The auctions ends in:

Page:
Danzig
Poz# Features Catalog Description Actual price
42793

1847 składany kompletny list z Gdańska do Francji, dwuobrączkowy stempel nadawczy (Wolff 033.0), stemple tranzytowe i odbiorcze.

120 PLN

42794

1847 składany kompletny list z Gdańska do Francji, dwuobrączkowy stempel nadawczy (Wolff 033.0), stemple tranzytowe i odbiorcze.

120 PLN

42795

1897 list wysłany 20.5 z Gdańska do miejscowości Gorzędziej (Gerdin), pieczęć zwalniająca przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej "Frei lt.Avers.No.21./ Kgl.Pr.Regierung", na odwrocie stempel nadejścia i zalepka nadawcy "KÖNIGLICH PREUSISCHE REGIERUNG ZU DANZIG"; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

42796

Mi.P63X

1905 całostka Rzeszy z 2 Pf na kartonie ze znakiem wodnym "St5" z nadrukowanym na odwrocie tekstem zawiadomienia o zebraniach Towarzystwa Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Gdańsku (Verein für Kunst und Kunstgewerbe); czyste, bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN

42797

1911 kartka firmowa z Gdańska do Rosji.

90 PLN

42798

Mi.K15

1917 listownik wysłany 26.10 z Gdańska do Getyngi, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN

42799

1917 Festungslazarett Danzig Hakelwerk, strona adresowa listu francuskiego jeńca wojennego ze szpitala garnizonowego w Gdańsku znajdującego się na osiedlu Osiek (Hakelwerk) wysłanego 23.7 do Bressuire, okrągła pieczęć listowa szpitala FESTUNGSLAZARETT DANZIG HILFSLAZARETT HAKELWERK, datownik nadawczy DANZIG z wyróżnikiem "*5k", stempelek cenzury gdańskiej "Geprüft. Überwachungsstelle." i francuskiej "P.G. Bressuire/ Vérifié"; dobry stan zachowania.

Szpital garnizonowy na Osieku zbudowano w latach 1838-44, w 1920 budynki przekazano władzom Gdańska, w 1921 w części kompleksu szpitalnego przy placu Heweliusza utworzono Dyrekcję Poczt i Telegrafów RP w Gdańsku, mieścił się tam również Polski Urząd Pocztowy Gdańsk 1; 1.IX.1939 w dniu rozpoczęcia II wojny światowej ta główna placówka Poczty Polskiej w Gdańsku stała się miejscem bohaterskiej i tragicznej obrony przed atakiem niemieckich formacji policyjnych i wojskowych.

160 PLN

42800
Fi.Pd3

1919 porto lokalne STRYJ, przekaz paczkowy z Warszawy do Stryja, na odwrocie znaczek opłaty z nadrukiem lokalnym "PORTO" typ 136.

450 PLN

42801
Fi.4, 17

1920 wydania przedrukowe, frankatura mieszana, widokówka (Heubude - Stogi) wysłana 31.X z urzędu Danzig Neufahrwasser (Nowy Port) do Warszawy, stempelek cenzury warszawskiej "Wr.1".

160 PLN

42802
Fi.6, 17

1920 polecony list firmowy z Gdańska do Auerbach, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN

42803
Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, seria kasowana, gwarancja Krawczyk.

50 PLN

42804

Fi.16-20

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

160 PLN

42805

Fi.19Np

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z podwójnym nadrukiem nowej wartości, gwarancja Mikstein.

250 PLN

42806
Fi.21 MK

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 fen. ze znacznie przesuniętym w poziomie nadrukiem "Danzig", co ciekawe abklatsch nadruku nie jest przesunięty - pochodzi z nadruku, który miał być wykonany na poprzednim arkuszu, jedna lekka podlepka, gwarancja Korszeń.

250 PLN

42807
Fi.21-25

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

50 PLN

42808
Fi.23 B1
Mi.23I 

1920 wydanie prowizoryczne, prawdziwie kasowany znaczek za 20 fen. z błędem "Denzig" (Mi.100 euro), gwarancja Krawczyk, INFLA_BERLIN.

200 PLN

42809

Fi.26-31

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

400 PLN

42810

Fi.29III
Mi.44I 

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf. z lila poddrukiem w położeniu szpice w górę.

200 PLN

42811

Fi.30IV
Mi.45II 

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 5 Mk./2 Pf. z lila poddrukiem w położeniu szpice w dół.

400 PLN

42812

Fi.30IV B
Mi.45 II PFV 

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 mk./2 pf. z lila poddrukiem w czworobloku, prawy dolny znaczek z błędem na poz.20 "podarty sztandar" (Mi.400 euro) u Fischera niekatalogowany; parka po lewej w tym górny znaczek z marginesem (druk z płyty) katalogowany w Michlu z wysoką dopłatą +100% (Mi.150 euro), prawy górny nieliczony, gwarancja i opis błędu Schmutz.

1 100 PLN

42813
Fi.32

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, znaczek z nadrukiem typ 9, przecinek pod literą z w Danzig, plamki na lewym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 300 PLN

42814
Fi.34 B3
Mi.34III 

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 3 pf. z bardzo rzadkim w zaawansowanej fazie błędem na poz.22 przedruku I płytą "złamana litera z i belka pęknięta po prawej", w fazie ze złamaną literą "z" niekatalogowany, gwarancja i opis Krawczyk.

200 PLN

42815

Fi.38a

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro, Fi.1200.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

1 000 PLN

42816

Fi.40

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 80 pf. w kolorach karminowym i czarnym na różowym papierze.

400 PLN

42817
Fi.Cp1

1920 całostka wydania przedrukowego.

20 PLN

42818
Fi.Cp3

1920 całostka wydania przedrukowego.

20 PLN

42819
Fi.Cp5

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta, słabszy stan zachowania.

20 PLN

42820
Fi.Cp5

1920 całostka wydania przedrukowego.

30 PLN

42821
Fi.Cp6

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7½ Pf karta czysta (Fi.50.-).

50 PLN

42822
Fi.Cp6

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta, czysta (Fi.50.-).

40 PLN

42823
Fi.Cp6

1920 całostka wydania przedrukowego.

50 PLN

42824
Fi.Cp6

1920 całostka wydania przedrukowego.

40 PLN

42825
Fi.Cp7

1920 całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

100 PLN

42826
Fi.Cp7

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½+30/7½ Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

100 PLN

42827
Fi.Cp8

1920 całostka wydania przedrukowego.

25 PLN

42828
Fi.Cp9

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

60 PLN

42829
Fi.Cp9

1920 całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

100 PLN

42830
Fi.Cs1

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania (Fi.25.-).

30 PLN

42831
Fi.Pp1
Mi.A1 

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia (Fi.60.-).

40 PLN

42832
Fi.3, Cp3

1921 kartka z Gdańska do Szczecina.

50 PLN