The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
50501

1920 wydanie przedrukowe, gwarancja i oznaczenie Bock.

50 PLN50 PLN
50515

1920 mały Innendiesnst, gwarancja Bock.

600 PLN525 PLN
50520

1920 mały Innendiesnst, gwarancja Bock.

180 PLN155 PLN
50585

1922 wydanie obiegowe, gwarancja i oznaczenie Bock. 9

80 PLN80 PLN
50659

1926 kartka z Gdańska do Niemiec.

50 PLN50 PLN
50665

1927 czysty formularz przekazu pocztowego (Zahlkarte), sygnatura S1 (5.27), rzadki walor w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięcie).

120 PLN120 PLN
50686

1930 "Zustellungsurkunde" (Za zwrotnym poświadczeniem odbioru) - pocztowy stempel pomocniczy, nieopisany w katalogu Wolffa!!! na liście urzędowym wysłanym 21.3z Sądu Pracy dla Wolnego Miasta Gdańska, datownik nadawczy DANZIG z wyróżnikiem "*1t", pieczęć nadawcy i stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Frei d. Ablösg. Freie Stadt Danzig/ Arbeitsgericht Danzig" "Arbeitsgericht für die Freie Stadt Danzig"; oraz specjalny informacyjny stempelek nadawcy "Hierbei ein Formular zur Zustellungsurkunde Vereinfachte Zustellung." (W załączeniu formularz dowodu doręczenia. Doręczenie uproszczone.); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN120 PLN
50690

1930 miejscowy polecony list urzędowy wysłany 18.11 z Urzędu Rozjemczego (Einigugungsamt), datownik nadawczy DANZIG z wyróżnikiem "*1n" (Wolff D1 74.A), okrągła pieczęć nadawcy "Einigungsamt der Stadt Danzig Briefstempel", na kopercie wydrukowana formułka zwalniająca od opłaty pocztowej "Frei durch Ablösg. Freie Stadt Danzig/ Städtisches Einigungsamt Danzig"; na odwrocie datownik odbiorczy DANZIG z wyróżnikiem "*1s" (Wolff D1 74.A); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

60 PLN60 PLN
50717

1935 miejscowy list urzędowy wysłany 15.11 z I Urzędu Skarbowego; nadawczy wirnik z nakładką okolicznościową "Benutzt die Luftpost" Gdańsk 5, pieczęć nadawcy, a zarazem stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Frei durch Ablösung Steueramt I Brieftempel Freie Stadt Danzig"; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
50734

1937 herb Gdańska na tarczy w owalu, całostka, drobne złamania w dwóch narożnikach.

40 PLN40 PLN
50758

1938 wydanie obiegowe, luzak.

35 PLN35 PLN
50759

1938 wydanie obiegowe, luzak.

70 PLN70 PLN
50791

1876 całostka austriacka z treścią w języku polskim.

25 PLN25 PLN
50829

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 3, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
50855

1919 wydanie krakowskie, miejscowa kartka z Lwowa 10.V.19, nadruk typ 115.

80 PLN80 PLN
50874

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 30.V.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K5 w okręgu, nadruk typ 65.

120 PLN105 PLN
50890

1919 wydanie krakowskie, całostka z obiegu pocztowego z przesuniętym nadrukiem typ 135, adresowana do znanego lwowskiego filatelisty Eugeniusza Szczerbana.

70 PLN70 PLN
50892

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 135.

40 PLN40 PLN
50901

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z nadrukami typu 138, nadruk na części I - bez kropki po POCZTOWA, na części II - spacja zamiast kropki po POCZTOWA; dodatkowo wyraźna drugostronna odbitka druku (abklatsch). Ponadto, co najciekawsze - na części na odpowiedź z prawej strony znaku opłaty występuje sucho tłoczona litera K (od KARTA) następnego nadruku - patrz szczegół; to unikalny błąd!!! powiązany zapewne z katalogowanym błędem "brak K w KARTA" na innym egzemplarzu tej karty; gwarancja Jungjohann.

800 PLN800 PLN
50938

1920 karta do obrotu krajowego za 15 h (usunięte oznaczenie waluty) - znak opłaty liliowy w typie I (typ A wg PZP), linia dzieląca kartkę między "P" i "O" napisu KARTKA POCZTOWA, liniatura typu I (wszystkie linie adresowe punktowane gęsto); bardzo dobry stan zachowania (Fi. 100.-).

100 PLN100 PLN
50952

1920 karta za 50(75) fen, hasło propagandowe E - "Są drudzy, co mówią ..."; czysta;

karta za 50(75) fen, hasło propagandowe C - "Podkopują złodzieje, zbójcyż ..."; czysta;

dodatkowo karta za 50(75) fen, hasło propagandowe D - "Polacy! Ośmielcie się ..."; z tekstem na odwrocie; czysta;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka; bardzo dobry stan zachowania.

400 PLN400 PLN
51019

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 22 pierwszego nakładu z sygnaturą VIII-1931.

70 PLN70 PLN
51020

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 22 pierwszego nakładu z sygnaturą VIII-1931.

80 PLN80 PLN
51021

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 10 pierwszego nakładu z sygnaturą VIII-1931.

80 PLN80 PLN
51028

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 20 - Warszawa, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa.

100 PLN100 PLN
51029

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 21 - Warszawa, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa.

100 PLN100 PLN
51031

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 30 - Poznań, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa.

100 PLN100 PLN
51033

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 15, długa sygnatura IX-1931, stan dobry.

100 PLN100 PLN
51043

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 2 z obiegu pocztowego, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa.

30 PLN30 PLN
51044

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 15 - Czorsztyn, I nakład, sygnatura VIII-1931; czysta w słabszym stanie zachowania (prawy dolny róg nadgięty).

60 PLN65 PLN
51045

1931 ROZMYTE LITERY NAPISÓW DRUKOWANYCH ROTOGRAWIURĄ mogące sprawiać wrażenie podwójnego druku, Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 24 - Wilanów, I nakład, sygnatura VIII-1931; czysta w słabszym stanie zachowania (prawy dolny róg nadgięty).

120 PLN120 PLN
51047

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 1 - Lublin, I nakład, sygnatura VIII-1931; czysta w minimalnie słabszym stanie zachowania (rogi delikatnie zaokrąglone).

100 PLN105 PLN
51049

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 32 - ORŁOWO MORSKIE, I nakład, sygnatura VIII-1931; czysta w minimalnie słabszym stanie zachowania (rogi delikatnie zaokrąglone).

100 PLN100 PLN
51055

1932 kartka w sprawach żywnościowych z sygnaturą VII-1932.

30 PLN30 PLN
51057

1932 karta w sprawach żywnościowych.

50 PLN45 PLN
51062

1933 400-lecie śmierci Wita Stwosza, całostka z ilustracją nr 31.

80 PLN80 PLN
51070

1933 400-lecie śmierci Wita Stwosza, całostka z ilustracją nr 27.

100 PLN115 PLN
51071

1933 400-lecie śmierci Wita Stwosza, całostka z ilustracją nr 17.

100 PLN145 PLN
51080

1933 400-lecie śmierci Wita Stwosza, całostka z ilustracją nr 9.

120 PLN120 PLN
51083

1933 400-lecie śmierci Wita Stwosza, całostka z ilustracją nr 12.

120 PLN108 PLN