The auction will start on 11.09.2020

Auction 96. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
43034

1939 wydanie obiegowe "Herb Gdańska w owalu", znaczek za 5 fen na dekoracyjnej karcie z herbem Gdańska, ostemplowany okolicznościowo 1.IX.1939 hitlerowskim stemplem propagandowym "z okazji" wybuchu II wojny światowej.

Fi.287
90 PLN
SOLD
43035

1939 Dzień znaczka 1939, seria czysta.

Fi.300-03
Mi.302-05
30 PLN
43036

1939 Dzień znaczka 1939, seria kasowana.

Fi.300-03
Mi.302-05
30 PLN
43037

1939 Dzień znaczka 1939, seria kasowana stemplem okolicznościowym.

Fi.300-03
Mi.302-05
40 PLN
43038

1939 Kongres niemieckich lekarzy i przyrodników w Sopocie, seria czysta.

Fi.304-06
Mi.306-08
20 PLN
43039

1939 Kongres niemieckich lekarzy i przyrodników w Sopocie, seria kasowana.

Fi.304-06
Mi.306-08
20 PLN
43040

1939 Kongres niemieckich lekarzy i przyrodników w Sopocie, seria na kopercie miejscowego listu poleconego wysłanego 29.4 w dniu wejścia do obiegu, znaczki unieważnione kasownikiem okolicznościowym; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.304-06
Mi.306-08 
100 PLN
43041

1939 Wydanie z okazji Kongresu Lekarzy i Przyrodników w Sopocie - Wilhelm Konrad Röntgen, bardzo rzadka karta ostemplowana 29.4 kasownikiem okolicznościowym "GESUNDHEIT DEM DEUTSCHEN VOLKE", słabszy stan zachowania (ubytki powierzchni papieru na odwrocie; Fi.450.-).

Fi.Cp62III
200 PLN
43042

1939 seria znaczków "pamiątkowych" wydanych z okazji wcielenia Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy, 19.IX ostemplowany okolicznościowo (Wolff 31) na wycinkach.


Mi.714-15
30 PLN
43043

1939 przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy - nadruk "Deutsches Reich" na obiegowych znaczkach poczty WMG (Mi.220 euro), seria czysta w pięknym stanie.


Mi.716-29
400 PLN
43044

1939 przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy - nadruk "Deutsches Reich" na obiegowych znaczkach poczty WMG, seria kasowana (Mi.220 euro).


Mi.716-29 
320 PLN
43045

1939 całostka Wolnego Miasta Gdańsk z nadrukiem Deutsches Reich, o nominale 6Rpf/10Pf (Mi.45 euro); 1.09.1939 Wolne Miast Gdańsk zostało włączone do III Rzeszy, znaczki opłaty i całostki Gdańska pozostawały w obiegu do 30.09.1939, z dniem 1.10.1939 w ich miejsce poczta niemiecka wprowadziła znaczki i całostki gdańskie z nadrukiem "Deutsches Reich".


Mi.P284 
50 PLN
43046

1940 list wysłany 15.5 z Sopotu do Gdańska, znaczek skasowany datownikiem "ZOPPOT DANZIG" z usuniętym napisem FREIE STADT z wyróżnikiem "i" (Wolff 39.1); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.519
100 PLN
43047

1940 znaczek na dekoracyjnej karcie ostemplowany 4.8 w Sopocie kasownikiem okolicznościowym "1. BRIEFMARKENAUSSTELLUNG ZOPPOT 3.-4.8.40 Landesverbandes Danzig Westpr. Warthegau d.R.d.V." z okazji 1 Wystawy Filatelistycznej w Sopocie; temat - PTAKI.


Mi.745 
50 PLN
43048

1942 "NSDAP Gauleitung Danzig Westpreußen" - 8 fen frankatura mechaniczna, doskonale odciśnięta na kopercie listu (druki) przesłanego lokalnie 5.6 z urzędu Gdańsk 1; rzadko spotykane ostemplowanie gdańskie w dobrym stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa; gwarancja Schmutz.


300 PLN
43049

1942 "Postsache/ Absender/ Postcheckamt Danzig" (Sprawa pocztowa/ nadawca/ Pocztowy Urząd Czekowy Gdańsk) - rzadki pocztowy stempel pomocniczy na liście poleconym wysłanym 18.9 z Pocztowego Urzędu Czekowego; datownik nadawczy "DANZIG Sch A", specjalna nalepka polecenia i dodatkowy stempelek "Einschreiben", kasownik odbiorczy na odwrocie; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
43050

1942 "Danzig Westpreusissche Landsiedlung G.m.b.H." - 8 fen frankatura mechaniczna, doskonale odciśnięta na kopercie okienkowej listu (druki) wysłanego 15.5 z urzędu Gdańsk 1; rzadko spotykane ostemplowanie gdańskie w dobrym stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa; gwarancja Schmutz.


400 PLN
43051

1943 list urzędowy wysłany 20.11 jako przesyłka poczty polowej do Gdańska; nadawczy datownik okolicznościowy "500 JAHRE KRANTOR" Gdańsk, trzywierszowa pieczęć nadawcy "Wehrfreisverwaltung XX/ Danzig (Westpr.)/ Horst-Hoffmannwall 9"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
43052

1943 lokalna przesyłka urzędowa nadana 10.11 w Gdańsku, zwraca uwagę wielokrotne!!! użycie koperty urzędowej - oszczędność papieru - w ramach gospodarki wojennej III Rzeszy, prezentowana koperta została wykorzystana trzykrotnie, po raz pierwszy 20.3; okolicznościowy datownik z okazji 500 lat gdańskiego żurawia; stempel urzędu zwalniający z opłaty pocztowej "Frei durch Ablösung Reich"; bardzo rzadko spotykany walor, w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
43053

1943 list wysłany 13.11 jako przesyłka poczty polowej z Wejherowa do Gdańska oznaczona stempelkiem Feldpost, bardzo ładnie odciśnięty datownik okolicznościowy "NEUSTADT (WESTPR) inmitten von Höhen und Wäldern" (Wejherowo wśród wzgórz i lasów), pieczęć nadawcy z godłem "Wehrmeldeamt Danzig 1" (Wojskowy Urząd Meldunkowy Gdańsk 1), walor w doskonałym stanie zachowania.


100 PLN
43054

1944 "10.JAHRE WHW 1933-1943" (Wolff 176), stempel propagandowy urzędu Danzig 5 stosowany zaledwie przez 14 dni na kopercie druków przesłanych miejscowo 19.2; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.782
120 PLN
43055

1997 katalog stempli miasta Gdańska autorstwa Klausa Wolff'a , zarówno stempli niemieckich, jak i polskich od 1824 do 1939 roku, 360 stron, ilustracje wszystkich katalogowanych stempli.


400 PLN