The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 61. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28136

1849 Królestwo Polskie, ENTLASTET LIST TRZYKROTNIE ODCIĄŻONY, w Prusach za przesyłki urzędowe płacił odbiorca, a należność do Skarbu Państwa odprowadzał oddawczy urząd pocztowy (listy ewidencjonowano, co umożliwiało kontrolę wykonania tej czynności); w przypadku dosyłki (lub zwrotu), oznaczano ją stemplem "Entlastet" (odciążono) i podawano aktualny adres odbiorcy; zwalniało to odciążany urząd z pobrania i odprowadzenia należności, a obowiązek ten przechodził na nowo wskazany urząd;
zagraniczny list z pełną treścią z Konsulatu Pruskiego w Warszawie do Wilhelma von Richthofen we Wrocławiu, wysłany 15/7 linią kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, do Wrocławia dotarł 16/7, tam bezskutecznie próbowano go doręczyć w ciągu dwóch dni, 17/7 po opatrzeniu stemplem "Entlastet Breslau" i adnotacjami: "z:z: in Lusowo pr.Posen" (na odwrocie) i "Lusowo b.Posen" (na froncie) list dosłano do Poznania, gdzie dotarł 18/7; tu również nie zastał on adresata, po opatrzeniu 20/7 stemplem "Entlastet Posen" i adnotacją "Wismar/ Berlin/ post rest" list dosłano do Berlina; adresat także i tu był nieosiągalny - po opatrzeniu przesyłki 21/7 stemplem "Entlastet Berlin" dosłano ją do Wismaru, gdzie ostatecznie 21/7 została doręczona; liczne adnotacje dotyczące opłat, a na odwrocie fragment pieczęci lakowej nadawcy "(KONSU)LAT IN WARSCHAU"; walor o nieprawdopodobnie skomplikowanej drodze pocztowej, z trzema bardzo rzadko spotykanymi stemplami "Entlastet" - w tym dwoma z ziem polskich; takich listów nie spotyka się w Prusach, a list z Królestwa Polskiego byłby unikalny nawet z jednym odciążeniem - TU SĄ TRZY!!! walor w dobrym stanie zachowania.


16 000 PLN
28161

1869 kompletny list z Warszawy do Zgierza, na odwrocie datownik warszawski.


50 PLN
28183

1885 WARSZAWSKI ODDZIAŁ POCZTOWY NA WARSZAWSKO-BRZESKIEJ DRODZE ŻELAZNEJ (ВАРШАВСК.П.О. ВАРШАВО-БРЕСТСК.Ж.Д.) - słabo udokumentowany w literaturze (niepokazany, ale oznaczony 177x) datownik stosowany w ekspedycji pocztowej na Dworcu Brzeskim (obecnie Wschodnim), na rosyjskiej całostce - kopercie za 7 kop wydania z 1883, rozmiar: 145x81 mm, wysłanej 10.II do Moskwy, kasownik odbiorczy 12.II na odwrocie; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.U30C
800 PLN
28187

1889 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 7 kop wydania z 1883, o wymiarach 145x81mm; wysłana z Zamościa do Wierzbołowa, znak opłaty skasowany 28.VIII stemplem nadawczym ZAMOŚĆ LUB.G POCZT.TEL.KANT. (ЗАМОСТЬЕ ЛЮБЛ.Г. ПОЧТ.ТЕЛ.КОНТ.); 30.VIII przesłana ambulansem nr.5-6 relacji Wilno-Warszawa - ośmiokątny datownik POCZTOWE ODDIELENIE WAGONA (ПОЧТОВОЕ ОТДѢЛЕНIЕ ВАГОНА) No6 z wyróżnikiem "2", następnie przekazana do ambulansu nr.3-4 relacji St.Petersburg-Wierzbołów - ośmiokątny datownik POCZTOWE ODDIELENIE WAGONA (ПОЧТОВОЕ ОТДѢЛЕНIЕ ВАГОНА) No3 z wyróżnikiem "3", datowniki odbiorcze: KIBARTY POCZT KANT.3 SUWALSK.G. (КИБАРТЫ.ПОЧТ.КОНТ.3 СУВАЛКСК.Г.) i WIERZBOŁOWSKA P.S. (ВЕРЖБОЛОВСКАЯ П.С.); dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U30C
300 PLN
28255

1852 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Wilna do Rygi, znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy grażdanką WILNO (ВИЛЬНО/ MAP 1852), a na odwrocie stempel odbiorczy POŁUCZENO (ПОЛУЧЕНО/ 11 MAPTA); całość z przebarwieniami w słabszym stanie zachowania; użyta w Królestwie (Fi.8000.-).

