The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:
Back

Description

1866 Królestwo Polskie, pionowa parka znaczków rosyjskich za 1 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek, unieważnionych polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.240+1000.-), znaczki tego wydania bardzo rzadko zachowane są w ładnym stanie bez ubytków rysunku.

Lot # 262

Auction 102
Close: Auction is closed
Current price: 400 PLN
Catalog: Fi.12y
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 1 Bid history
Back