The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
734

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 31 i 32 z nadrukami typ If i IIf, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN250 PLN
745

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

450 PLN400 PLN
762

1916 Sosnowiec - kartka DWUKROTNIE NADAWANA, karta pocztowa za 5 fen. wysłana 6.8.16 z Sosnowca do Niemiec pięć dni po wprowadzeniu nowej wyższej taryfy opłat pocztowych - 7,5 fen. za kartę pocztową, po wychwyceniu niedostatecznie opłaconej przesyłki poczta niemiecka zwróciła ją poczcie miejskiej w Sosnowcu, poczta miejska w Sosnowcu udokumentowała doręczenie zwrotu czarnym datownikiem opłatnym "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." z datą - 9.AUG.1916, co bardzo ciekawe pozwolono nadawcy dofrankować przesyłkę nie pobierając od niego pełnej opłaty; adnotacje o niedopłacie wykreślono, a po doklejeniu znaczka za 2½ fen. kartkę powtórnie skutecznie wysłano w dniu 11.8.16, stempel cenzury w Poznaniu "Gepr.Übw.Stelle Posen", bardzo ciekawy walor dobrym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

400 PLN680 PLN
763

1916 Sosnowiec, patriotyczna widokówka wysłana 24.12 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, fioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." z datą 24. DEZ 1916, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
786

1916 Warszawa, kartka z Sosnowca do Warszawy, opłata doręczeniowa opłacona znaczkiem poczty miejskiej, stempel cenzury wojskowej.

15 PLN15 PLN
789

1916 Warszawa, list z warszawy do Niemiec, znaczek poczty miejskiej i stempel warszawskiej cenzury wojskowej.

80 PLN80 PLN
800

1916 dofrankowana część na odpowiedź karty podwójnej wysłana 17.10 z Garwolina, doręczenie opłacone znaczkiem Poczty Miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6/5 gr skasowanym stemplem z syrenką, dwuwierszowy w ramce stempelek cenzury w Warszawie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN150 PLN
805

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek "Pfennig Porto" z ręcznie pisaną opłatą 15 fen., pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka poczty miejskiej w Warszawie.

110 PLN90 PLN
809

1916 Warszawa, kartka z Będzina do Warszawy, opłata doręczeniowa opłacona znaczkiem poczty miejskiej, stempel cenzury wojskowej.

20 PLN20 PLN
810

1916 Warszawa, miejscowy list z Warszawy, opłata doręczeniowa opłacona znaczkiem poczty miejskiej, stempel cenzury wojskowej.

10 PLN10 PLN
812

1916 Sosnowiec, kartka obiegowa Sosnowca nadana 23.7.16 do Warszawy, rzadka całostka z oryginalnego obiegu.

1 000 PLN1 200 PLN
816

1916 Warszawa, seria pomnikowa wydania niedoszłego do obiegu, gwarancja i opis kolorów Schmutz.

160 PLN130 PLN
821

1916 Warszawa, próby znaczków serii niedoszłej do obiegu, odbitki litograficzne arkuszowe bez tła w kolorze czarnym na różnych papierach, trzeci znaczek z drobnym powierzchniowym ubytkiem papieru po podlepce, gwarancja Korszeń.

480 PLN480 PLN
845

1917 Przedbórz, próba znaczka za 2 gr w kolorze ceglastym, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein i z oznaczeniem Schmutz.

320 PLN340 PLN
859

1917 Częstochowa, karta pocztowa wysłana 12.9.17 z Łodzi do Częstochowy, datownik poczty miejskiej "STÄDTISCHES BESTELLAMT CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY", gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
860

1917 Częstochowa, list z Częstochowy nadany 22.9.17 do Niemiec list nie doręczona i zwrócona do Częstochowy - ręczny napis "ZURÜCK", w Częstochowie dwukrotnie usiłowano doręczyć kartkę do nadawcy, dwa stemple typu 2 w kolorze fioletowym z datami 21.10.17 i 2.12.17 oraz stempel opłaty doręczeniowej za 5 kopiejki w kolorze czerwonym typu IV, dekoracyjny walor, gwarancja Mikulski.

250 PLN225 PLN
870

1917 Warszawa, "7 GROSZY" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej II wydania - bardzo rzadki, stosowany zaledwie przez 5 dni! (26.4.-1.5.17) - na karcie pocztowej wysłanej 28.4.17 z Łodzi do Warszawy, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

2 500 PLN2 500 PLN
871

1917 Warszawa, "7 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej II wydania - bardzo rzadki, stosowany zaledwie przez 5 dni! (26.4.-1.5.17) - na karcie pocztowej wysłanej 30.4.17 z Łodzi do Warszawy, dziurki po archiwizacji, poza tym bardzo ładny stan zachowania.