Fi.Ckr7
1 600 PLN
28256

1854 około, obszar I Rzeczypospolitej - okolice DUBNA, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 137x107 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z terenów dawnego województwa wołyńskiego utraconego w 1793 roku, do miejscowości Salisburg (obecnie Mazsalaca na Łotwie); szczegółowa określona przez nadawcę droga: "Dubno, Riga und Rujen", znak opłaty unieważniony poprzez kreślenie, na odwrocie odbiorczy stempel Rygi ПОЛУЧЕНО (Dobin 40.4.03); nieuszkodzona, idealnie zachowana pieczęć lakowa nadawcy; dobry stan zachowania, taka koperta użyta w Królestwie (Fi.8000.-).

Fi.Ckr4II
1 600 PLN
28257

1855 obszar I Rzeczypospolitej - ŚWIĘCIANY, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana ze Święcian do Warszawy; znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy stempel nadawczy СВЕНЦIАНЫ / 21 ДЕКАБРЬ 58 nienotowany, ale bardzo zbliżony do opisanego w literaturze rosyjskiej (Dobin 05.2.06.1.02), na odwrocie duży godzinnik warszawski 3/P typu C; Święciany w III rozbiorze zajęte przez Rosję wróciły w granice Rzeczypospolitej w czerwcu 1919 roku i po okresie istnienia Litwy Środkowej znalazły się w 1922 roku w województwie wileńskim; taka koperta użyta w Królestwie Polskim (Fi.6500.-).

Fi.Ckr4II
3 000 PLN
28258

1858 obszar I Rzeczypospolitej - BERDYCZÓW, znaczek rosyjski za 10 kop., wydanie na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, skasowany rosyjskim kasownikiem numerowym 163 - Berdyczów, w bardzo ładnym stanie.

Fi.5
Mi.5 
250 PLN
28259

1858 Królestwo Polskie - KŁOMNICE, CZERWONY KASOWNIK 161 na ROSJI NR.1 - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY; unikalny list wysłany 9/7 z Kłomnic do Czarnogłowia k/Mińska opłacony dwukrotnie użytym pierwszym rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 161 w kolorze CZERWONYM, w ekspedycji dworcowej Kłomnice koło Częstochowy, na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; taki kasownik w kolorze czarnym ma bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 9 punktów według M.A.Bojanowicza; obok datownik nadawczy typu IIIA z ręcznie wpisaną datą; znaczek został z całą pewnością dwukrotnie użyty, co było oszustwem na szkodę poczty - praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego; pod spodem widoczne są cyfra (słabo) i okręgi warszawskiego kasownika (nr.1), przybito na nim staranie czerwony kasownik 161 dla niepoznaki rozmazując nieco czarnego tuszu; to pierwsze takie oszustwo odnotowane w Kłomnicach; podczas zdejmowania z listu warszawskiego znaczek naddarto, co w tego typu przypadkach zdarzało się często; na nową kopertę naklejono go starannie i całość prezentuje się bardzo dobrze; M.A.Bojanowicz odnotowuje dwa przypadki użycia czerwonego tuszu w Kłomnicach, tu zastosowano go na znaczku bardzo wysoko wycenianym w katalogach (na zwykłym liście z dużego miasta Fi.40000.-); atrakcyjnie niska cena wywoławcza, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1 
48 000 PLN
28260

1858 Królestwo Polskie - koszulka listu do Rygi nadanego w Warszawie 8/20 marca; opłacono go rzadszą odmianą znaczka rosyjskiego za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniono poprzez kreślenie i skasowanie stemplem nadawczym; ze względu na nagminne czyszczenie i powtórne używanie znaczków, obowiązek kasowania stemplem nadawczym wprowadzono zarządzeniem nr.138 z 26 lutego/10 marca 1858 roku; trwał on bardzo krótko, bo do dnia 15/27 marca 1858 roku, kiedy to do unieważniania znaczków wprowadzono polskie kasowniki numerowe; przez cały ten czas (w sumie 17 dni) na wielu listach spotyka się dodatkowo kreślenie; na odwrocie odbiorczy stempel Rygi ПОЛУЧЕНО ... (Dobin 40.4.03); list zachował się w bardzo dobrym stanie, wszystkie stemple są czysto odbite, nawet pieczątka lakowa pozostała nienaruszona; listy z tego krótkiego okresu najciekawiej ilustrują wprowadzanie znaczków jako sposobu opłacania przesyłek; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.II
Mi.2y
18 000 PLN
28261

