Lot # 28255
Close:
Start price: 1600
Current price: 1600
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Fi.Ckr7
Category: Polish Kingdom
Description

1852 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1849 roku, o wymiarach 138x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana z Wilna do Rygi, znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy w ramce stempel nadawczy grażdanką WILNO (ВИЛЬНО/ MAP 1852), a na odwrocie stempel odbiorczy POŁUCZENO (ПОЛУЧЕНО/ 11 MAPTA); całość z przebarwieniami w słabszym stanie zachowania; użyta w Królestwie (Fi.8000.-).
Photo