The auctions ends in:

Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
12277
Fi.Cp97-98

1947 komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14 i 16.6.

50 PLN
15767
Fi.Cs4

1894 sekretnik austriacki dwujęzyczny, w tym w języku polskim, z Krakowa do Zakopanego.

60 PLN
15768
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

160 PLN
15769
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN
15770
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
15771
Fi.Cp1I

1918 wydanie PP/GGW, całostka grzecznościowo skasowana stemplem prowizorycznym Konin, nadruk typ 7 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, jednak bez cechy tego nadruku w postaci cienkiego górnego końca litery k, spora plama na lewo od prawej cyfry 1.

80 PLN
15772
Fi.Cp1Is

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 14 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen.

120 PLN
15773
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

50 PLN
15774
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

40 PLN
15775
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, nadruk typ 31 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, w dolnym rzędzie jednak większa gęstość 23, ponieważ w pierwszych dwóch centymetrach drugiej linii znajdują się dwie kropki i krótsza kreska.

40 PLN
15776
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

200 PLN
15777
Fi.Cp3Is

1918 wydanie PP/GGW, część całostki z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 22 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen, kartka przycięta od góry.

150 PLN
15778
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

100 PLN
15779
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, dwie karty na różnych kartonach i odmiennych barwach nadruku.

80 PLN
SOLD
15780
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

180 PLN
15781
Fi.Cp4x, y

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

1 600 PLN
15782
Fi.Cp5

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

800 PLN
15783
Fi.Cp5

1918 wydanie lubelskie, całostka grzecznościowo stemplowana, gwarancja Pelczar.

20 PLN
SOLD
15784
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

120 PLN
15785
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 23; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

300 PLN
15786
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 11; bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie drugostronna przebitka nadruku (abklatsch); gwarancja z opisem Schmutz.

400 PLN
15787
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 2.

150 PLN
15788
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 14.

250 PLN
15789
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 31.

250 PLN
15790
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 23.

250 PLN
15791
Fi.Ca3

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 17.

250 PLN
15792
Fi.Ck6

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

70 PLN
15793
Fi.Cp10II

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

4 000 PLN
15794
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 42, plamki.

30 PLN
15795
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

40 PLN
15796
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129 wysłana z Krakowa 16.IX.19 do Warszawy.

60 PLN
15797
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

80 PLN
15798
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, na odwrocie gwarancja Schmutz.

80 PLN
SOLD
15799
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

60 PLN
15800
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, oficjalna austriacka karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez Krakowskie Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń, a następnie opatrzona nadrukiem typu 9; rzadko spotykane.

400 PLN
15801

Fi.Cp14y Np

1919 wydanie krakowskie, całostka z podwójnym nadrukiem typ 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

900 PLN
15802
Fi.Cp15IIA

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Chyrowa do Okocimia, nadruk typ 100. ślady po zmoczeniu.

50 PLN
15803
Fi.Cp 16 Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 23 wysłana ze Lwowa 7.IX.19 do Wiednia ze stemplem cenzury K1.

80 PLN
15804
Fi.Cp16I-II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 11a, wartość wyrażona skrótem "hl"; gwarancja i opis Schmutz;

całostka z nadrukiem typu 46 dofrankowana i jako polecona wysłana 18.IV z Krakowa do Granicy, znak opłaty skasowany unarodowionym datownikiem austriackim z wyciętym napisem niemieckim, kasownik odbiorczy z 22.IV; karta pionowo zgięta; gwarancja i opis Schmutz;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

200 PLN
15805
Fi.Cp 16IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka wysłana 23.VIII.1919 z Żywca do Linzu, typ nadruku 98.

60 PLN