The auction will start on 04.02.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
40612

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Poczty Polowej 1 Korpusu skasowana stemplem tej poczty polowej na wycinku, służyły do zabezpieczania uszkodzonych przesyłek, rzadko spotykane na listach, piękny stan zachowania.

150 PLN120 PLN
40617

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, cięta seria nalepek poczty polowej 1 Korpusu do zabezpieczania uszkodzonych przesyłek, bardzo ładny stan z pełną oryginalną gumą.

100 PLN80 PLN
40630

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", dolna połówka ząbkowanego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na fioletowawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku z opaski gazetowej, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

120 PLN120 PLN
40631

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy znaczek V wydania w kolorze brązowolila - II nakład, bez perforacji poziomej.

80 PLN80 PLN
40633

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", znaczki wydania przedrukowego, czyste bez podlepki.

100 PLN80 PLN
40652

1943 nalepka poczty podziemnej na dozbrojenie oddziałów samoobrony Armii Podziemnej.

100 PLN155 PLN
40688

1946 Poczta Polowa II Korpusu, seria znaczków pierwszego wydania.

70 PLN70 PLN
40701

1946 szlak bojowy II Korpusu, blok na papierze kredowym.

300 PLN270 PLN
40715

1947 Środkowy Wschód - Dowództwo II Korpusu, wydanie wydziału opieki nad żołnierzem za 50 gr.

15 PLN15 PLN
40719

1947 Środkowy Wschód - Dowództwo II Korpusu, wydanie wydziału opieki nad żołnierzem, czworoblok znaczków za 50 gr. o ciekawej konstrukcji z oboma przywieszkami na międzypolach poziomych - pierwszą na dole, a drugą na górze i z międzypolami pionowymi; tzw.krzyż.

400 PLN300 PLN
40744

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana i dosłana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.70 euro).

120 PLN120 PLN
40752

1940 kartka z Krakowa do Włoch, okrągły stempel cenzury Wermachtu.

200 PLN200 PLN
40753

1940 kartka polecona z Przeworska do Lwowa, okrągły stempel cenzury Wermachtu i radziecki stempel odbiorczy.

200 PLN200 PLN
40758

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

240 PLN240 PLN
40772

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 12 gr - frankatura pojedyncza, wezwanie w sprawie spadkowej przesłane miejscowo 6.6.41 w Dobczycach; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
40808

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z Mościckim, bez wydrukowanego na odwrocie tekstu; z dopisaną na maszynie treścią, datowana 27.10 wysłana do Bydgoszczy, stempelek "Versandstelle für Sammlermarken Krakau"; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
40809

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, tekst XXIIb "Infolge ..." w podpisie "Postamt Krakau 3", wysłana 5.5.43 z urzędu Kraków 3 do Skarżyska Kamiennej, dodatkowo niebieska pieczęć urzędowa z godłem "POSTAMT KRAKAU 3" z wyróżnikiem "a"; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN500 PLN
40826

1940 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, karta pocztowa z Ploesti (Rumunia) wysłana 5.II do Czarnego Dunajca, cenzura Wehrmachtu.

80 PLN80 PLN
40829

1941 kasownik okolicznościowy wyścigów konnych z Lublina.

100 PLN105 PLN
40836

1941 odbitka stempla okolicznościowego z Krakowa.

100 PLN100 PLN
40837

1941 widoki zabytkowych budowli (II), znaczek za 10 zł narożnikowy z marginesami na kopercie listu poleconego (opłata niezgodna z taryfą), wysłanego 7.IV.43 ze Starachowic do Berlina-Köpenick, datownik odbiorczy z 9.4 na odwrocie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
40841

1941 wydanie obiegowe z podobizną A.Hitlera, arkusz sprzedażny znaczka za 2 gr zagięty w połowie.

70 PLN70 PLN
40850

1941 Portret Hitlera na jednolitym tle, 6 gr - frankatura wielokrotna, formularz Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań, wysłany 16.11.1944 z Limanowej do PCK w Krakowie, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

100 PLN100 PLN
40856

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, 12 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 14.11.1944 z Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem niemym, wprowadzonym w celu utajnienia miejsca nadania w związku ze zbliżaniem się frontu wschodniego.

50 PLN50 PLN
40868

1941 koperta (Wawel) z sygnaturą VI.41. dofrankowana i jako polecona wysłana 29.VIII.1942 z Warszawy do Staszowa, znaki opłaty unieważnione datownikiem "WARSCHAU SW 30 über WARSCHAU C1" z wyróżnikiem "a"; walor w dobrym stanie zachowania.

60 PLN60 PLN
40886

1942 kasownik propagandowy (wirnik) - ładnie odbity na widokówce wysłanej 16.VIII z Krakowa do Hanoweru.

20 PLN20 PLN
40920

1942 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, karta pocztowa wysłana 11.XII z St-Blaise w Szwajcarii do Warszawy, liczne stempelki cenzur w tym niemieckiej Wehrmachtu, walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
40926

1943 stempel okolicznościowy Szachowych Mistrzostw Generalnego Gubernatorstwa w Radomiu na przedrukowym formularzu na polskiej przedwojennej całostce wydania dla wysyłkowego biura filatelistycznego w Krakowie.

100 PLN100 PLN
40927

1943 miejscowy list polecony z Warszawy, na odwrocie stemple odbiorcze, stempelek zwrotu, koperta przycięta z lewej strony.

30 PLN30 PLN
40934

1943 list polecony wysłany z pośrednictwa w miejscowości Wielkie Drogi do Krakowa, zwraca uwagę nietypowa erka typu blanco z wstemplowaną nazwą miejscowości, znaczki skasowane 17.2 w Krakowie, na odwrocie datownik odbiorczy z 18.2; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN100 PLN
40978

1944 portret Hitlera na jednolitym tle, 24gr + 60gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 26.4.44 z Makowa Podhalańskiego do Ostrowi Mazowieckiej, znaczki unieważnione datownikiem "MAKOW PODHALANSKI über KRAKAU 2" z wyróżnikiem "a", dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
40992

1944 5. rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, arkusz z numerem sektora 1 w bardzo dobrym stanie.

500 PLN450 PLN
40999

1944 "uszkodzony górny szeryf E w POSTKARTE" - widoki zabytkowych budowli, 12 gr karta fioletowa o sygnaturze I.44, z powtarzalnym błędem; czysta (podobne błędy Fi. à 120.-).

80 PLN80 PLN
41002

1944 kartka z nadrukiem na polskiej przedwojennej całostce wydania dla wysyłkowego biura filatelistycznego w Krakowie z obiegu pocztowego, na odwrocie tekst XXII, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
41004

1944 list polecony z Warszawy do Krakowa nadany w urzędzie pocztowym "Warschau Adolf Hitler Platz" (obecnie plac marszałka Piłsudskiego), na odwrocie stempel odbiorczy, fotoatest Schweitzer.

1 000 PLN900 PLN
41011

1944 Pocztówka wysłana z Krakowa do Wiednia i opłacona znaczkiem III Rzeszy zamiast znaczkiem GG. Naliczona dopłata 9 fen.

120 PLN120 PLN
41013

1945 kartka z Warszawy do Łodzi, kartka zagięta w połowie.

60 PLN60 PLN
41034

1946 Poczta osiedli polskich we Włoszech, seria obiegowa.

45 PLN45 PLN
41043

1993 książka autorstwa Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa, 192 strony, liczne czarno - białe ilustracje.

120 PLN120 PLN
41056

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, niebieski kasowany znaczek za 10 f. z rzadkiego pierwszego bloku obozowego, gwarancja Korszeń.

120 PLN120 PLN