The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 83. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16669

1938 król Kazimierz Jagiellończyk, całostka z ilustracją nr 9 - Adam Mickiewicz.

Fi.Cp87
200 PLN
16670

1938 król Kazimierz Jagiellończyk, całostka z ilustracją nr 36 - Juliusz Kossak.

Fi.Cp87
200 PLN
16671

1938 król Kazimierz Jagiellończyk, całostka z ilustracją nr 59 - Klasycyzm Bejsce (woj. kieleckie) - według katalogu dopłata 200%.

Fi.Cp87
400 PLN
16672

1938 król Kazimierz Jagiellończyk, całostka za 30 gr - przeznaczona do korespondencji zagranicznej - z rzadką czerwonokrzyską ilustracją (62 - Samolot sanitarny Polskiego Czerwonego Krzyża), wysłana 10.VI.1939 z urzędu WARSZAWA 2-KIOSK do Miluzy (Mulhouse) we Francji; jedna z najrzadziej spotykanych polskich całostek z obiegu (Fi.9000.-); walor w doskonałym stanie zachowania; temat - LOTNICTWO, CZERWONY KRZYŻ; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp87
7 000 PLN
16673

1939 druk w sprawach żywnościowych obiegu pocztowego z Mszany Dolnej, z obiegu rzadkie.

Fi.Cp53
250 PLN
16674

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, całostka ilustrowana - Wejście I Brygady do Czeremoszna po odwrocie z nad Styru - lipiec 1915, "fabryczny" defekt papieru z lewej strony u góry.

Fi.Cp88
40 PLN
16675

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, całostka z ilustracją nr 15 - Komendant J.Piłsudski ze sztabem obserwuje bitwę pod Jastkowem - lipiec 1915; słabszy stan zachowania (karta w kilku miejscach poodginana).

Fi.Cp88
30 PLN
16676

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, całostka ilustrowana - Ułani Beliny na patrolu - maj 1915; lewy dolny róg nadgięty.

Fi.Cp88
40 PLN
16677

1939 25. rocznica I Kampanii Kadrowej Legionów, całostka z ilustracją nr 7.

Fi.Cp88
30 PLN
16678

1939 25. rocznica I Kampanii Kadrowej Legionów, całostka z ilustracją nr 6.

Fi.Cp88
30 PLN
16679

1939 25. rocznica I Kampanii Kadrowej Legionów, całostka z ilustracją nr 10.

Fi.Cp88
30 PLN
16680

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, komplet 32 czystych kart, trzy w minimalnie słabszym stanie (Fi.1656,-).

Fi.Cp88
1 350 PLN
16681

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, całostka ilustrowana - Przy ognisku na Wołyniu - wrzesień 1915; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp88
60 PLN
16682

1939 25 rocznica wymarszu Legionów, całostka ilustrowana - Ułan nad grobem kolegi na Wołyniu - rok 1916; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp88
60 PLN
16683

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z ilustracją nr 2, ostemplowana grzecznościowo 7.9 w urzędzie Lublin 1.

Fi.Cp89
80 PLN
16684

1944 wydanie prowizoryczne, całostka z ilustracją nr 55.

Fi.Cp89
220 PLN
16685

1944 wydanie prowizoryczne, nadruk delikatny typu I, ilustracja Władysław Stanisław Reymont - Nobel w dziedzinie literatury 1924 za powieść "Chłopi".

Fi.Cp89
300 PLN
16686

1945 formularz służbowy - przedwojenna karta pocztowa (Jagiellończyk - Cp83) z zadrukowanym znakiem opłaty (por.Fischer t.II 2006 s.354), czysty, gwarancja Korszeń.

Fi.CfpU4
200 PLN
16687

1945 Belweder, całostka z sygnaturą w układzie poziomym.

Fi.Cp94A
30 PLN
16688

1945 Belweder 1 zł, karta na kartonie szarym, sygnatura w układzie poziomym; dofrankowana i wysłana 30.3.46 z Sochaczewa do Łodzi, znaki opłaty unieważnione kasownikiem prowizorycznym.

Fi.Cp94A
20 PLN
16689

1945 Belweder 1 zł, karta na kartonie szarym, sygnatura typu 2 (33 mm) w układzie poziomym.

Fi.Cp94A t.1
40 PLN
16690

1945 Belweder, całostka z sygnaturą w układzie pionowym.

Fi.Cp94B
40 PLN
16691

1945 Belweder 1,50 zł, karta na kartonie kremowoszarym, sygnatura w układzie poziomym, cecha zezwolenia na druk nonparelem; karta wysłana 24.8.1946 z miejscowości Puszczykowo do Warszawy.

Fi.Cp95AI
15 PLN
16692

1945 Belweder, całostka z sygnaturą w układzie poziomym i numerem druku nonparelem.

Fi.Cp95AI
30 PLN
16693

1945 Belweder, całostka z sygnaturą w układzie poziomym.

Fi.Cp95AII
30 PLN
16694

1945 Belweder 1,50 zł, karta na kartonie ciemnoszarym, sygnatura typu 1 (31,7 mm) w układzie poziomym, cecha zezwolenia na druk nonparelem.

Fi.Cp95AIz
50 PLN
16695

1946 Belweder 3 zł, sygnatura w układzie poziomym, karta wysłana 17.3 z Poznania do Warszawy.

Fi.Cp96IA
10 PLN
16696

1947 całostka wydania dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu.

Fi.Cp97
30 PLN
16697

1947 obóz zagłady w Oświęcimiu, kartka okolicznościowa z obiegu pocztowego z Olsztyna.

Fi.Cp97
40 PLN
16698

1947 Oświęcim strażnica kontrolna całostka wydania poświęconego ofiarom Oświęcimia.

Fi.Cp97
35 PLN
16699

1947 komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, czyste.

Fi.Cp97-98
80 PLN
16700

1947 komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14 i 16.6.

Fi.Cp97-98
50 PLN
16701

1947 kartka upamiętniająca ofiary w Oświęcimiu.

Fi.Cp98
30 PLN
16702

1947 całostka wydania dla uczczenia ofiar hitleryzmu pomordowanych w Oświęcimiu.

Fi.Cp98
30 PLN
16703

1947 całostka z podobizną Ignacego Daszyńskiego.

Fi.Cp102I
25 PLN
16704

1947 Polacy walczący w Hiszpanii.

Fi.Cp102I
40 PLN
16705

1948 Zabytkowy kościół w Pniowie, całostki z sygnaturą VIII.47, dwie odmiany kartonu: szarobiały i kremowoszary (Fi.70.-).

Fi.Cp103
60 PLN
16706

1948 zamek w Będzinie.

Fi.Cp104
30 PLN
16707

1948 zamek w Lanckronie, całostka ilustrowana.

Fi.Cp105
150 PLN
16708

1948 zamek w Lanckoronie, karta ilustrowana.

Fi.Cp105
90 PLN