The auction will start on 11.09.2020

Auction 83. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16389

1900 dwujęzyczna, w tym w języku polskim, całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp24
60 PLN
16390

1901 kartka urzędowa ze Łańcuta do Grodziska, specjalna karta formularz do korespondencji urzędowej z napisem "Karta listowa bezpłatna", stempelek "EX OFFO. / Sprawa urzędowa".

Fi.Fp
100 PLN
16391

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
200 PLN
16392

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
500 PLN
16393

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
16394

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp2I
50 PLN
16395

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2I
40 PLN
16396

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 6, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp2I
30 PLN
16397

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

Fi.Cp2II
120 PLN
16398

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
40 PLN
16399

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
50 PLN
16400

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp3I
180 PLN
16401

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

Fi.Cp3I
220 PLN
16402

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

Fi.Cp3I
200 PLN
16403

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.Cp4
100 PLN
16404

1918 wydanie lubelskie, całostka typu 1 na kartonie szarym, gwarancja Jendroszek.

Fi.Cp4a
150 PLN
16405

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

Fi.Cp4ay-by
160 PLN
16406

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp4x, y
1 600 PLN
16407

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp5
800 PLN
16408

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal na kartonach szarym i żółtobrunatnym; czyste; idealny stan zachowania.

Fi.Cp5x, y
250 PLN
16409

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

Fi.Cp5y
120 PLN
16410

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 23; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
300 PLN
16411

1919 wydanie krakowskie, pocztowy adres przesyłkowy z nadrukiem typu 11; bardzo dobry stan zachowania; na odwrocie drugostronna przebitka nadruku (abklatsch); gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca2
400 PLN
16412

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
16413

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
16414

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

Fi.Cp10II
4 000 PLN
16415

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

Fi.Cp12I
200 PLN
16416

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

Fi.Cp12II
70 PLN
16417

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

Fi.Cp12II
60 PLN
16418

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

Fi.Cp12II
50 PLN
16419

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

Fi.Cp13IIA
100 PLN
16420

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
16421

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

Fi.Cp14IIx, 76B
150 PLN
16422

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
16423

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 44.

Fi.Cp14IIy
40 PLN
16424

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
16425

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

Fi.Cp 14IIy
80 PLN
16426

1919 wydanie krakowskie, oficjalna austriacka karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez Krakowskie Towarzystwo wzajemnych ubezpieczeń, a następnie opatrzona nadrukiem typu 9; rzadko spotykane.

Fi.Cp14Ix
400 PLN
16427

1919 wydanie krakowskie, całostka z drukiem firmowym Agencji Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na odwrocie.

Fi.Cp14Ix
120 PLN
16428

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

Fi.Cp14Iy
100 PLN