The auction will start on 04.02.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
37701

1914 POLSKI KOMITET POMOCY SANITARNEJ, legitymacja członka jednej z pierwszych polskich organizacji o charakterze czerwonokrzyskim, powstałej 29.VIII.1914 w Warszawie, mającej za podstawowy cel niesienie pomocy żołnierzom polskim w armii rosyjskiej i ich rodzinom; właściciel legitymacji przydzielony został do "Dywizji transportu rannych"; bardzo dobrej jakości odbitki dekoracyjnej pieczęci organizacji, a także podpisy (faksymile?)" prezesa Zdzisława księcia Lubomirskiego i sekretarza Mariana Lutosławskiego; dekoracyjny, z pewnością rzadki, dokument w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty); temat - CZERWONY KRZYŻ.

500 PLN450 PLN
37718

1915 naśladownictwo cynkotypia serii nalepek legionowych.

35 PLN35 PLN
37744

1916 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria cięta.

20 PLN20 PLN
37748

1916 list wysłany 24.V z Wilna za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 166, formacyjna pieczęć listowa "Eisenbahn-Verkehrsamt Wilna M.E.D.5."; walor w doskonałym stanie zachowania; temat - KOLEJ.

100 PLN100 PLN
37749

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, wysłany 21.IX z obozu w miejscowości Kurmysz do Lwowa, "Wydanie Sekcyi wywiad. kraj. Stow. Czerwonego Krzyża we Lwowie", podpisy po polsku, rosyjsku i francusku, stempelek do oznaczania korespondencji jenieckiej "correspondences des prisoniers de guerre", stempelki cenzury rosyjskiej i austriackiej; temat - CZERWONY KRZYŻ.

120 PLN120 PLN
37750

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku, datowany 31.V w miejscowości Tara, wysłany do Lwowa; cenzura rosyjska z Omska i cenzura austriacka z Wiednia; dodatkowo stempelek Szwedzkiego Czerwonego Krzyża "HILFSKOMITET DES SCHWEDISCH ROTEN KREUZES STOCKHOLM", który pośredniczył w wymianie korespondencji pomiędzy walczącymi stronami; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

150 PLN150 PLN
37819

1918 znaczek dla obszaru okupowanego przez X Armię, gwarancja Korszeń.

200 PLN355 PLN
37829

1918 pierwsze wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, poziome złamanie widoczne od strony gumowanej, gwarancja Schmutz.

25 PLN25 PLN
37832

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta czysta, odmiana koloru znaczka za 35 kop. z minimalnym zmatowieniem koło gwarancji, gwarancja Mikstein, Rachmanow.

150 PLN185 PLN
37834

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, parka ciętych znaczków II wydania przedrukowego, gwarancja Miszczak.

25 PLN25 PLN
37840

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, znaczek za 35/1 kop. z odwróconym nadrukiem, z błędem na poz.5 "przerwane p w Korp.", bez gumy z pięknie widocznym kredowym poddrukiem romby, cena wywoławcza to połowa wyceny znaczka na podlepce (Fi.1500.-), gwarancja Korszeń.

750 PLN660 PLN
37842

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, kompletny sektor (czyli 25-cioblok) znaczka za 35/1 kop. w kolorze pomarańczowym (Fi.550.-), na gumie widoczne spękania, świetny materiał porównawczy, każdy znaczek gwarancja Schmutz.

400 PLN350 PLN
37846

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, kompletny sektor (czyli 25-cioblok) znaczka za 50 kop. (Fi.625.-), świetny materiał porównawczy, każdy znaczek gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
37848

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, parka ciętych znaczków II wydania przedrukowego, gwarancja Miszczak.

50 PLN50 PLN
37849

1918 drugie wydanie przedrukowe poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Schmutz.

30 PLN30 PLN
37880

1918-22 książka autorstwa Janusza Manterysa "Poczty polowe 1918 - 1922", 212 stron, katalog i wycena wszystkich znanych stempli, ilustracje, wspaniałe opracowanie i wydanie.

150 PLN270 PLN
37885

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

200 PLN200 PLN
37892

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

200 PLN200 PLN
37893

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

150 PLN130 PLN
37894

1919 pierwsze wydanie stanisławowskie, gwarancja Ceremuga.

