Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
28328

Mi.1-21 

1914 okupacja austro-węgierska, I wydanie dla Serbii, seria kasowana na wycinkach (Mi.750 euro).

500 PLN
28329

Mi.140-146 

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na kopercie 8.IX w Miechowie - jednym z tylko trzech (!) urzędów pocztowych uruchomionych po wkroczeniu armii austriackiej na teren zaboru rosyjskiego, placówki te ewakuowano w wyniku kontrofensywy rosyjskiej, zaledwie po kilku dniach ich funkcjonowania (6-14.IX), cenzura.

350 PLN
28330

1914 duży list polecony z Warszawy 14.11.14 do Maastricht w Holandii, warszawska erka na listy zagraniczne, na odwrocie zalepki cenzury wojskowej, najprawdopodobniej holenderskiej.

300 PLN
28331
Fi.1-5

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego - znaczki z nadrukiem Russisch-Polen, seria czysta w pięknym stanie.

120 PLN
28332
Fi.1-21

1915 seria znaczków obiegowych z podobizną cesarza Franciszka Józefa z nadrukiem austro - węgierskiej poczty polowej, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
28333
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST (Fi.2600.-), piękny stan, trzy ostatnie wartości gwarancja H.Fischer Wien, Schmutz.

2 000 PLN
28334
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria na wycinkach skasowana datownikami z ziem polskich.

700 PLN
28335
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria czysta na podlepkach.

400 PLN
28336
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

300 PLN
28337
Fi.25

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura pojedyncza, widokówka ze szpitala zapasowego, wysłana 11.XI za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Lublinie do Przemyśla, pieczęć formacyjna z godłem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
28338
Fi.25

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, widokówka (Mroczków) wysłana 3.II za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Opocznie do Nowego Sącza, stempelek cenzury w Kielcach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
28339
Fi.28, 30

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 10 + 15 hal - frankatura dwukolorowa, list wysłany 14.XI.1917 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT) do Zurychu, stempel cenzury austriackiej w Feldkirch z nr.292 i parafką cenzora; walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN
28340
Fi.33

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 25 hal - frankatura pojedyncza, list wysłany 14.II.1917 za pośrednictwem urzędu etapowego w Miechowie (kasownik z wyróżnikiem "c") do Komitetu Polskiego w Sztokholmie, stempelek i dekoracyjna zalepka cenzury wiedeńskiej, wirnik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
28341
Fi.41

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 80 hal. - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 10.V.1917 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik z wyróżnikiem "b") do miejscowości Cerekvice, na odwrocie pieczęć urzędu nadawczego "Ekonomat der K.u.k Etappenpost-u Telegraphen Direktion LUBLIN" i kasownik odbiorczy.

200 PLN
28342
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 26.X z Warszawy do Berlina, bez tekstu na odwrocie.

20 PLN
28343
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 16.XI z Łodzi do Göppingen, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
28344
Fi.Cp1

1915 całostka z nadrukiem Russisch - Polen.

10 PLN
28345
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
28346
Fi.Cp1

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, słabszy stan zachowania.

25 PLN
28347
Fi.Cp1

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

30 PLN
28348
Fi.Cp2

1915 całostka wysłana z poczty polowej z Wierzbnika do Lublina, stempel cenzury wojskowej.

30 PLN
28349

1915 list miejscowy z Krakowa 25.9.15.

50 PLN
28350
Fi.1, Cp1

1916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - karta "Russich Polen" dofrankowana znaczkiem "Gen.-Gouv. Warschau", wysłana z Warszawy do Berlina, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

35 PLN
28351
Fi.2, 3, 5, 8, 10

1916 list polecony z Wilna 16.3. do Berlina, stempel cenzury wojskowej M.P.K., na odwrocie stempel odbiorczy.

25 PLN
28352
Fi.2, 9

1916 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - "Russich Polen" i "Gen.-Gouv. Warschau" - list polecony wysłany 23.VIII z Warszawy do Wiesbaden, efektowna pieczęć listowa nadawcy z godłem "KRIEGSROHSTOFFSTELLE Warschau", kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
28353
Fi.6, 9, 11

1916 list z Sosnowca 27.12. do Berlina.

20 PLN
28354
Fi.6-16

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego - znaczki z nadrukiem Gen.-Gouv. Warschau, seria czysta w pięknym stanie.

240 PLN
28355
Fi.6-16

1916 znaczki serii wydania dla Generalnego Gubernatorstwa.

50 PLN
28356
Fi.11

1916 list firmowy z Warszawy do Niemiec, ocenzurowany w Warszawie zamiast w Poznaniu, cenzura w Warszawie była odpowiedzialna za cenzurę listów krajowych.

60 PLN
28357
Fi.27

1916 miejscowy list Kielc ze słabo widocznym stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

10 PLN
28358
Fi.36

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

20 PLN
28359
Fi.36

1916 list polecony z Kielc ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej.

20 PLN
28360

Fi.49-52

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

180 PLN
28361
Fi.49-52

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta.

50 PLN
28362
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 8.VI z Warszawy do Monachium, stempelek cenzury poznańskiej, godzinnik odbiorczy N11; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN
28363
Fi.Cp1

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 14.II z Lipawy (Libau) do Gąbina (Gumbinnen).

30 PLN
28364
Fi.Cp1

1916 kartka z warszawy do Niemiec, stempel cenzury wojskowej w Poznaniu.

10 PLN
28365
Fi.Cp1

1916 kartka z poczty polowej w Kielcach ze stemplem miejscowej cenzury wojskowej, gwarancja Korszeń.

90 PLN
28366
Fi.Cp3

1916 okupacja austro-węgierska, karta pocztowa wysłana 5.II.1918 za pośrednictwem urzędu etapowego Noworadomsk (kasownik z wyróżnikiem "a") do Łęczycy.

60 PLN
28367
Fi.Cp3

1916 kartka austriackiej poczty polowej.

25 PLN