Page:
Postal stationery
Poz# Features Catalog Description Actual price
16389
Fi.Cp24

1900 dwujęzyczna, w tym w języku polskim, całostka z opłaconą odpowiedzią.

60 PLN
16390
Fi.Fp

1901 kartka urzędowa ze Łańcuta do Grodziska, specjalna karta formularz do korespondencji urzędowej z napisem "Karta listowa bezpłatna", stempelek "EX OFFO. / Sprawa urzędowa".

100 PLN
16391
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

200 PLN
16392
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN
16393
Fi.Cp1I

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
16394
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

50 PLN
16395
Fi.Cp2I

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

40 PLN
16396
Fi.Cp2I

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, gwarancja Pelczar.

30 PLN
16397
Fi.Cp2II

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

120 PLN
16398
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

40 PLN
16399
Fi.Cp2II

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

50 PLN
16400
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

180 PLN
16401
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

220 PLN
16402
Fi.Cp3I

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

200 PLN
16403
Fi.Cp4

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

100 PLN
16404
Fi.Cp4a

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym, gwarancja Jendroszek.

150 PLN
16405
Fi.Cp4ay-by

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

160 PLN
16406
Fi.Cp4x, y

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

1 600 PLN
16407
Fi.Cp5

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

800 PLN
16408
Fi.Cp5x, y

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

250 PLN
16409
Fi.Cp5y

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

120 PLN
16410
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 23; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

300 PLN
16411
Fi.Ca2

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 11; bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie drugostronna przebitka nadruku (abklatsch); gwarancja z opisem Schmutz.

400 PLN
16412
Fi.Ck6

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

60 PLN
16413
Fi.Ck6

1919 koperta ze znakiem opłaty.

70 PLN
16414
Fi.Cp10II

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

4 000 PLN
16415
Fi.Cp12I

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

200 PLN
16416
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

70 PLN
16417
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

60 PLN
16418
Fi.Cp12II

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

50 PLN
16419
Fi.Cp13IIA

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

100 PLN
16420
Fi.Cp14IIx

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

50 PLN
16421
Fi.Cp14IIx, 76B

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

150 PLN
16422
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

80 PLN
16423
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 44.

40 PLN
16424
Fi.Cp14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77.

80 PLN
16425
Fi.Cp 14IIy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

80 PLN
16426
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, oficjalna austriacka karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez Krakowskie Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń, a następnie opatrzona nadrukiem typu 9; rzadko spotykane.

400 PLN
16427
Fi.Cp14Ix

1919 wydanie krakowskie, całostka z drukiem firmowym Agencji Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na odwrocie.

120 PLN
16428
Fi.Cp14Iy

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

100 PLN