The auction will start on 04.02.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
39860

1934 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "częściowy brak litery r", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN300 PLN
39869

1935 list polecony z Wisły do Poznania.

20 PLN15 PLN
39886

1935 kartka nadana z punktu pocztowego przy kopalni w Wieliczce, stempel "WIELICZKA - KOPALNIA * 135 m. GŁĘB *".

100 PLN100 PLN
39893

1935 karnet reklamowy Poczty Polskiej z rzadkim stemplem okolicznościowym Pociąg Wystawa

80 PLN105 PLN
39895

1935 seria "widokowa", frankatura dwukolorowa - list polecony wysłany 24 II 37 z miejscowości Horochów do Warszawy, datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
39908

1935 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Kraków - Poznań nr 206 z wyróżnikiem b.

36 PLN36 PLN
39959

1937 list z Kleszczy do Francji, nalepka L.O.P.P. na budowę lotniska w Białymstoku.

120 PLN120 PLN
39961

1937 kartka nadana z pośrednictwa pocztowego w drodze na Kasprowy Wierch, stempel okolicznościowy "KASPROWY WIERCH - ZAKOPANE" i stempel "POŚREDNICTWO POCZT. I TELEGR. Nº9 ST. MYŚLENICKIE TURNIE KOLEJ LINOWA ZAKOPANE - KASPROWY".

600 PLN520 PLN
39968

1937 Marszałek Rydz-Śmigły, seria czysta, dwie odmiany znaczka za 25 gr, tło obok prawego ramienia: linie poziome lub krzyżujące się; czyste w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
39976

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, seria bloków okolicznościowych.

320 PLN280 PLN
39986

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, niegumowana makulatura bloku z Ignacym Mościckim, gwarancja Berbeka.

800 PLN800 PLN
40073

1939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, koperta z rzadko spotykanym stemplem "Obwodowy Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny / ZAKOPANE 1 / Oddział nadawczy pod skocznią narciarską / F.I.S.-1939".

500 PLN500 PLN
40082

1939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, list z rzadko spotykanym stemplem "Obwodowy Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny / ZAKOPANE 1 / Oddział nadawczy pod skocznią narciarską / F.I.S.-1939".

200 PLN200 PLN
40094

1939 polecony list zleceniowy z Radomia do Opatowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

80 PLN72 PLN
40097

1939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, karnet ofrankowany serią znaczków okolicznościowo ostemplowanych.

80 PLN70 PLN
40100

1939 kartka z Warszawy do Bułgarii.

50 PLN40 PLN
40110

1939 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Lwów nr 20, stempel z wyróżnikiem c.

60 PLN70 PLN
40153

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk makulaturowy znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

20 PLN20 PLN
40202

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

30 PLN30 PLN
40295

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN900 PLN
40301

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim; wzór kreślony brunatnym ołówkiem z fragmentem okrągłej pieczęci akceptującej "MINISTERSTWO SKARBU - PAŃSTWOWE ZAKŁADY GRAFICZNE" z orłem w środku; do unieważnień dla celów instruktażowych i okazowych stosowano równolegle stempel WZÓR / SKASOWANO, a później w latach trzydziestych PWPW zakupiło do tego celu maszynę perforującą i oznaczanie wzorów zunifikowano; tak jak ich polskie odpowiedniki wzory Portu Gdańsk są niegumowane; w zasadzie tego typu egzemplarze wzorcowe powinny znajdować się w archiwach, ale w czasie II wojny światowej ujrzały światło dzienne i znalazły swoje miejsce w znaczących kolekcjach światowych, walor pochodzi z lewego dolnego rogu dziewięciobloku, kopia atestu L.Schmutza na dziewięcioblok zostanie dołączona do zakupionego waloru, gwarancja Ryblewski, Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
40305

1928 Port Gdańsk, gwarancja Falkowski.

80 PLN80 PLN
40307

1928 Port Gdańsk, seria, gwarancja Kalinowski.

80 PLN80 PLN
40316

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

120 PLN108 PLN
40321

1930 Port Gdańsk, polecony list zleceniowy z polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku do Dąbrowy koło Grodna, na odwrocie stempel odbiorczy.

600 PLN600 PLN
40332

1934 Port Gdańsk - Godło państwa (II) tzw."doniczki", seria czysta w ładnym stanie (Fi.200.-), gwarancja Kalinowski.

180 PLN160 PLN
40344

1937 Port Gdańsk, seria "widokowa" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 5 VI z Polskiego Urzędu Gdańsk 2 do Krakowa; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY No2" (Vogels 2.1.1.3); dobry stan zachowania (prawy górny narożnik znaczka lekko zaokrąglony); gwarancja Korszeń.

120 PLN120 PLN
40346

1937 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (II), czworoblok znaczków za 5 gr. z numerem arkusza na marginesie, gwarancja Korszeń.

120 PLN120 PLN
40370

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN40 PLN
40371

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w II typie, czyste.

120 PLN120 PLN
40376

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami (Fi.600.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze i wyceniony tak samo jako czysty i kasowany (3Uo 180 euro), bez gumy, gwarancja Krawczyk.

200 PLN200 PLN
40420

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, niekatalogowana próba nie wprowadzonego do obiegu znaczka opłaty za 10 hal. w kolorze czerwonym - wzór "Hutnik" projektu prof.J.Raszki - odmiana I - druk jednobarwny, na białym cienkim papierze, pochodzi z sześcioznaczkowego arkusika zawierającego próby znaczków o różnych nominałach 2, 3, 5, 15, 25 i 50 - stąd charakterystyczny szeroki margines i wczesny nieco nieostry druk, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

800 PLN800 PLN
40427

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 20 hal. w kolorze szarooliwkowym - wzór "Wieża Piastowska w Cieszynie" - odmiana III z rzadko kreskowanym tłem wieży i znakiem diakrytycznym Ś po lewej stronie nie dotykającym litery S, projektu Prof.J.Czajkowskiego, na papierze białym gładkim średnim, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

240 PLN240 PLN
40443

1921 Górny Śląsk, niemiecka karta propagandowa wysłana z Katowic 20.3 - w dniu Plebiscytu.

150 PLN150 PLN
40473

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

500 PLN500 PLN
40498

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.

10 PLN10 PLN
40558

1943 Obszary anektowane przez ZSRR, następnie Litwę, następnie ZSRR, następnie Niemcy i ponownie ZSRR, miejscowa karta pocztowa (bez tekstu na odwrocie) nadana grzecznościowo 16.II w Wilnie; niewielkie przebarwienia; ze zbiorów J.Falkowskiego.

80 PLN80 PLN
40583

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.

15 PLN15 PLN
40589

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 3 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.

90 PLN90 PLN
40594

1940 pieczęć urzędowa z orłem "OKRET RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "PIORUN"" – brytyjski niszczyciel typu N, zwodowany 7 maja 1940 roku w stoczni Johna Browna w Clydebank, 4 listopada 1940 roku przekazany Polskiej Marynarce Wojennej w zamian za utracony pod Narwikiem niszczyciel ORP "Grom".

60 PLN60 PLN