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,10 mm oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 138 - Radom, w urzędzie pocztowym na trakcie z Warszawy do Krakowa, krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; jest rzadki, gdyż w większości urzędów w dalszym ciągu używano dostarczonych wcześniej znaczków za 10 kop. wydania z 1857 roku, które ząbkowania nie posiadały; dodatkowo odmiana na cieńszym papierze jest w Królestwie spotykana sporadycznie; poza lekkim śladem tekstu na odwrocie zachowany w bardzo dobrym stanie, kolorowy fotoatest firmowy.

Fi.II
Mi.2y 
2 200 PLN
28262

1858 znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864). Ze wszystkich znaczków rosyjskich o nominale 10 kopiejek jest to znaczek najrzadszy zaraz po Nr. 1 i 2.

Fi.V
Mi.5
250 PLN
28263

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5, unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 221 - Konin, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864). Ze wszystkich znaczków rosyjskich o nominale 10 kopiejek jest to znaczek najrzadszy zaraz po Nr. 1 i 2.

Fi.V
Mi.5
250 PLN
28264

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.

Fi.(Ck4)
40 PLN
SOLD
28265

1859 Królestwo Polskie - DZIAŁOSZYN, kompletny list z Działoszyna do Warszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 164 - Działoszyn, bardzo wysoki 8 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej ramkowy stempel nadawczy DZIAŁOSZYN typu IIB z ręcznie wpisaną datą 29.3, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 1.4 i okrągły godzinnik 9/R; list jest kompletny i bardzo dekoracyjny, mimo nadcięcia kartki zachowany w pięknym stanie; po lewej gwarancja M.A.Bojanowicz, po prawej gwarancja z opisem.

Fi.V
Mi.5
9 000 PLN
28266

1859 list składany z Warszawy do Lipna z datownikiem warszawskim typ IIIC.


140 PLN
28267

1860 Królestwo Polskie, znak opłaty wycięty z koperty do korespondencji krajowej, do Rosji i Finlandii.

Fi.(Cp5)
60 PLN
SOLD
28268

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemno karminowym stemplowany kasownikiem 91 urzędu pocztowego w Kraśniku w kolorze czerwonym, znaczek z kolekcji M.Bojanowicza z jego gwarancją, w swojej monografii wymienia ten znaczek jako z kolekcji ex Faberge i określa stopień rzadkości jako RR - bardzo rzadki - znane 2 egzemplarze, kasowniki kolorowe należą do najrzadszych i najbardziej poszukiwanych kasowników na polskiej jedynce, minimalnie ścieniały papier w górnym prawym rogu, ogólnie piękna prezencja i bezsprzecznie ozdoba każdej kolekcji.

Fi.1
Mi.1
20 000 PLN
28269

1860 list opłacony pierwszym polskim znaczkiem w odcieniach jasnych wysłany z Warszawy do rabina w Pińsku, treść w języku hebrajskim, list pomimo zagięcia w bardzo dobrym stanie, znaczek pięknie centrowany z doskonałą perforacją, rzadki adres, fotoatest Petruiuk i Sergio Sismondo.

Fi.1a
Mi.1a
5 000 PLN
28270

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach jasnych, znaczek posiada nie opisaną usterkę w postaci przerwanej Litery „A” w słowie „ZA” oraz dodatkowy punkt za znakiem dwukropka w napisie za "10 kop:". Błędy do tej pory nie katalogowane. Znaczek bez gumy. Znaczek z kolekcji M. Bojanowicza z jego gwarancją, dodatkowo gwarancja.

Fi.1a
Mi.1a
2 500 PLN
28271

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemno karminowym stemplowany kasownikiem 70 urzędu pocztowego w Sokołowie w kolorze ciemno czerwonym, kasowniki kolorowe należą do najrzadszych i najbardziej poszukiwanych kasowników na polskiej jedynce, nie zależnie od ilości punktów u Bojanowicza, krótsza górna perforacja, ogólnie o dobrej prezencji i bezsprzecznie ozdoba każdej kolekcji.

Fi.1a
Mi.1a
9 000 PLN
28272

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowo karminowym o odcieniach jasnych stemplowany datownikiem urzędu pocztowego w Kibartach zamiast kasownikiem numerowym urzędu, znaczek posiada niewielkie sklejenie przerwania, ogólnie w dobrym stanie, gwarancja fotoatest Schmutz.

