The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
76

1855 ŁOBEZ, przesyłka polecona - pruska całostka za 1 Sgr dofrankowana znaczkiem za 3 Sgr, wysłana 3.12 do Poznania, znaczek unieważniono stemplem numerowym 778 - Łobez, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy LABES z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania (niewielkie ślady wlepiania koperty na stronę albumową).

600 PLN600 PLN
109

1893 kartka nadana w austriackim ambulansie pocztowym na trasie Saybusch - Dziedzitz (Żywiec - Dziedzice) nr 1332.

240 PLN200 PLN
244

1860 kompletny składany list na papeterii firmowej spedycji S. Kunitzky z Sosnowca do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem o barwach błękitu pruskiego i karminoworóżowej o odcieniach ciemnych, znaczek unieważniono kasownikiem numerowym Sosnowca z numerem 278, stopień rzadkości według Bojanowicza 4 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości (w zbiorze Bojanowicza nie było listu z tym kasownikiem), dwujęzyczny datownik Sosnowca z datą nadania 5/12,na odwrocie datownik odbiorczy i godzinnik z Warszawy, list złamany w dwóch miejscach, rzadka odmiana znaczka i równie rzadko spotykany kompletny list z treścią (obrazek większej części treści listu), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

10 000 PLN10 000 PLN
245

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i niebieskim o odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem numerowym Warszawy, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym rysunkiem znaczka na odwrocie, niezwykle ciemne i intensywne barwy, brak ząbka w górnym prawym narożniku i niewielkie rozdarcie z prawej strony, bardzo dobre centrowanie i prezencja, rzadko spotykane barwy znaczka, gwarancja Jungjohann, fotoatest.

2 400 PLN2 000 PLN
262

1866 Królestwo Polskie, pionowa parka znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważnionych polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.240+1000.-), znaczki tego wydania bardzo rzadko zachowane są w ładnym stanie bez ubytków rysunku.

400 PLN400 PLN
264

1866 obwoluta listu z Warszawy 31.8.66 do Wiednia, trójkolorowa frankatura, znaczki unieważniono stemplem z literami BW w okręgach ekspedycji pocztowej na Dworcu Warszawskim, datownik "EKSPEDYCYA POCZTOWA // DWORZEC WARSZAWA 31/8", austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE, na odwrocie stemple tranzytowe z Szczakowej i granicy, oraz odburczy z Wiednia.

1 700 PLN1 400 PLN
274

1868 około, list pieniężny z Łęczycy nadany 14 czerwca do Rządu Gubernianego w Warszawie, koperta zabezpieczona dobrze zachowanymi pocztowymi pieczęciami lakowymi: na środku z godłem i trąbkami "EXPEDYCYA POCZ ŁĘCZYCY" i czterema "POWIAT ŁĘCZYCKI POMOCNIK NACZELNIKA", na odwrocie bardzo rzadki stempel odbiorczy z Warszawy w ośmiokątnej ramce typ VI, koperta w bardzo dobrym stanie zachowania.

3 000 PLN2 500 PLN
292

1979 reprint w języku polskim książki M.Bojanowicza "Królestwo Polskie / Polska nr 1 na tle historii poczty", 172 strony z 236 ilustracjami oraz 4 tablice wielobarwne.

120 PLN180 PLN
303

1915 seria wydania przedrukowego dla terenów okupacji niemieckiej w czworoblokach, jeden czworoblok z numerem HAN na marginesie.

430 PLN430 PLN
312

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Piotrkowie do Wiednia, stempel cenzury wojskowej z Piotrkowa (Petrikau).

40 PLN33 PLN
313

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Piotrkowie do Krakowa, stempel cenzury wojskowej z Piotrkowa.

40 PLN33 PLN
314

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN34 PLN
319

1915 wydanie obiegowe z nadrukiem dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria w pięknym stanie, katalog Fischer 3.000,- zł.

1 800 PLN1 800 PLN
341

1915 seria wydania dla okupacji niemieckiej terenów byłego Królestwa Polskiego.

100 PLN100 PLN
345

1915 trzy wycinki z aeroplanstemplami Kinsnera.

60 PLN60 PLN
347

1916 seria wydania okupacji niemieckiej dla terenów byłego Królestwa Polskiego na liście poleconym z Warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej i stempel odbiorczy na froncie.

30 PLN30 PLN
362

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria bez podlepek.

40 PLN40 PLN
364

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria stemplowana.

10 PLN15 PLN
370

1916 seria z niektórymi odmianami dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

300 PLN270 PLN
384

1916 kartka adresowana do "Rady Państwa z woli Ludu" w Wiedniu, stemple cenzury austriackiej.

