The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 61. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28162

1872 kompletny list urzędowy wysłany 19/9 ze Lwowa do Krynicy, zwracają uwagę dekoracyjne malutkie stemple tzw."naparstkowe" (Fingerhut stempel): nadawczy LEMBERG KRAKAUER GASSE, przejściowy BOCHNIA, niebieski odbiorczy KRYNICA; walor w dobrym stanie zachowania.


100 PLN
28164

1832 kompletny list z Poznania do Głogowa.


70 PLN
28165

1846 obwoluta listu z Poznania od prezydenta miasta (piękna pieczęć lakowa) do Bydgoszczy, rzadki kasownik "POSEN 3-4".


200 PLN
28166

1846 kompletny list z Poznania 15.6.46 do Francji, stempel drogi pocztowej przez Aachen do Givet "CPR4", adnotacje o opłacie na granicy pruskiej w wysokości 18 groszy i na granicy francuskiej w wysokości 22 i później 7,5 centymów za dalszy transport oraz stempel opłaty 1 centyma za dostarczenie przez listonosza, pięknie udokumentowany obieg pocztowy.


280 PLN
28167

1859 list urzędowy z Śmigiel.


40 PLN
28168

1862 kompletny list urzędowy z Głuchowa przez Pogürzell (Pogorzel).


30 PLN
28169

1867 około, mieszana frankatura IV + V wydanie Austrii, list polecony do Krakowa wysłany 24/10 z miejscowości Gablonz (Jablonec nad Nysą), list opłacono znaczkiem za 15 kr wydania z 1863 roku, polecenie (zgodnie z przepisami na odwrocie) opłacono znaczkiem za 10 kr wydania z 1867 roku, stempel przejściowy Reichenberg (Liberec) i kasownik odbiorczy Krakowa z 16/10; stempelek "Recommandirt" z dopisanym numerem 278; mieszane frankatury różnych wydań należą do najciekawszych i najbardziej poszukiwanych walorów z obszaru Austro-Węgier; dobry stan zachowania.


Mi.34, 38 
900 PLN
28170

1867 BRODY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brodach.


Mi.37 
15 PLN
28171

1867 kompletny list urzędowy z Punitz (Poniec).


30 PLN
28172

1871 list urzędowy z Kroeben (Krobia pow. gostyński) do Gostynia, w środku odbitka pieczęci pocztowej.


45 PLN
28173

1872 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 139x113 mm; wysłana 22.II.1874 z Drohobycza do Moskwy; znak opłaty skasowany kasownikiem ДОРОГОБЫЧЪ, odciśniętym również na odwrocie, dwa moskiewskie kasowniki odbiorcze; dobry stan zachowania (na odwrocie koperty zapiski).


Mi.U16D
80 PLN
28174

1873 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i polskim, wysłana 16/9 z Ropczyc do Lipska, słabszy stan zachowania.

Fi.3
Mi.P20  
15 PLN
28175

1873 lwowska gazeta "SŁOWO" w języku rosyjskim, której wysyłkę opłacono austriackim znaczkiem z podobizną Merkurego w typie I "grober druck", fotoopinia Schmutz.


Mi.42 
240 PLN
28176

1873 koperta Rzeszy za 1 Gr (147 x 84 mm) stosowana na ziemiach polskich pod zaborem pruskim; czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.U5AII 
40 PLN
28177

1877 list urzędowy z Kroeben do Gostynia.


40 PLN
28178

1880 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, wydanie przedrukowe - koperta za 7/8 kop., rozmiar: 145x81 mm; dobry stan zachowania (na froncie niewielkie przebarwienia).


Mi.U27C 
60 PLN
28179

1880 list urzędowy z Kriewen (Krzywiń pow. Kościan).


20 PLN
28180

1881 list z Krakowa do Woli Flaszczyna, stempel Kraków Dworzec, na odwrocie stempel ambulansu pocztowego nr 26.


40 PLN
28181

1881 kompletna gazeta rosyjskojęzyczna SŁOWO wysłana z Przemyśla do Rosji opłacona austriackim znaczkiem gazetowym fioletowy Merkury.


75 PLN
28182

1884 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim i ukraińskim, wysłana 14/2 z miejscowości Dolina do Wiednia, kasownik odbiorczy; dobry stan zachowania.


Mi.P47 
30 PLN
28184

1886 pocztowy list urzędowy z Pońca koło Leszna.


