakowa wysłane 24.5.24 do Mogiły, opłatę za doręczenie w wysokości 15 gr. miał opłacić adresat, przesyłka ostatecznie nie odebrana i zwrócona do sądu w Krakowie, ciekawe użycie znaczków sprzed denominacji, które miały ważność po przeliczeni na nową walutę, "denominowane" ręcznie przez pocztę w Mogile przez kreślenie starego nominału i naniesienie ręczne nowego.

240 PLN311 PLN
50395

1924 czworoblok znaczka dopłaty.

90 PLN90 PLN
50423

1932 przekaz paczkowy z Goręczyna do Inowrocławia.

60 PLN50 PLN
50431

1934 znaczek na rzadkim papierze prążkowanym pionowo, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN100 PLN
50445

1939 kartka z Rogoźna koło Łańcuta do Pabianic opłacona według taryfy za druki, brakującą opłatę w podwójnej wysokości pobrano od adresata znaczkami dopłaty.

35 PLN30 PLN
50453

1948 karta pocztowa za 3 zł wysłana 13.6 z Łodzi do Sosnowca, aktualna taryfa pocztowa wynosiła 6 zł, po wyjęciu przesyłki ze skrzynki pocztowej oznaczono ją stempelkiem "T" i naliczono dopłatę w podwójnej wysokości brakującej opłaty, co udokumentowano przez doklejenie 3 znaczków 2-złotowych skasowanych 15.6; dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
50483

1953 Godło państwa, seria znaczków czystych w ładnym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
50485

1989 toruńskie prowizorium dopłat, znaczek z lokalnym nadrukiem. W okresie wysokiej inflacji początku lat 90-tych Poczta Polska wprowadzała kolejne serie znaczków opłaty z wysokimi nominałami, nie zrobiono tego jednak w przypadku znaczków dopłaty. Braki znaczków dopłaty o wysokich nominałach zaowocowały kilkoma lokalnymi wydaniami, jednakże tylko w Toruniu stemplowano znaczki w arkuszach, PRZED przyklejeniem na przesyłkę (w innych przypadkach stemplowano znaczek już naklejony na nią), gwarancja Krawczyk.

45 PLN45 PLN
50494

1905 całostka Rzeszy z 2 Pf na kartonie ze znakiem wodnym "St5" z nadrukowanym na odwrocie tekstem zawiadomienia o zebraniach Towarzystwa Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Gdańsku (Verein für Kunst und Kunstgewerbe); czyste, bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
50495

1911 kartka firmowa z Gdańska do Rosji.

90 PLN90 PLN
50498

1917 Festungslazarett Danzig Hakelwerk, strona adresowa listu francuskiego jeńca wojennego ze szpitala garnizonowego w Gdańsku znajdującego się na osiedlu Osiek (Hakelwerk) wysłanego 23.7 do Bressuire, okrągła pieczęć listowa szpitala FESTUNGSLAZARETT DANZIG HILFSLAZARETT HAKELWERK, datownik nadawczy DANZIG z wyróżnikiem "*5k", stempelek cenzury gdańskiej "Geprüft. Überwachungsstelle." i francuskiej "P.G. Bressuire/ Vérifié"; dobry stan zachowania.

Szpital garnizonowy na Osieku zbudowano w latach 1838-44, w 1920 budynki przekazano władzom Gdańska, w 1921 w części kompleksu szpitalnego przy placu Heweliusza utworzono Dyrekcję Poczt i Telegrafów RP w Gdańsku, mieścił się tam również Polski Urząd Pocztowy Gdańsk 1; 1.IX.1939 w dniu rozpoczęcia II wojny światowej ta główna placówka Poczty Polskiej w Gdańsku stała się miejscem bohaterskiej i tragicznej obrony przed atakiem niemieckich formacji policyjnych i wojskowych.

160 PLN128 PLN
50500

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja i oznaczenie Bock.

18 PLN18 PLN