1 800 PLN1 800 PLN
872

1917 Warszawa "22 GROSZY", list ekspresowy z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Poznania, bardzo rzadki stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie za 22 groszy stosowany zaledwie przez 5 dni! i wyłącznie do listów ekspresowych (26.4.-1.5.17) w kolorze fioletowym, bardzo rzadki stempelek depeszowego "P Gabrysiak" doręczającego przesyłkę, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 28.4.17, koperta przycięta z prawej strony.

6 000 PLN11 500 PLN
874

1917 Warszawa, miejscowy list firmowy z Warszawy do Piotrkowa, list zwrócony do nadawcy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Warszawy i austriackiej cenzury wojskowej z Piotrkowa, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, gwarancja Schmutz.

100 PLN90 PLN
879

1917 Warszawa, list firmowy z Częstochowy do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

100 PLN90 PLN
892

1917 Warszawa, list ekspresowy z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Poznania, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie za 22 Fenygi w kolorze czerwono liliowym, bardzo rzadki stempelek depeszowego "Dziedzicki" doręczającego przesyłkę, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 23.8.17.

800 PLN840 PLN
899

1917 Warszawa, miejscowy druk z Warszawy, stempel "WRĘCZENIE OPŁACONE" i "Entlastet" - zwolniony z opłaty miejskiej.

220 PLN170 PLN
918

1918 Żarki, list polecony z austriackiej poczty etapowej w Dąbrowie nadany 10.10.18 do Żarek, opłata za doręczenie listu pobrano znaczkiem poczty miejskiej pierwszego wydania za 12 hal. i unieważniono pieczątką z orłem i napisem "ŻARKI KRÓL. POLSKIE" w otoku, na korespondencji rzadkie, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

2 200 PLN2 200 PLN
919

1918 Żarki, list nadany 11.10.18 z austriackiej poczty etapowej w Dąbrowie do Żarek, opłata za doręczenie listu pobrano znaczkiem poczty miejskiej pierwszego wydania za 3 hal. i unieważniono pieczątką z orłem i napisem "ŻARKI KRÓL. POLSKIE" w otoku, na korespondencji rzadkie, gwarancja Korszeń.

2 200 PLN1 980 PLN
927

1918 Luboml, seria cięta bez gumy.

40 PLN40 PLN
971

1918 Warszawa, list ze Lwowa do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej, adresat poszukiwany również pod innym adresem, albo nie znaleziony albo odmówił opłaty za przesyłkę, przesyłka zwrócona do nadawcy, stempelki pomocnicze poczty miejskiej "___ZRUCK" i "NICHT ZU ERMITTELN / WARSCHAUER BURGERPOST" na odwrocie, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w warszawie, gwarancja Krawczyk.

100 PLN80 PLN
1012

1918 Sieradz, całostka z nadrukiem lokalny i grzecznościowo stemplowanymi znaczkami z nadrukami prywatnymi naśladującymi oryginalne, wykonane w tym samym okresie dla zaspokojenia dużego zapotrzebowania na unarodowione znaczki.

90 PLN80 PLN
1016

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

180 PLN162 PLN
1043

1918 Ostrów Mazowiecka, parka znaczków z nadrukiem lokalnym, lewy znaczek z nadrukiem typ I z napisem "Poczta" z dużej litery, prawy znaczek z nadrukiem typ II z napisem "poczta" z małej litery, bardzo ładny stan zachowania, niewielki ślad przywarcia z innego arkusza, gwarancja Mikstein.

800 PLN700 PLN
1045

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z nadrukiem lokalnym "Polska / poczta / dwie belki / Łęczyca", stempelkiem gumowym o wysokości 19 mm, piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

360 PLN360 PLN
1047

1918 Konin, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem typu II, ładny stan; gwarancja Gryżewski.

360 PLN360 PLN
1091

1919 Skałat, zestaw fałszerstw (Fälschungen, fakes) wykonanych niedługo po przedruku znaczków oryginalnych, charakterystyczne nierówne i niestarannie centrowane nadruki, praktycznie wszystkie znaczki ze stempelkiem A. Szczerbana ze Lwowa, materiał porównawczy.

180 PLN160 PLN
1093

1919 Myślenice, znaczek z nadrukiem lokalnym na wycinku z listu, gwarancja Mikulski.

60 PLN50 PLN
1142

1918 wydanie PP/GGW, podstawowa seria na filatelistycznym miejscowym liście poleconym.

100 PLN100 PLN
1159

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

60 PLN50 PLN
1169

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "podniesione s", szczątkowy druk podwójny, na froncie podklejony niewielki fragment papieru, gwarancja i opis Berbeka.

120 PLN120 PLN
1194

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, nadruk GGW farbą anilinową, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

550 PLN550 PLN
1218

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja i opis Berbeka.

250 PLN250 PLN
1220

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

130 PLN130 PLN