The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
15956

1780 kompletny list z Głogowa do Będzina z pieczęcią lakową KONIGL PREUSS KRIEGES UND DOMAINEN CAM GLOGAU z datą 1742, ciakawa treść, regionalna ciekawostka związana dwoma nadodrzańskimi miastami.

400 PLN300 PLN
15957

1799 kompletny składany list z Poznania do Rydzyny (Reisen), na froncie stempel ramkowy "REGIERUNG ZU POSEN".

75 PLN50 PLN
15972

1834 około, kompletny list wysłany 5.V z Łowicza do Łęczycy, papier ze znakiem wodnym, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (23x4 mm) ŁOWICZ 5 MAII; stempelek "Interes Rządowy" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie efektowny stempelek nadawcy "SEDE VACANTE SIGILLUM ADMIN: ARCHID:VARS:"; dobry stan zachowania;

1834 około, kompletny list wysłany 27.VI z Łowicza do miejscowości Plecka Dąbrowa, papier ze znakiem wodnym, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (23x4 mm) ŁOWICZ 5 JUNII; stempelek "Interes Rządowy" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie efektowny stempelek nadawcy "SEDE VACANTE SIGILLUM ADMIN: ARCHID:VARS:"; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

400 PLN400 PLN
15992

1840 około, obwoluta listu z Płocka do Piotrkowa, stempel "Interes Rządowy".

60 PLN60 PLN
15993

1840 około, obwoluta listu z Turka do Łodzi, stempel "Interes Rządowy".

60 PLN105 PLN
16002

1845 około, strona adresowa listu z Gąbina do Warszawy, czerwony jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB GOMBIN z dopisaną datą "29/6"; dopisek "IntR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania;

1863 około, koszulka listu z Gąbina do miejscowości Głogowiec, czarny jednowierszowy w ramce stempel nadawczy typu IIB GOMBIN z dopisaną datą "27/1"; stempelek "INTERES RZĄDOWY" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czarny dwuwierszowy w ramce rosyjsko-polski stempelek typu VIIIB urzędu pośredniego Łanięta z dopisaną ręcznie datą i nieczytelny stempelek nadawcy; bardzo dobry stan zachowania;

stempel ten GOMBIN występuje na najwcześniejszym liście opłaconym znaczkiem Polska nr.1;

z kolekcji B.Grodzińskiego.

400 PLN570 PLN
16009

1850 około, obwoluta listu z Rawy do Łęczycy, stempel "Interes Rządowy".

50 PLN50 PLN
16011

1850 około, obwoluta listu z Kowala do Łodzi, stempel "Interes Rządowy".

40 PLN30 PLN
16024

1856 około, koszulka listu wysłanego z Sompolna do Krośniewic, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA SOMPOLNO z dopisana ręcznie datą "1/13", dopisek "SR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie czerwony kasownik urzędu przejściowego Koło typu IIIA z 13/2 i stempelek nadawcy z godłem "POWIAT WŁOCŁAWSKI WÓJT GMINY WIERZBIA"; dobry stan zachowania;

1861 około, DWUKROTNE UŻYCIE - list z miejscowości Ruszkowo wysłany z Sompolna do Włocławka, zielono-czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA SOMPOLNO z dopisana ręcznie datą "3/9"; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie stempelek nadawcy z godłem "POWIAT WŁOCŁAWSKI WÓJT GMINY RUSZKOWO"; po przenicowaniu list 11/9 z Włocławka wysłano do miejscowości Osięciny, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA z dopisaną datą; stempelek "Interes Rządowy" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czarna pieczęć nadawcy z godłem "... NACZELNIKA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO"; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

200 PLN200 PLN
16025

1857 kompletny list wysłany 29/8 z Włocławka do Piotrkowa, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA (śr.20 mm) z dopisaną ręcznie datą, stempelek "Interes Rządowy" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie dekoracyjna okrągła pieczęć nadawcy "SIGIL:VICARII:CAPIT:DIÆCE:WLADISLA:SEU:CALIS:SEDE VACANTE"; dobry stan zachowania;

1841 około, list miejscowy!!! przesłany 14/3 we Włocławku, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA (śr.20 mm) z dopisaną ręcznie datą, dopisek "I.R." zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie prawie kompletna pieczęć lakowa z godłem "GUBERNIA MAZOWIECKA ASSESSOR EKON:OKRĘGU IIIGO"; dobry stan zachowania;

1847 około, kompletny list z miejscowości Ustronie wysłany 28/1 z Włocławka do wójta gminy Jaranowo, zielony okrągły stempel nadawczy typu IIIA (śr.20 mm) z dopisaną ręcznie datą, stempelek "INTERES RZĄDOWY" w ramce (Czernik typ IIIA) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie prawie kompletna pieczęć lakowa z godłem "POW:WŁOCŁAWSKI..."; dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

360 PLN360 PLN
16032

1864 kompletny składany list na od Naczelnika Powiatu Mławskiego z Mławy do Bieżunia, stempelek "Interes Rządowy".

