The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
3501

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 16/15 gr. z błędem na poz.94 "plamki przed lewą cyfrą 1" (Fi.150.-), gwarancja i opis Krawczyk.

150 PLN150 PLN
3502

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941 na kopercie adresowanej do Warszawy (same znaczki kasowane Fi.140.-).

120 PLN108 PLN
3539

1940 polska karta pocztowa za 15 gr z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, sygnatura (X-1938); hasło propagandowe P - "TELEGRAMY NA OZDOBNYM BLANKIECIE SĄ MILE WIDZIANE", wysłana 8.5 z Krasnegostawu do Warszawy; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
3541

1940 polska karta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe P - "TELEGRAMY NA OZDOBNYM BLANKIECIE SĄ MILE WIDZIANE", czysta; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
3542

1940 polska karta pocztowa za 10 gr z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, z nadrukiem, sygnatura (X-1938); hasło propagandowe O - "CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYŚPIESZA DORĘCZENIE", czysta; dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
3547

1940 polska karta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem z nadrukiem, rzadka odmiana z napisem POSTKARTE długości 40 mm, odległość między T i E w POSTKARTE 1,25 mm; hasło propagandowe O - "CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYŚPIESZA DORĘCZENIE", wysłana 20.12 z Grodziska do Otwocka; doskonały stan zachowania (Fi.300.-).

150 PLN150 PLN
3556

1940 formularz kartkowy na całostce dla polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku.

90 PLN90 PLN
3571

1940 znaczki urzędowe, godło III Rzeszy w małym formacie, 24 gr - frankatura pojedyncza, list w kreślonej kopercie urzędowej "ARBEITSAMT WARSCHAU" wysłany 11.2.43 z Warszawy do Krakowa; minimalnie słabszy stan zachowania.

50 PLN45 PLN
3572

1940 (?) widokówka wysłana 28 z Żychlina do Warszawy, najpewniej była opłacona znaczkiem Rzeszy, który po drodze odpadł, Poczta oznaczyła dopłatę bardzo ładnie odciśniętym stempelkiem "Nachgebühren dopłata 2" z dopisaną niebieską kredką liczbą "18"; dobry stan zachowania.

200 PLN180 PLN
3605

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, 12 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 26.XII.1944 z Suchedniowa do Luckenwalden, przesłana ambulansem nr.1458 relacji "?-KIELCE", owalny kasownik z wyróżnikiem "b".

20 PLN20 PLN
3627

1941 formularz kartkowy na polskiej całostce.

220 PLN220 PLN
3671

1942 formularz biura wysyłkowego znaczków z kasownikiem okolicznościowy z Krakowa do Lublina.

180 PLN180 PLN
3680

1942 specjalna koperta listu urzędowego "GENERALGOUVERNEMENT DER GOUVERNEUR DES DISTRIKTS GALIZIEN", czysta; walor w słabszym stanie zachowania (koperta u góry ukośnie zgięta).

30 PLN27 PLN
3681

1942 listownik (część na odpowiedź) wysłany 10.12 z Suchedniowa do Oflagu VIB, ładna odbitka kasownika nadawczego "SUCHEDNIOW ÜBER KIELCE (DISTR. RADOM)" z wyróżnikiem "a"; stempelek cenzury obozowej nr.3; dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
3684

1943 "Führer befiehl - wir folgen Den!" kasownik propagandowy z okazji 10 rocznicy dojścia Hitlera do władzy; znaczek ostemplowany okolicznościowo 30.I w Krakowie na odwrocie formularza Wysyłkowego Biura Filatelistycznego w Krakowie (bez tekstu na odwrocie) sporządzonego z całostki polskiej z królem Kazimierzem Jagiellończykiem; dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
3697

1943 kasownik okolicznościowy z Krakowa Dnia NSDAP Generalnego Gubernatorstwa.

10 PLN10 PLN
3766

1944 kartka z Zakopanego do Lublina, ładnie odbity rzadki kasownik okolicznościowy z Zakopanego "Wintersportplatz Luftkurort", przesyłka nie doręczona i zwrócona do nadawcy.

150 PLN135 PLN
3824

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze x2 o nakładzie 1253 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN126 PLN
3838

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 o nakładzie 953 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

150 PLN130 PLN
3840

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnobrązowym na papierze u o nakładzie 981 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

160 PLN140 PLN
3841

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze bibułkowym y1 o nakładzie 1376 sztuki, mini fotoatest Korszeń (znaczek bez pieczątek na odwrocie).

