Lot # 28183
Close:
Start price: 800
Current price: 800
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.U30C
Category: Polish Kingdom
Description

1885 WARSZAWSKI ODDZIAŁ POCZTOWY NA WARSZAWSKO-BRZESKIEJ DRODZE ŻELAZNEJ (ВАРШАВСК.П.О. ВАРШАВО-БРЕСТСК.Ж.Д.) - słabo udokumentowany w literaturze (niepokazany, ale oznaczony 177x) datownik stosowany w ekspedycji pocztowej na Dworcu Brzeskim (obecnie Wschodnim), na rosyjskiej całostce - kopercie za 7 kop wydania z 1883, rozmiar: 145x81 mm, wysłanej 10.II do Moskwy, kasownik odbiorczy 12.II na odwrocie; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.
Photo