The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12277

1947 komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14 i 16.6.

Fi.Cp97-98
50 PLN
13843

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
15767

1894 sekretnik austriacki dwujęzyczny, w tym w języku polskim, z Krakowa do Zakopanego.

Fi.Cs4
60 PLN
15768

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

Fi.Cp1Is
160 PLN
15769

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1It
500 PLN
15770

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1Is
60 PLN
15771

1918 wydanie PP/GGW, całostka grzecznościowo skasowana stemplem prowizorycznym Konin, nadruk typ 7 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, jednak bez cechy tego nadruku w postaci cienkiego górnego końca litery k, spora plama na lewo od prawej cyfry 1.

Fi.Cp1I
80 PLN
15772

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 14 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen.

Fi.Cp1Is
120 PLN
15773

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp2I
50 PLN
15774

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2I
40 PLN
15775

1918 wydanie PP/GGW, nadruk typ 31 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, w dolnym rzędzie jednak większa gęstość 23, ponieważ w pierwszych dwóch centymetrach drugiej linii znajdują się dwie kropki i krótsza kreska.

Fi.Cp2I
40 PLN
15776

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

Fi.Cp2II
200 PLN
15777

1918 wydanie PP/GGW, część całostki z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 22 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen, kartka przycięta od góry.

Fi.Cp3Is
150 PLN
15778

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.Cp4Ibx
100 PLN
15779

1918 wydanie lubelskie, dwie karty na różnych kartonach i odmiennych barwach nadruku.

Fi.Cp4
80 PLN
SOLD
15780

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

Fi.Cp4ay-by
180 PLN
15781

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp4Ibx, 4IIcy
1 600 PLN
15782

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp5I-II
800 PLN
15783

1918 wydanie lubelskie, całostka grzecznościowo stemplowana, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp5
20 PLN
SOLD
15784

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

Fi.Cp5IIy
120 PLN
15785

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 23; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
300 PLN
15786

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 11; bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie drugostronna przebitka nadruku (abklatsch); gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
400 PLN
15787

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 2.

Fi.Ca3
150 PLN
15788

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 14.

Fi.Ca3
250 PLN
15789

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 31.

Fi.Ca3
250 PLN
15790

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 23.

Fi.Ca3
250 PLN
15791

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 17.

Fi.Ca3
250 PLN
15792

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
15793

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

Fi.Cp10II
4 000 PLN
15794

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 42, plamki.

Fi.Cp14IIx
30 PLN
15795

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
15796

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129 wysłana z Krakowa 16.IX.19 do Warszawy.

Fi.Cp14IIx
60 PLN
15797

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
15798

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, na odwrocie gwarancja Schmutz.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
SOLD
15799

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

Fi.Cp14IIy
60 PLN
15800

1919 wydanie krakowskie, oficjalna austriacka karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez Krakowskie Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń, a następnie opatrzona nadrukiem typu 9; rzadko spotykane.

Fi.Cp14Ix
400 PLN
15801

1919 wydanie krakowskie, całostka z podwójnym nadrukiem typ 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14y Np
900 PLN
15802

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Chyrowa do Okocimia, nadruk typ 100. ślady po zmoczeniu.

Fi.Cp15IIA
50 PLN
15803

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 23 wysłana ze Lwowa 7.IX.19 do Wiednia ze stemplem cenzury K1.

Fi.Cp 16 Ix
80 PLN
15804

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 11a, wartość wyrażona skrótem "hl"; gwarancja i opis Schmutz;

całostka z nadrukiem typu 46 dofrankowana i jako polecona wysłana 18.IV z Krakowa do Granicy, znak opłaty skasowany unarodowionym datownikiem austriackim z wyciętym napisem niemieckim, kasownik odbiorczy z 22.IV; karta pionowo zgięta; gwarancja i opis Schmutz;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp16I-II
200 PLN