120 PLN108 PLN
3842

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze cynobrowym na papierze x2 o nakładzie 1067 sztuk, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

130 PLN115 PLN
3853

1942 Madonna, seria na papierze bibułkowym x, mini fotoatest Korszeń (znaczki bez pieczątek na odwrocie).

160 PLN144 PLN
3858

1942 Madonna, czysta seria na papierze szarym szorstkim grubym, gwarancja Korszeń.

150 PLN135 PLN
3859

1942 Madonna, znaczek stemplowany grzecznościowo na kartce.

90 PLN90 PLN
3863

1942 PROJEKTY - komplet prac konkursowych na znaczki poczty obozowej wykonanych z okazji Wystawy Filatelistycznej; 27 odbitek autorskich, w tym prace takich autorów jak Z. Pazda (I miejsce), M. Stępień (II i III m.) M. Puchalski i innych, z tego trzy pierwsze zrealizowano jako znaczki serii "pochodnia", i ostatni jako znak opłaty na karcie pocztowej, wszystkie projekty na papierze średnim, piękny stan, dodatkowo odbitka stempla wystawy.

2 600 PLN2 240 PLN
3868

1942-43 Pochodnia, seria na papierze szarym szorstkim grubym, z dwoma odmianami koloru - cynobrowym i karminowym znaczkiem za 5f., gwarancja Korszeń.

120 PLN108 PLN
3876

1942 odbitka pracy konkursowej na papierze bibułkowym, jedna z 27 odbitek autorskich, która była wydrukowana na konkurs projektów znaczków obozowych z okazji wystawy filatelistycznej, jeden z projektów zrealizowanych jako znaczek wydania "pochodnia".

80 PLN72 PLN
3880

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, karta pocztowa o jasnym, nieretuszowanym znaku opłaty, papier prążkowany na rewersie, z doklejonym znaczkiem, ostemplowana okolicznościowo 18.VI w dniu wejścia do obiegu; gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
3937

1943-44 Hetmani, seria czysta, gwarancja Korszeń.

160 PLN144 PLN
3939

1943 Hetmani, rzadko spotykana frankatura wielokrotna - znaczki z Janem Zamoyskim ostemplowane 27.XII datownikiem w wyjątkowo stosowanym kolorze czerwonym na prawidłowo opłaconej pocztówce ozdobionej drzeworytem autorstwa Mariana Puchalskiego, przedstawiającym cerkiew Wołoską we Lwowie; na odwrocie napis POCZTÓWKA; gwarancja Krawczyk.

160 PLN160 PLN
3957

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, czysty znaczek za 20 f., gwarancja Korszeń.

30 PLN27 PLN
3958

1943 wydanie żałobne po śmierci gen. W. Sikorskiego, gwarancja Korszeń.

20 PLN18 PLN
3962

1943 Obrona Warszawy, czysty znaczek za 10+40 f., gwarancja Korszeń.

40 PLN36 PLN
3964

1943 25-lecie odzyskania niepodległości - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek za 20+80 f., gwarancja Korszeń.

50 PLN45 PLN
3966

1943 25-lecie odzyskania niepodległości, projekt znaczka z Józefem Piłsudskim, na odwrocie drukowany napis "Projekt" typowy dla projektów i prób w Woldenbergu, gwarancja Korszeń.

300 PLN240 PLN
3973

1943 25. rocznica Powstania Wielkopolskiego, dwie odmiany, gwarancja Korszeń.

25 PLN22 PLN
3988

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, blok kasowany okolicznościowo rzadkim na tym bloku stemplem "13 VI ROKITNA 1915" w czerwcu 1943 roku, gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
3991

1943 "ZAMEK KAZIMIERZOWSKI w PRZEMYŚLU" - drzeworyt dla Koła Przemyślan autorstwa Janusza Łonickiego, sygnowany monogramem "JŁ"; walor minimalnie z boków przycięty, słabszy stan zachowania (pionowo i poziomo złamany - wyprasowany).

1 600 PLN1 600 PLN
3998

1944 Hetmani, znaczek ze Stefanem Czarnieckim na karcie ozdobionej drzeworytem z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przedstawiający barak otoczony drutami i gałązkę jedliny; na odwrocie napis POCZTÓWKA; znaczek skasowany 24 XII datownikiem; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN400 PLN