Fi.1a
Mi.1a 
1 600 PLN
28273

1860 Królestwo Polskie - AMBULANS, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach niebieskim i karminowym o jasnych odcieniach, unieważniony bardzo rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym stosowanym na linii kolei Warszawsko - Wiedeńskiej - typ 2; znaczek reperowany (dwa ząbki), ze skośną prześwitką na dole znaczka; poza tym w niezłym stanie, gwarancja z oznaczeniem (4).

Fi.1a
1 800 PLN
28274

1860 obwoluta listu opłaconego pierwszym polskim znaczkiem, w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych z Rudy Guzowskiej do Warszawy, rzadki kasownik numerowy nr 16 urzędu pocztowego w Rudzie Guzowskiej (6 punktów w skali Bojanowicza), fotoatest Berbeka.

Fi.1ab
Mi.1a
10 000 PLN
28275

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 138 w czterech okręgach urzędu pocztowego w Radomiu, gwarancja.

Fi.1ab
Mi.1a
800 PLN
SOLD
28276

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, ciekawe odbicie stempla firmowego na prawej części znaczka, znaczek posiada usterki w postaci uszkodzeń obu dolnych cyfr 10 i plamą w kolorze niebieskim w prawej dolnej części owalu, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1abu
Mi.1a 
2 200 PLN
28277

1860 Królestwo Polskie - MNISZÓW - 10 PUNKTÓW !, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach zielonkawoniebieskim i karminoworóżowym, unieważniony unikalnym polskim kasownikiem numerowym 143 - Mniszów, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie miedzy Kozienicami a Górą Kalwarią; to najwyższy stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek ma wspaniałe pochodzenie; A.Faberge nabył go w lipcu 1904 od A.Kirchn'a, po aukcji jego zbiorów w 1940 trafił do słynnej kolekcji dr.L.P.Kozakiewicza; poza nim znany był słabszy egzemplarz w zbiorach J.Mazepy; oferowany znaczek jest we wspaniałym stanie, piękne barwy, wzorcowe odbicie kasownika, zachowały się nawet dziurki perforacji; z atestu "jest prawdziwy pod każdym względem" i "bez wad, z dobrym ząbkowaniem, piękny i z centrycznie odbitym kasownikiem numerowym"; fotoatest ekspert AIEP Z.Mikulski.

Fi.1ac
20 000 PLN
28278

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., w kolorach zielonkawoniebieskim i karminoworóżowym w odcieniach bliskich ciemnym, na cienkim papierze (0,065-0,070 mm) z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym; unieważniony na wycinku polskim kasownikiem numerowym 278 - Sosnowiec, 4 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; podczas kasowania lewy dolny narożnik był zagięty, ale nie powstało żadne większe uszkodzenie, znaczek ma bardzo intensywne żywe barwy, ładną perforację, jest centralnie i czytelnie skasowany, piękny egzemplarz ex-dr.L.P.Kozakiewicz; gwarancja M.A.Bojanowicz.

Fi.1ac(u)
4 000 PLN
28279

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem najprawdopodobniej z Lublina, znaczek z lewego brzegu formy z silnym uszkodzeniem lewej ramki, co bardzo ciekawe rozbity lewy brzeg formy do druku barwy czerwonej, bardzo ładny i ciekawy egzemlarz, poprawiane górne żabki, gwaracja i oznaczenie koloru.

Fi.1ad
Mi.1a 
2 000 PLN
28280

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminoworóżowym o jasnym odcieniu i klarownym druku; nie posiada większych usterek rysunku; zachował oryginalne gumowanie na prawie całej powierzchni, miejscami guma jest zmatowiała i lekko wchłonięta w papier; na górze mały zaciek kleju i ślad po podlepce; poza dwoma złamanymi ząbkami ładna perforacja z czterema niewyciętymi otworami po lewej, kolorowy fotoatest Krawczyk.

Fi.1ad
8 000 PLN
28281

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze niebieskim i ciemnoróżowym z błędem kliszy niebieskiej "podwójna obwódka herbu - niebieska i czerwona", błąd w typie III - z uszkodzonym drukiem herbu w górnej lewej części, kasownik warszawskiego dworca kolejowego Praga, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1as
Mi.1a
3 600 PLN
28282

1860 pierwszy polski znaczek w odcieniach ciemnych stemplowany kasownikiem nr 282 w czterech okręgach - urzędu pocztowego w Kibartach nad granicą pruską, znaczek posiada ciekawa usterkę w postaci uszkodzenia niebieskiej ramki w prawym górnym rogu, zewnętrzna i wewnętrzna ramka zbiegają się - błąd do tej pory nie klasyfikowany.

