The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2969

1922 otwarcie Sejmu Litwy Środkowej, czysta seria ząbkowana.

100 PLN100 PLN
2973

1922 otwarcie Sejmu Litwy Środkowej, próba znaczka za 50 mk. w kolorze ciemnozielonym, na cienkim papierze (nakład 250 szt.), gwarancja Schmutz.

200 PLN180 PLN
2997

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

600 PLN520 PLN
3001

1925 Port Gdańsk, list polecony nadany w polskim urzędzie pocztowym w gdańsku 25.1.25 do Złoczowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN100 PLN
3006

1926 Port Gdańsk, znaczek cięty pochodzący z arkuszy kontrolnych, Fischer 1.200,- zł, gwarancja Gryżewski, Ryblewski.

600 PLN600 PLN
3007

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN1 000 PLN
3009

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
3012

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list wysłany 28.IV.1929 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców w Warszawie; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL.", według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.11.3 o stopniu rzadkości R - rzadki (11-20 znanych odbitek); na odwrocie odbiorczy wirnikowy stempel z nakładką propagandową "POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA POZNAŃ 16.V-30.IX.1929" (Myślicki 29 104); atrakcyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

500 PLN500 PLN
3024

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK - frankatura mieszana, list pobraniowy wysłany 13.IX.32 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Lublina; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czarny stempelek polecenia, pomarańczowa nalepka pobrania; koperta firmowa "THE ASIATIC TRADING CORPORATION, LTD. GDAŃSK"; na odwrocie datownik odbiorczy 14.IX, przesyłki nie odebrano i 26.IX po opatrzeniu jej stosownymi stempelkami "nie podjęto w terminie. Zwrot" i "ZWROT" odesłano do Gdańska, kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL"; znaczek za 1 zł jest bardzo rzadko spotykany na niefilatelistycznej korespondencji; wspaniała, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek za 40 gr uszkodzony, ale taki został naklejony na list); gwarancja Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN
3030

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.400.-), piękny stan, gwarancja Kalinowski.

320 PLN280 PLN
3045

1936 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (I), seria czysta (Mi.50 euro), gwarancja Krawczyk, Korszeń.

60 PLN60 PLN
3048

1937 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (II), seria czysta (Mi.50 euro), gwarancja Kalinowski, Krawczyk.

60 PLN50 PLN
3072

1920 Śląsk Cieszyński, kartka polecona z Bielska nadana 26.6.20 do Niemiec, na froncie stempelki tranzytowe i stempel odbiorczy.

280 PLN250 PLN
3073

1920 Olsztyn, podlepki, gwarancja i opis Korszeń.

40 PLN35 PLN
3076

1920 Śląsk Cieszyński, kartka polecona z Wisły nadana 10.7.20 do Warszawy, opłata za polecenie znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego.

240 PLN216 PLN
3104

1920 Kwidzyn, seria znaczków wydania przedrukowego.

220 PLN85 PLN
3129

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich - znaczki doklejone na oryginalnej karcie do głosowania!!! ostemplowane w dniu plebiscytu - 20.3 w Lublińcu, która to miejscowość w wyniku plebiscytu przyznana została stronie polskiej; w czasie trwania plebiscytu, Niemcy sporządzili fałszerstwo polskich znaczków obiegowych i dodatkowo opatrzyli je nadrukiem zachęcającym do głosowania za Niemcami, znaczki te oryginalnie kasowane są prawdziwymi unikatami.

600 PLN600 PLN
3131

1920 niemieckie wydanie dywersyjne z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku - nadruki propagandowe na sfałszowanych polskich znaczkach.

350 PLN300 PLN
3134

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tak zwane wydanie Korfantego, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą, wysoko wyceniana w katalogach (Mi. 500 euro).

270 PLN240 PLN
3157

1922 Górny Śląsk, list z Bismarckhütte (Hajduki Wielkie) nadana 24.2.22 do stanów Zjednoczonych.

220 PLN180 PLN
3167

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie (Fi.430.-).

380 PLN380 PLN
3174

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie (Fi.60.-).

70 PLN70 PLN
3209

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).

150 PLN150 PLN
3267

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", znaczki wydania przedrukowego, czyste bez podlepki.

100 PLN100 PLN
3277

1944 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg Białystok (Bezirk Bialystok), znaczek za 12 fen skasowany 15.3 datownikiem GRAJEWO.

