Lot # 28264
Close:
Start price: 40
Current price: 40
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.(Ck4)
Category: Polish Kingdom
Description

1859 znak opłaty wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie wydanej przez Komisję Rządową Przychodów i Skarbu.
Photo