Fi.1b
Mi.1b
750 PLN
28283

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych, znaczek regumowany, ładna prezencja.

Fi.1b
Mi.1b
3 500 PLN
28284

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych, znaczek posiada silne uszkodzenia kliszy do barwy niebieskiej w lewym górnym i prawym dolnym narożniku, znaczek lekko reperowany regumowany, gwarancja.

Fi.1b
Mi.1b 
2 000 PLN
28285

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskozielonym i kainowym w odcieniach ciemnych ze stemplem numerowym Kibart 282, ładny stan zachowania.

Fi.1b
Mi.1b 
900 PLN
28286

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach karminowym i niebieskim o odcieniach ciemnych, znaczek czysto stemplowany kasownikiem numerowym z Piotrkowa nr 179, znaczek posiada prawie niewidoczną reperację w górnym prawym narożniku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1b
Mi.1b 
720 PLN
SOLD
28287

1860 Królestwo Polskie, PARCZEW - NIEKATALOGOWANY ODCIEŃ ZNACZKA; list z Parczewa do Warszawy opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym w niekatalogowanych ciemnych odcieniach; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 63 - Parczew, małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Siedlec do Włodawy, 6 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej okrągły stempel nadawczy typu IIIA z ręcznie wpisaną datą 14.11; na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 16.11 i kwadratowy godzinnik 5/P stosowany do późnej jesieni 1860 roku; znaczek ma fantastyczne nigdy dotąd niespotykane intensywne barwy, gdyby nie poziome pęknięcie powstałe podczas naklejania go na list byłby to walor w idealnym stanie i dużo droższy; dla listów obiegowych to mniej znacząca wada, a jest on piękny; wspaniale zachowana kompletna treść, czyste kasowanie i dobre pochodzenie - kancelaria Hrabiów Zamojskich, gwarancja i opis na odwrocie.

Fi.1b(?)
18 000 PLN
28288

1860 pierwszy polski znaczek w kolorze błękitu pruskiego i karminowego o odcieniach ciemnych na cienkim papierze z prześcitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, znaczek stemplowany rzadkim kasownikiem z numerem 59 w czterech okręgach, urzędu pocztowego we Włodawie, 7 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czytelne odbicie stempla 59, znaczek z kolekcji Bojanowicza z jego gwarancją na odwrocie, fotoatest.

Fi.1bu
Mi.1b
2 500 PLN
SOLD
28289

1863 Królestwo Polskie, LIPNO; koszulka listu z Lipna do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym, na cienkim prześwitującym papierze 0,060-0,065 mm; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno, w urzędzie pocztowym na trakcie z Włocławka kończącym się przed granicą pruską, 6 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; po prawej okrągły stempel nadawczy typu IIIC z 4.1, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy tego samego typu z 5.1 i okrągły godzinnik 9/R; według Z.Mikulskiego to 6 nakład z końca 1962 roku na dobrym papierze, z atestu "list prawdziwy pod każdym względem" i "list i znaczek bez wad i piękne. Znaczek dobrze centrowany z dobrym ząbkowaniem. Farba świeża i mocna. Jest czysto skasowany. Rzadkość w takim pięknym utrzymaniu"; fotoatest ekspert AIEP Z.Mikulski.

Fi.1acu
22 000 PLN
28290

1864 Królestwo Polskie – AMBULANS No.3, dwa pierwsze polskie znaczki za 10 kop. w kolorach błękitu pruskiego i karminoworóżowym na wycinku z dwułutowego listu; unieważnione datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. ПОЧТ.ВАГ. No3 - typu I; datownik ten stosowano w wagonach pocztowych na linii Kolei Petersburskiej zwykle odbijając na odwrocie listu; stemple kolejowe od początku były reprezentowane w każdej historycznie ważnej kolekcji, rzadko spotyka się je bezpośrednio na znaczkach, a jeszcze rzadziej na listach dwułutowych; datownik odbito niewyraźnie z lekkim poślizgiem, a jeden znaczek ma uszkodzony narożnik; nie ma jednak zbyt dużego wyboru i egzemplarz ten był już ozdobą kilku superkolekcji w tym dr.L.P.Kozakiewicza; gwarancja ekspert AIEP Z.Mikulski.

Fi.1ab
6 000 PLN