40 PLN35 PLN
396

1917 list polecony z Wilna do Sosnowca opłacony znaczkami wydania dla Obszaru Głównodowodzącego Armii Wschód, stempel cenzury, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN105 PLN
402

1917 znaczki z podobizną cesarz Karola z ząbkowaniem 11½, katalog Fischer 670,- zł.

300 PLN260 PLN
433

1917 sądowy list polecony z Tarnowa do Krakowa, w Krakowie nie udało się doręczyć listu, opłatę doręczeniową znaczkiem dopłaty ostatecznie unieważniono i list wrócił do Tarnowa.

15 PLN15 PLN
439

1918 list polecony z Sieradza 25.10.18 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN36 PLN
444

1918 list firmowy nadany z poczty etapowej w Noworadomsku do Wiednia, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Noworadomsku.

100 PLN75 PLN
458

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria bez podlepek.

20 PLN18 PLN
485

1919 seria znaczków tak zwanego trzeciego wydania wiedeńskiego nie wprowadzonego do obiegu.

35 PLN32 PLN
495

1914 zalepki wydane nakładem N.K.N. w formie pieczęci lakowych w barwie czerwonej i różowej, bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN85 PLN
509

1915 prywatny list nadany z poczty etapowej w Miechowie do Częstochowy, list przesłany za pośrednictwem Enklawy Jasna Góra,stempel formacyjny "K.u.K. KREISKOMMANDO PIŃCZÓW".

300 PLN250 PLN
546

1915 kartka nadana z austriackiej poczty polowej nr 118 do Nowego Sącza, stempel formacyjny "I. Bryg. Piłsudskiego / Komenda II. komp 2/II p.p.".

200 PLN200 PLN
549

1915 kartka wysłana 27.3.15 z komendy 2. batalionu 2. pułku I. Brygady Legionów na Morawy, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny "I. BRYG. LEG. POLSK. * KOMENDA * / 2. Baon / II. Pułku".

80 PLN80 PLN
595

1916 kartka na widokówce austriackiej poczty polowej z Krakowa do Wiednia, stempel formacyjny K.u.K. FESTUNGSSPITAL Nr. 5 in KRAKAU" i stempel festynu ku czci poległych "UROCZYSTY FESTYN / 18. VIII. 1916 / HULDIGUNGSFEST", specjalna widokówka z okazji festynu.

150 PLN135 PLN
598

1916 kartka z austriackiej poczty etapowej w Biłgoraju do Austrii, stempel formacyjny "K.u.K. KREISKOMMANDO in BIŁGORAJ".

100 PLN90 PLN
609

1917 Polski Korpus Posiłkowy - formularz wysłany 11.XI za pośrednictwem poczty polowej 378 do Radymna, rzadziej spotykana odmiana kasownika z wyróżnikiem "b"; okrągła pieczęć formacyjna "BAON UZUPEŁNIAJĄCY Polsk. Korp. Posiłk." - u Berka nieopisana!!! bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
628

1917 kartka pocztowa wysłana z poczty polowej nr 378 do Krakowa, stempel formacyjny "KANCELARYA RACHUNKOWA 2. PUŁKU LEGIONÓW POLSKICH" z orłem Legionowym, widokówka z Warszawy.

200 PLN200 PLN
639

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, dwa cięte znaczki w odmianie żółtej i pomarańczowej stemplowane na wycinkach, gwarancja Weźranowski.

25 PLN25 PLN
649

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, karta pocztowa wydania przedrukowego 10/5 kop, czysta (Fi.220.-), dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
685

1919 pocztówka wysłana 17.4.19 z rejonu Chyrowa z 3. batalionu strzelców 3. Dywizji Legionów do Dąbrowy Górniczej, stempel poczty polowej "Frontowa Poczta Polowa 20 *", pieczęć formacyjna z orłem "Dowództwo Baonu Strzelców Nr. III".

150 PLN135 PLN
702

1920 przedrukowa kartka polowa wysłana z Przemyśla ze szpitala Okręgowego do Parku Artylerii w Lublinie, pieczęć formacyjna "Główny szpital okręgowy w Przemyślu.", na rewersie pieczęć kancelarii przyjęć szpitala.

100 PLN90 PLN
704

1920 list służbowy wysłany 24.3.20 z 50. pułku strzelców kresowych z Kowla do Ministerstwa Spraw Wojskowych do Warszawy., datownik "GŁÓWNA FRONTOWA POCZTA POLOWA No IIIb", pieczęć formacyjna "POCZTA POLOWA / 50. Pułk. Strzel. Kresow." oraz stempel odbiorczy "Wydział prac przygotowawczych / dla Komisji Weryfikacyjnej".

160 PLN160 PLN