150 PLN130 PLN
37935

1920 formularz Sztabu Generalnego wysłany 18.12.20 z poczty polowej 30 z Baranowicz do Warszawy, datownik "POCZTA POLOWA No 30 wyr 'b'", stempel odbiorczy "FRONTOWA POCZTA POLOWA No 53 wyr 'a'", pieczęcie ewidencyjne Sztabu.

90 PLN100 PLN
37946

1921 kwit wystawiony 30.3.21 przez pocztę polową 56 za odbiór skrzyni taborowej, unikalna pieczęć poczty polowej z orłem i trąbkami "POCZTA POLOWA * No 56. *", na rewersie pieczęć nagłówkowa POCZTA / Polowa Nº 56. / Nº_____ / ______19_".

140 PLN140 PLN
37947

1921 kartka poczty polowej wysłana 9.2.21 od szefa sanitarnego 6. Armii ze Lwowa do Sekcji Lekarskiej Naczelnego Dowództwa w Warszawie. Rzadki datownik "POCZTA ETAPOWA No 206 wyr 'a', odbiorczy POCZTA POLOWA Nº 53", na odwrocie pieczęć urzędowa "SZEF SANITARNY D.O.E. / 6tej Armji".

200 PLN180 PLN
37962

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

40 PLN40 PLN
37978

1916 Zawiercie, seria znaczków czystych bez nadruku kontrolnego, znaczek za 10 f. w dwóch odmianach koloru ramki - niebieskofioletowym i szarofioletowym, bardzo ładny stan zachowania z pełną oryginalną gumą, gwarancja Dr.P.JEM, Mikulski.

1 200 PLN1 060 PLN
37983

1916 Zawiercie, seria stemplowanych znaczków z nadrukiem kontrolnym w doskonałym stanie, wartość katalog Fischer 4.000,- zł, katalog Michel 2.200,- Euro, , gwarancja Schmutz.

2 500 PLN2 250 PLN
37999

1916 Sosnowiec, herb miasta.

110 PLN99 PLN
38066

1916 kartka żywnościowa z Wilna.

60 PLN60 PLN
38074

1917 Przedbórz, I wydanie, niebezpieczne łudząco podobne do oryginału fałszerstwo na szkodę filatelistów, właściwy kolor farby, faktura, kasownik, gumowanie, różni się szczegółami rysunku, nie ma nic wspólnego ze spotykanymi powszechnie, bardzo ciekawe do zbioru specjalizowanego.

300 PLN300 PLN
38108

1917 Częstochowa, kartka z Częstochowy do Jankowa Leśnego, kartka nie doręczona i zwrócona do Częstochowy - stempelek "ZURÜCK", w Częstochowie dwukrotnie usiłowano doręczyć kartkę do nadawcy, którego ustalono na podstawie podpisu pod treścią kartki, dwa stemple typu 2 w kolorze fioletowym z datami 9 i 11.III. oraz stempel opłaty doręczeniowej za 3 kopiejki w kolorze fioletowym typu III, dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania, widokówka z kościołem ewangelickim w Częstochowie, gwarancja Korszeń.

1 600 PLN1 600 PLN
38169

1918 Przedbórz, cięta seria V wydania, gwarancja Walocha.

50 PLN50 PLN
38193

1919 Chęciny, seria czysta w czworoblokach i co rzadkie, z pełną oryginalną gumą bez podlepek, ani ich śladów.

400 PLN360 PLN
38205

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze czarnym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalnA guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN300 PLN
38213

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym pierwszego wydania, gwarancja Walocha.

80 PLN80 PLN
38214

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

60 PLN50 PLN
38218

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

60 PLN50 PLN
38223

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

30 PLN30 PLN
38226

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

150 PLN150 PLN
38239

1918 Włocławek - I wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" w kolorze czarnym, stempelkiem metalowym o wymiarach 16,5 x 7 mm, piękny stan, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

240 PLN240 PLN
38288

1918 Rozwadów, znaczek z nadrukiem poczty lokalnej II wydania, rozdarcie na prawym marginesie, gwarancja Krawczyk.

20 PLN20 PLN