Lot # 42808
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.23I 
Fi.23 B1
Category: Danzig
Description

1920 wydanie prowizoryczne, prawdziwie kasowany znaczek za 20 fen. z błędem "Denzig" (Mi.100 euro), gwarancja Krawczyk, INFLA_BERLIN.
Photo