Lot # 28257
Close:
Start price: 3000
Current price: 3000
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Fi.Ckr8
Category: Polish Kingdom
Description

1855 obszar I Rzeczypospolitej - ŚWIĘCIANY, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 137x107mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu lustrzanym, wysłana ze Święcian do Warszawy; znak opłaty kreślony ręcznie, na froncie dwuwierszowy stempel nadawczy СВЕНЦIАНЫ / 21 ДЕКАБРЬ 58 nienotowany, ale bardzo zbliżony do opisanego w literaturze rosyjskiej (Dobin 05.2.06.1.02), na odwrocie duży godzinnik warszawski 3/P typu C; Święciany w III rozbiorze zajęte przez Rosję wróciły w granice Rzeczypospolitej w czerwcu 1919 roku i po okresie istnienia Litwy Środkowej znalazły się w 1922 roku w województwie wileńskim; taka koperta użyta w Królestwie Polskim (Fi.6500.-).
Photo