40 PLN40 PLN
3310

1940 Armia Polska we Francji, ozdobny formularz z flagami Francji Wielkiej Brytanii i Polski (treść pisana po polsku), wysłany 27-3 do Paryża za pośrednictwem francuskiej poczty polowej przez podpułkownika Tadeusza Adama Majewskiego (mianowany przez Władysława Andersa generałem brygady), datownik POSTE AUX ARMEES, w adresie zwrotnym podano "Bataillon des chars No.1" (1 batalion czołgów) i numer poczty polowej 5450;

W czasie Kampanii Francuskiej 1940 roku T.Majewski walczył jako dowódca 1 Pułku Czołgów w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej, bił się pod Champaubert i zdobył na krótko Montbard, po klęsce Francji z grupą żołnierzy przedzierał się na południe, dzięki cywilnemu ubraniu zdołał dotrzeć do Marsylii, tam pod pozorem wyjazdu do Chin uzyskał wizę, co wystarczyło, by odpowiednie konsulaty ostemplowały paszport wizami tranzytowymi: hiszpańską i portugalską, niezagrożony wyjechał do Lizbony, stamtąd zaś do Liverpoolu

; dekoracyjny walor napisany przez dzielnego i operatywnego oficera, późniejszego zastępcę Szefa Sztabu Naczelnego Wodza.

1 200 PLN1 200 PLN
3312

1940 polskie wojsko we Francji, kartka na formularzu francuskiej poczty polowej nadany przez polskiego żołnierza z Batalionu Lotniczego nr 145 (stempel formacyjny) do Paryża, stempel francuskiej cenzury wojskowej.

1 200 PLN1 200 PLN
3330

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie, bardzo ładny stan, nakład 1000 sztuk, niski numer karnetu.

800 PLN800 PLN
3332

1942 Tajna Poczta Podziemna, pierwsze wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria stemplowana bardzo dobrym stanie.

250 PLN350 PLN
3352

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN145 PLN
3362

1943 Tajna Poczta Podziemna, trzecie wydanie; Wódz Naczelny gen. K.Sosnkowski, Premier gen. W.Sikorski, 25. rocznica odzyskania niepodległości, znaczki bez gumy.

200 PLN180 PLN
3364

1943 blok "Na dozbrojenie", służył jako pokwitowanie za wpłatę gotówkową na broń, rzadki blok w bardzo ładnym stanie.

3 000 PLN2 500 PLN
3365

1943 TORPEDOVERSUCHSANSTALT - Gdynia, list z fabryki zbrojeniowej znajdującej się na Kępie Oksywskiej wysłany 5.3 do Gdańska, niemy datownik z wyróżnikiem "a", koperta firmowa zakładów Torpedoversuchsanstalt Werk Gotenhafen, pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Kriegsmarine Torpedoversuchsanstalt Werk Gotenhafen"; ta utajniona fabryka produkowała nowoczesne torpedy i miny morskie na potrzeby Kriegsmarine oraz Luftwaffe, w jej skład wchodziły zakłady doświadczalne, lotnisko i poligony torpedowe; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
3405

1945 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu, trzy próby fotograficzne - wzór IV w małym formacie 42x28 mm z szerokimi marginesami; na konkurs zgłoszono siedem różnych projektów czteroznaczkowych serii i dwa znaczki luzem; oferowany powyżej dostał II nagrodę pocieszenia; znane są próby fotograficzne tylko w małym formacie spotykane na aukcjach włoskich; do realizacji przyjęto projekt H.Radosa, ale nie nadawał się on do druku i ostatecznie został przerobiony, co opóźniło druk o dwa miesiące; w katalogach niemieckich "projekty fotograficzne" ujmowane są jako Essay i umieszczane w tabelach prób poszczególnych wydań z oznaczeniem "E"; tego typu materiał dokumentujący przygotowania do druku pojawia się w handlu sporadycznie.

1 800 PLN1 600 PLN
3428

1945 Poczta polowa II Korpusu, esej znaczka wykonany techniką rotograwiurową, opinia Walocha.

400 PLN400 PLN
3441

1946 Poczta Polowa II Korpusu, znaczek drugiego wydania z nadrukiem nowej wartości.

60 PLN50 PLN
3464

1954 II Korpus, wydanie rocznicowe - dziesięciolecie zdobycia Monte Cassino, nadruki karminowe, czerwone i czarne na znaczkach poczty polowej II Korpusu, w tym rzadki nadruk dla poczty lotniczej.

1 800 PLN1 550 PLN
3470

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr + 24 gr - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

80 PLN72 PLN
3475

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-31.03.1940), wysłany z Krakowa do miejscowości Luborzyca za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym z godłem Rzeszy "Deutsche Dienstpost Osten Krakau 4"; na froncie dodatkowe stempelki "BANK DEWIZOWY" i "Bankowy"; koperta firmowa PAŃSTWOWY BANK ROLNY ODDZIAŁ w KRAKOWIE; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN180 PLN
3500

1940 kartka z Żabna do Krosna.

50 PLN45 PLN