The auction will start on 05.02.2021
Back

Description

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, 5 + 15 hal - frankatura dwukolorowa, list wysłany 28.VIII.1918 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT) do Zurychu, przeadresowany i dosłany do Berna, datowniki tranzytowe i odbiorcze poczty szwajcarskiej; stempel cenzury austriackiej w Feldkirch z parafką cenzora; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Lot # 36967

Auction 101
Close: Auction is closed
Current price: 180 PLN
Catalog: Fi.56, 60
Category: WW1 occupation postage
 
Number of bids: 1 Bid history
Back