The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 51. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30053

1931 Henryk Sienkiewicz, karta z ilustracją nr 2 - Płock, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa; dofrankowana i wysłana 3.II.1932 z Tarnowskich Gór.

Fi.Cp50IIc
40 PLN
30054

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 24, sygnatura XI-1931 długości powyżej 40 mm, linie adresowe druk rotograwiurą, stan dobry z widoczną smugą.

Fi.Cp50IIc
80 PLN
30055

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z obiegu z ilustracją 20, sygnatura XI-1931 długości powyżej 40 mm, linie adresowe druk rotograwiurą.

Fi.Cp50IIc
30 PLN
30056

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z obiegu z ilustracją 3, sygnatura XI-1931 długości powyżej 40 mm, linie adresowe druk rotograwiurą.

Fi.Cp50IIc
30 PLN
SOLD
30057

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z obiegu z ilustracją 7, sygnatura XI-1931 długości powyżej 40 mm, linie adresowe druk rotograwiurą.

Fi.Cp50IIc
30 PLN
30058

1932 druk w sprawach żywnościowych z sygnaturą VII-1932.


10 PLN
30059

1932 całostka z sygnaturą I-1932.

Fi.Cp48I
10 PLN
30060

1932 druk w sprawach żywnościowych, sygnatura (VII-1932), wysłany 11.X.33 z Łodzi, z oryginalnego obiegu bardzo rzadko spotykany, doskonały stan zachowania.

Fi.Cp53
500 PLN
30061

1932 kartka w sprawach żywnościowych z sygnaturą VII-1932.

Fi.Cp53
30 PLN
30062

1932 druk w sprawach żywnościowych (wieśniaczka).

Fi.Cp54
80 PLN
30063

1932 druk w sprawach żywnościowych, lekkie złamanie w dolnym lewym rogu.

Fi.Cp54
20 PLN
30064

1932 kartka w sprawach żywnościowych.

Fi.Cp54
30 PLN
30065

1933 kartka z miejscowości Gądki do Niemiec, sygnatura III-1933 i hasło propagandowe F.

Fi.Cp51
10 PLN
30066

1933 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 9.

Fi.Cp55
20 PLN
30067

1933 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 13.

Fi.Cp55
20 PLN
30068

1933 kartka z nadrukiem nowej wartości.

Fi.Cp58
80 PLN
30069

1933 kartka wydania prowizorycznego.

Fi.Cp58
80 PLN
30070

1933 wydanie prowizoryczne, kartka ze Lwowa kasowana wirnikiem propagandowym poczty do Austrii.

Fi.Cp58
35 PLN
30071

1933 wydanie prowizoryczne, usterka karty podstawowej: brak kropki po 26 w sygnaturze nakładu; karta dofrankowana i przesłana pocztą balonową; dekoracyjna całość.

Fi.Cp58 B1
200 PLN
30072

1934 wydanie prowizoryczne, całostka z sygnaturą III-1934 i hasłem propagandowym I.

Fi.Cp59
20 PLN
30073

1934 pięć kartek kolejno z sygnaturą i hasłem propagandowym: VIII-1935 I, VIII-1935 J, VIII-1934 J, VIII-1934 H, XI-1932 F, jedna kartka - pierwsza widoczna na ilustracji nieznacznie uszkodzona z lewej strony.

Fi.Cp64
40 PLN
30074

1934 całostka do korespondencji zagranicznej z sygnaturą IX-1934.

Fi.Cp66
70 PLN
30075

1934 całostka do korespondencji zagranicznej z sygnaturą IX-1934.

Fi.Cp67
50 PLN
30076

1934 całostka z sygnaturą IX-1934 z obiegu pocztowego z Katowic 26.II.37 do Niemiec.

Fi.Cp 67
50 PLN
30077

1935 całostki; z Wąbrzeźna do Książek, hasło propagandowe F i sygnatura XI-1932 i z Sarnowa do Wąbrzeźna z hasłem propagandowym I i sygnaturą III-1934, słabsze stany zachowania.

Fi.Cp51
10 PLN
30078

1935 całostka z ilustracja nr 10.

Fi.Cp68
40 PLN
30079

1935 całostka z ilustracja nr 24.

Fi.Cp68
40 PLN
30080

1935 całostka z ilustracja nr 17.

Fi.Cp68
40 PLN
30081

1935 całostka z ilustracja nr 6.

Fi.Cp68
40 PLN
30082

1935 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 21.

Fi.Cp68
25 PLN
30083

1935 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 20.

Fi.Cp68
25 PLN
30084

1935 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 32.

Fi.Cp68
25 PLN
30085

1935 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 19.

Fi.Cp68
25 PLN
30086

1935 wydanie ilustrowane, całostka z ilustracją 16.

Fi.Cp68
25 PLN
30087

1935 całostka z ilustracją 19 z obiegu.

Fi.Cp68
35 PLN
30088

1935 całostka z hasłem propagandowym H i sygnaturą IX-1935 wysłana z Ostrowa Wielkopolskiego.

Fi.Cp70
10 PLN
30089

1936 list z Lublina 8.X.36 do Janowa, ślady po archiwizacji.

Fi.Ck8
10 PLN
30090

1936 całostka z hasłem propagandowym J i sygnaturą V-1936 wysłana z Piotrkowa Trybunalskiego.

Fi.Cp70
10 PLN
30091

1937 koperta lotnicza "Śmigły - Rydz", czysta z oryginalnym papierem listowym w środku (Fi.50.-).

Fi.Ck9
40 PLN
30092

1937 trzy kartki kolejno z sygnaturą i hasłem propagandowym: IX-1936 I, X-1937 J, X-1937 I.

Fi.Cp73
15 PLN