35 PLN
28185

1887 list polecony opłacony znaczkami węgierskimi za 5kr i 10kr wysłany 13.I z Fiume (jedyny węgierski port morski nad Adriatykiem) do Krakowa, na odwrocie kasownik odbiorczy; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.23, 24
300 PLN
28186

1888 list z Deutsch Neukirch (Nowa Cerekwia) do Niemiec.


45 PLN
28188

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 10 kop., z dodatkowym francuskim tekstem; krawędzie z pełną oryginalną gumą, bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).


Mi.K4 
60 PLN
28189

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, opaska gazetowa za 2 kop, rozmiar: 177x444mm; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.S2B 
180 PLN
28190

1890 formularz przekazu pieniężnego austriackiej poczty, uszkodzona góra.


10 PLN
28191

1891 wczesna ilustrowana litograficznie karta pocztowa, wysłana 18.III z Wenecji do Warszawy, kasownik odbiorczy 10.III (według kalendarza juliańskiego) i okrągły godzinnik; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
28192

1894 kompletny list z Niska do Leżajska.


30 PLN
28193

1895 Spisz, węgierska karta pocztowa wysłana 27/5 z miejscowości Kieżmark do Brzeska pisana w jidysz, znak opłaty unieważniony węgierskim datownikiem KÉSMÁRK, kasownik odbiorczy Brzesko; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


Mi.P6
30 PLN
28194

1897 sądowy dowód doręczenia nadany w urzędzie pocztowym w Leżajsku z stemplem odbiorczym z Sarzyny.


20 PLN
28195

1898 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy (I wydanie) - 17 1/2 Kr. w kolorze niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12 1/2 (Fi.300,-) na kompletnym dowodzie doręczenia, wysłanym 13.IV z Jarosławia; całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.Ibx
Mi.1bB 
180 PLN
28196

1898 kompletny list z Jarosławia do Leżajska.


30 PLN
28197

1899 sekretnik z napisami w języku niemieckim, polskim i ruskim, wysłany 10/7 z miejscowości Horodenka do Ratischkowitz (Ratíškovice), na odwrocie datowniki tranzytowy i odbiorczy ROHATETZ-ROHATEC i RATISCHKOWITZ-RATISKOVICE; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cs5
Mi.K30
100 PLN
28198

1899 karta pocztowa z napisami w języku niemieckim, polskim i ukraińskim, wysłana 14.II z Kołomyi do Wiednia, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.15
Mi.P114 
30 PLN
28199

1899 AMBULANS NR.27 relacji WARSZAWA-ALEKSANDRÓW, list wysłany 3.VI z Petersburga do Aleksandrowa przesłany ambulansem, kasownik POCZTOWY WAGON (ПОЧТОВЫЙ ВАГОНЬ No.27) No.27 z wyróżnikiem "2" z datą 5.VI na odwrocie, znaczki unieważnione kasownikami petersburskiej poczty miejskiej, kasownik odbiorczy 5.VI (na odwrocie); dobry stan zachowania.


Mi.40ax, 47x 
150 PLN
28200

1899 list opłacony znaczkami za 1, 2 i 5 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,25:14,75, wysłany 8.II z Warszawy do Wiednia, znaczki skasowane datownikiem WARSZAWA P.K.V E. 9 (ВАРШАВА П.К.V Э. 9), na odwrocie kasownik odbiorczy 22.2; ładna trójkolorowa frankatura, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.45xI, 46xI, 47xI
120 PLN
28201

1899 list opłacony 5 znaczkami za 2 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,25:14,75, wysłany 11.X z Krzemieńca do Lwowa, znaczki skasowane datownikiem KRZEMIENIEC WOŁYN.G POCZT.TEL.KANT.3 (КРЕМЕНЕЦЪ ВОЛЫН.Г. ПОЧТ.ТЕЛ.КОНТ.3), przesyłka 24/10 ze Lwowa dosłana do Stanisławowa, gdzie dotarła 26.10; dobry stan zachowania.


Mi.46xI
60 PLN
28203

1900 karta pocztowa dofrankowana i wysłana 19.V z Warszawy do Berlina, znaki opłaty unieważnione ładnie odciśniętymi kasownikami rusztowymi, stempelek odbiorczy na froncie; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
28204

1900 rzadka litograficzna widokówka z Warszawy do Wiednia, piękny widok stolicy z XIX wieku, bardzo dobry stan zachowania


120 PLN
28205

1900 ceduła czteroczęściowa Corespondenz-Karte austriackiej poczty.


15 PLN