The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:
Back

Description

1855 ŁOBEZ, przesyłka polecona - pruska całostka za 1 Sgr dofrankowana znaczkiem za 3 Sgr, wysłana 3.12 do Poznania, znaczek unieważniono stemplem numerowym 778 - Łobez, a znak opłaty na kopercie przekreślono piórem, obok dwuwierszowy ramkowy stempel nadawczy LABES z datą; dodatkowe adnotacje pocztowe na kopercie; koperta zabezpieczona pięcioma pieczęciami lakowymi na odwrocie, tamże stempelek nadejścia; niezły stan zachowania (niewielkie ślady wlepiania koperty na stronę albumową).

Lot # 76

Auction 102
Close: Auction is closed
Current price: 600 PLN
Catalog:
Mi.U11aA, 4 
Category: Foreign Postage on Polish territory
 
Number of bids: 1 Bid history
Back