The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
36603

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 2.I z Warszawy do Metz nad Mozelą; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.26 GRANDE ARMEE - urząd pocztowy Gwardii Cesarskiej generała Kellermana, składała się ona z dwóch dywizji pod dowództwem generałów Hulina i Ordenera; od grudnia stacjonowała w Poznaniu, ale poszczególne jednostki przemieszczały się w głąb Polski, autor listu właśnie przybył do Warszawy od strony Bugu i Narwi, wszystkie wymienione nazwy geograficzne przewijają się w treści listu; Gwardia przebywała na ziemiach polskich bardzo krótko, około dwóch miesięcy, więc takie listy spotyka się bardzo rzadko; na odwrocie odcisk zamykającej list suchej pieczęci, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

3 200 PLN3 550 PLN
36604

1818 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym z odciśniętą okrągła pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany z Wałcza do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy D.CRONE 21.AUG; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
36627

1841 kompletny list z pełną treścią wysłany 3 12 ze Szczecina do miejscowości Łobez (Labes), czarny okrągły datownik nadawczy STETTIN, przesyłkę przeadresowano i dosłano do miejscowości Płoty (Plathe); na odwrocie dwa dwuwierszowe stemple odbiorcze: LABES 3 12 i PLATHE 3/12; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
36660

1850 około, obwoluta listu z Bodzanowa do Płocka.

60 PLN50 PLN
36682

1837 kompletny składany list z Brodów do czeskiej Opawy, stempel Brodów typ V.

100 PLN90 PLN
36688

1850 Liszka, austriacki znaczek pierwszego wydania z 1850 roku unieważniony kasownikiem w Liszce.

50 PLN45 PLN
36726

1877 Lipowiec, austriacki znaczek wydania z 1867 roku unieważniony kasownikiem w Lipowcu.

20 PLN20 PLN
36735

1881 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta wydania przedrukowego za 7/8 kop, rozmiar: 143x81 mm; wysłana 27.5 z Warszawy do Hamburga, znak opłaty skasowany datownikiem z wyróżnikiem 2 "ВАРШВА ЭКСП.ПР.и ВЫД.ИНОСТР.КОРР." odciśniętym dodatkowo obok, na odwrocie stempel odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie naddarcie od frontu u góry).

100 PLN90 PLN
36760

1895 składany list urzędowy ze Lwowa do Krościenka, na odwrocie stempel odbiorczy.

20 PLN18 PLN
36780

1902 list polecony z Monasterzyska do Łukowa, ciekawy formularz w postaci prywatnego sekretnika z dodatkowymi kartkami w środku.

100 PLN90 PLN
36850

1920 Ziemie Zachodnie, pocztowy adres przesyłowy na wartościową przesyłkę pobraniową, wysłany 7.5 z Bytowa (Bütow) do Berlina; walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
36875

1860 obwoluta list z Dąbrowy koło Sosnowca do Urzędu Loterii Królestwa Polskiego w Warszawie opłacony pierwszym polskim znaczkiem w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Dąbrowy z numerem 176 w czterech okręgach, stopień rzadkości 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według A.Bojanowicza, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 11/3, obwoluta i znaczek w doskonałym stanie.

19 000 PLN19 000 PLN
36878

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej unieważniony stemplem ambulansowym wagonu pocztowego na trasie Warszawa - Petersburg najprawdopodobniej nur 5 (prawdopodobnie w samym narożniku znaczka widoczna chorągiewka cyfry 5) z datą 13.01.1863, cyfra kodowa 1 w położeniu poziomym, znaczek z pogłębiana górna perforacją, pomimo tej naprawy dobra prezencja.

2 600 PLN2 000 PLN
36883

1864 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej na papierze częściowo prześwitującym typu un, znaczek unieważniono bardzo rzadkim użytym jako kasownik miejscownikiem WARSZAWA z datą 12/1 w kolorze czerwonym, takie zastępcze kasowanie stosowano bardzo krótko na przełomie roku 1863 i 1864, znane pojedyncze znaczki i kilka listów z tym ostemplowaniem, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

7 500 PLN6 000 PLN
36884

1864 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej na kompletnym składanym liście nadanym z Kibart do Wilna, znaczek unieważniono stemplem numerowym Kibart z liczbą 289 w czterech okręgach, datownik Kibart, papier firmowy i pieczątka firmy A. Feinberg & Rosa, na odwrocie stempel odbiorczy z Wilna, koperta z pionowymi zagięciami, pomimo tego w znaczek i list w pięknym stanie, fotoatest.

6 500 PLN5 600 PLN
36892

1865 znaczek rosyjski wydania z 1858 roku unieważniony stemplem numerowym Wojsławic z liczbą 87 w czterech okręgach, bardzo wysoki stopień rzadkości według M. Bojanowicza - 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, znaczek najprawdopodobniej użyty po wycofaniu pierwszego polskiego znaczka z obiegu na początku 1865 roku, znaczek w dobrym stanie z pięknie czytelnie odbitym kasownikiem, fotoatest Schmutz.

