The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42793

1847 składany kompletny list z Gdańska do Francji, dwuobrączkowy stempel nadawczy (Wolff 033.0), stemple tranzytowe i odbiorcze.


120 PLN
42794

1847 składany kompletny list z Gdańska do Francji, dwuobrączkowy stempel nadawczy (Wolff 033.0), stemple tranzytowe i odbiorcze.


120 PLN
42795

1897 list wysłany 20.5 z Gdańska do miejscowości Gorzędziej (Gerdin), pieczęć zwalniająca przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej "Frei lt.Avers.No.21./ Kgl.Pr.Regierung", na odwrocie stempel nadejścia i zalepka nadawcy "KÖNIGLICH PREUSISCHE REGIERUNG ZU DANZIG"; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
42796

1905 całostka Rzeszy z 2 Pf na kartonie ze znakiem wodnym "St5" z nadrukowanym na odwrocie tekstem zawiadomienia o zebraniach Towarzystwa Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Gdańsku (Verein für Kunst und Kunstgewerbe); czyste, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P63X
30 PLN
42797

1911 kartka firmowa z Gdańska do Rosji.


90 PLN
42798

1917 listownik wysłany 26.10 z Gdańska do Getyngi, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.K15
40 PLN
42799

1917 Festungslazarett Danzig Hakelwerk, strona adresowa listu francuskiego jeńca wojennego ze szpitala garnizonowego w Gdańsku znajdującego się na osiedlu Osiek (Hakelwerk) wysłanego 23.7 do Bressuire, okrągła pieczęć listowa szpitala FESTUNGSLAZARETT DANZIG HILFSLAZARETT HAKELWERK, datownik nadawczy DANZIG z wyróżnikiem "*5k", stempelek cenzury gdańskiej "Geprüft. Überwachungsstelle." i francuskiej "P.G. Bressuire/ Vérifié"; dobry stan zachowania.

Szpital garnizonowy na Osieku zbudowano w latach 1838-44, w 1920 budynki przekazano władzom Gdańska, w 1921 w części kompleksu szpitalnego przy placu Heweliusza utworzono Dyrekcję Poczt i Telegrafów RP w Gdańsku, mieścił się tam również Polski Urząd Pocztowy Gdańsk 1; 1.IX.1939 w dniu rozpoczęcia II wojny światowej ta główna placówka Poczty Polskiej w Gdańsku stała się miejscem bohaterskiej i tragicznej obrony przed atakiem niemieckich formacji policyjnych i wojskowych.


160 PLN
42801

1920 wydania przedrukowe, frankatura mieszana, widokówka (Heubude - Stogi) wysłana 31.X z urzędu Danzig Neufahrwasser (Nowy Port) do Warszawy, stempelek cenzury warszawskiej "Wr.1".

Fi.4, 17
160 PLN
42802

1920 polecony list firmowy z Gdańska do Auerbach, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.6, 17
40 PLN
42803

1920 wydanie prowizoryczne, seria kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.16-20
50 PLN
42804

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
160 PLN
42805

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z podwójnym nadrukiem nowej wartości, gwarancja Mikstein.

Fi.19Np
250 PLN
42806

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 fen. ze znacznie przesuniętym w poziomie nadrukiem "Danzig", co ciekawe abklatsch nadruku nie jest przesunięty - pochodzi z nadruku, który miał być wykonany na poprzednim arkuszu, jedna lekka podlepka, gwarancja.

Fi.21 MK
250 PLN
42807

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.21-25
50 PLN
42808

1920 wydanie prowizoryczne, prawdziwie kasowany znaczek za 20 fen. z błędem "Denzig" (Mi.100 euro), gwarancja Krawczyk, INFLA_BERLIN.

Fi.23 B1
Mi.23I 
200 PLN
42809

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
42810

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 3 Mk./7.5 Pf. z lila poddrukiem w położeniu szpice w górę.

Fi.29III
Mi.44I 
200 PLN
42811

1920 wydanie prowizoryczne, czworoblok znaczków za 5 Mk./2 Pf. z lila poddrukiem w położeniu szpice w dół.

Fi.30IV
Mi.45II 
400 PLN
42812

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 mk./2 pf. z lila poddrukiem w czworobloku, prawy dolny znaczek z błędem na poz.20 "podarty sztandar" (Mi.400 euro) u Fischera niekatalogowany; parka po lewej w tym górny znaczek z marginesem (druk z płyty) katalogowany w Michlu z wysoką dopłatą +100% (Mi.150 euro), prawy górny nieliczony, gwarancja i opis błędu Schmutz.

Fi.30IV B1
Mi.45II AFI
1 100 PLN
42813

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, znaczek z nadrukiem typ 9, przecinek pod literą z w Danzig, plamki na lewym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.32
1 300 PLN
42814

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 3 pf. z bardzo rzadkim w zaawansowanej fazie błędem na poz.22 przedruku I płytą "złamana litera z i belka pęknięta po prawej", w fazie ze złamaną literą "z" niekatalogowany, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.34 B2
Mi.34 AF IV
200 PLN
42815

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro, Fi.1200.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 000 PLN
42816

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 80 pf. w kolorach karminowym i czarnym na różowym papierze.

Fi.40
400 PLN
42817

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp1
20 PLN
42818

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp3
20 PLN
42819

1920 X wydanie przedrukowe, 15 Pf karta, czysta, słabszy stan zachowania.

Fi.Cp5
20 PLN
42820

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp5
30 PLN
42821

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/ 7½ Pf karta czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
50 PLN
42822

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta, czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
40 PLN
42823

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp6
50 PLN
42824

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp6
40 PLN
42825

1920 całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp7
100 PLN
42826

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½+30/7½ Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp7
100 PLN
42827

1920 całostka wydania przedrukowego.

Fi.Cp8
25 PLN
42828

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp9
60 PLN
42829

1920 całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp9
100 PLN
42830

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania (Fi.25.-).

Fi.Cs1
30 PLN
42831

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia (Fi.60.-).

Fi.Pp1
Mi.A1 
40 PLN
42832

1921 kartka z Gdańska do Szczecina.

Fi.3, Cp3
50 PLN
42833

1921 list z Gdańska do Berlina, gwarancja pod znaczkami Schuler.

Fi.47, 48, 49
90 PLN