1 700 PLN1 350 PLN
36897

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Kielc z cyfrą 120 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

120 PLN100 PLN
36904

1866 rosyjski znaczek za 5 kop. unieważniony kasownikiem numerowym z Kalisza z cyfrą "191" w czterech okręgach.

30 PLN40 PLN
36918

1875 rosyjski znaczek za 20 kop. unieważniony warszawskim kasownikiem numerowym z jedynką w ośmiokątach.

80 PLN80 PLN
36947

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

50 PLN50 PLN
36967

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, 5 + 15 hal - frankatura dwukolorowa, list wysłany 28.VIII.1918 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT) do Zurychu, przeadresowany i dosłany do Berna, datowniki tranzytowe i odbiorcze poczty szwajcarskiej; stempel cenzury austriackiej w Feldkirch z parafką cenzora; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

200 PLN180 PLN
36968

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, 20 hal - frankatura wielokrotna, polecony list wysłany 2.V.1918 z Kancelarii Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik z wyróżnikiem "g"), adresowany do posła do Rady Państwa inż. Zygmunta Klemensiewicza; doskonała odbitka efektownej pieczęci urzędowej z godłem; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania.

300 PLN270 PLN
36979

1918 okupacja niemiecka - "Russich Polen", frankatura dwukolorowa, formularz o sygnaturze C154, wysłany 18.10 z Sosnowca do Monachium, stempelek cenzury poznańskiej z parafką cenzora, godzinnik odbiorczy N11; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
36984

1918 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, frankatura czterokolorowa: 10+40+60+80 hal na adresie przesyłkowym (skart) do paczki wysłanej 25.VI z Piotrkowa do Szydłowca, znaczki skasowane datownikiem K.u.K. ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW z wyróżnikiem "b", na odwrocie bośniacki znaczek dopłaty za 5 hal skasowany 27.VI datownikiem K.u.K. ETAPPENPOSTAMT SZYDŁOWIEC z wyróżnikiem "b", odciśniętym dodatkowo obok; dla skartów opłaconych znaczkami poczty polowej katalog przewiduje wysokie dopłaty do ceny znaczków na liście (Fi.400.-), również prawidłowo użyte na terenach polskich znaczki bośniackie są rzadkie (Fi.na całości od 150.-).

500 PLN450 PLN
36985

1918 przekaz paczkowy z Granicy 2.8.18 do Końska.

400 PLN360 PLN
36986

1918 adres przesyłkowy wysłany 8.8.18 z urzędu etapowego w Lublinie do Hrubieszowa, na odwrocie stemple odbiorcze, rzadki znaczek za 2 korony jako frankatura pojedyncza, bardzo dobry stan zachowania.

450 PLN450 PLN
36997

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

50 PLN55 PLN
36998

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, poziome złamanie widoczne od strony gumy, gwarancja.

80 PLN80 PLN
37001

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
37007

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja.

60 PLN50 PLN
37009

1919 seria znaczków tak zwanego trzeciego wydania wiedeńskiego nie wprowadzonego do obiegu.

35 PLN35 PLN
37035

1915 Legion Puławski, widokówka "Odprawa oficerów Legionu Polskiego u płk.Rządkowskiego." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskową, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN70 PLN
37037

1915 Legion Puławski, widokówka "Biwak Legionu Polskiego w Puszczy Białowieskiej." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskowa, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN70 PLN
37048

1915 czysta karta polowa Legionów Polskich z orzełkiem legionowym.

90 PLN90 PLN
37082

1916 kartka nadana 31.1.16 z austriackiej poczty polowej nr 355 najprawdopodobniej z Kowla do Lwowa, stempel formacyjny "Komenda Kol. am. 3/p. I pułk. II dyw. artyleryi Legionów Polskich", widokówka z koszarami w Kowlu.

120 PLN140 PLN
37083

1916 kartka nadana 7.2.16 z austriackiej poczty polowej nr 355 do Lwowa, stempel formacyjny "Komenda 3. kompanii Etapowej Legionów Polskich" z orłem.

120 PLN120 PLN
37109

1918 koperta o charakterze pamiątki filatelistycznej ze znaczkami poczty polowej I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego ostemplowane grzecznościowo na kopercie, stempelek polecenia poczty polowej, na odwrocie gwarancja.

900 PLN900 PLN
37115

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta czysta, bez lub z minimalnym śladem podlepki, gwarancja Mikstein, Krawczyk,.

70 PLN70 PLN
37117

1918 wydanie przedrukowe poczty I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Mikstein.

15 PLN15 PLN
37121

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, dziesięcioblok ciętych znaczków za 35 kop. w kolorze pomarańczowym, z błędami na poz.5 "uszkodzone P" i na poz.6 "uszkodzone o w Korp", lekkie pęknięcia i zmatowienie gumy na górnym pasku znaczków, gwarancja z opisem błędów Schmutz.

300 PLN270 PLN