100 PLN100 PLN
16033

1865 strona adresowa listu wysłanego 5/2 z Krośniewic do Włocławka, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC; adnotacja "od BMKrosn" (Burmistrza Miasta Krośniewic) zwalniająca korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; dobry stan zachowania;

1859 DWUKROTNE UŻYCIE - kompletny list z pełną treścią wysłany 25/7 z Krośniewic do Kłodawy przez Przedecz, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie czerwony jednowierszowy stempel urzędu przejściowego typu IIA PRZEDECZ (33x6 mm) z dopisaną datą "28/7"; po przenicowaniu list 4/8 przesłano dalej z Przedecza do wójta gminy Niwka w Ostrówkach, czerwony jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA (33x6 mm) PRZEDECZ z dopisaną datą; stempelek "Służ:Cywil:Rząd: od R:M:Przedecza" (Czernik typ IVB) zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie czarna pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT WŁOCŁAWSKI MAGISTRAT ... PRZEDECZA"; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

400 PLN400 PLN
16037

1993 znakomita numerowana publikacja w twardej oprawie na podstawie wydanej w 1935 roku monografii autorstwa W.Polańskiego i W.Rachmanowa "Marki i stemple pocztowe w Polsce XVIII i XIX wieku", podstawowa pozycja dla zbieraczy przedfilatelistyki i Królestwa Polskiego. Podwójny tekst w wersji polskiej i niemieckiej. Zawiera cięty blok Legenda o Orle Białym, nakład 2000 egzemplarzy.

120 PLN120 PLN
16050

1870 około, obwoluta listu z Radomia do Łodzi.

35 PLN35 PLN
16054

1870 około, obwoluta listu z Kowala do Włocławka.

40 PLN30 PLN
16066

1879 list opłacony rosyjskim znaczkiem za 7 kop wydania z 1875 roku, na żeberkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14½:15, wysłany 16.VII z Przasnysza do Warszawy, znaczek skasowany datownikiem jednoobrączkowym ПРАСНЫШЪ, odciśniętym również poniżej, na odwrocie ten sam datownik z następnego dnia i warszawski kasownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania.

60 PLN60 PLN
16103

1898 kartka z Warszawy do Davos, kartka Souvenir de Varsovie.

15 PLN15 PLN
16114

1907 opaska gazetowa do Tarnobrzega.

90 PLN90 PLN
16139

1914 list polecony wysłany 4.8 z Żelechowa do Sobolewa, opłacony znaczkiem za 14 kop skasowanym okrągłym datownikiem ЖЕЛЕХОВЪ ЛЮБЛИН. z wyróżnikiem "б"; nalepka polecenia, kasownik odbiorczy СОБОЛЕВЪ ЛЮБЛ. z wyróżnikiem "б" na odwrocie.

80 PLN80 PLN
16141

1914 firmowy list polecony z Łodzi do Szwajcarii.

60 PLN60 PLN
16146

1915 list nadany w składnicy pocztowej w Czulicach przez Kocmyrzów do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

100 PLN100 PLN
16160

1923 DWUKROTNE UŻYCIE, Ziemie Zachodnie list ofrankowany znaczkami z perforacją firmowa J.H.J. - Julius Hainauer wysłany 2.10 z Wrocławia do miejscowości Targoszyn (Bersdorf) - wielokrotna frankatura inflacyjna znaczkami za 100.000/100 mk (opłata 400.000 mk); kopertę po przenicowaniu wykorzystano ponownie wysyłając ją 19.10 z Rogoźnicy do Ząbkowic Śląskich (Frankenstein) - wielokrotna frankatura inflacyjna znaczkami za 100.000/100 mk (opłata 5.000.000 mk); koperta przed powtórnym wysłaniem rozcięto z trzech stron i sklejono; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
16178

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych na froncie kopercie listu z Mszczonowa do Warszawy, znaczek kasowany stemplem numerowym Mszczonowa z cyfrą 15 w okręgach, bardzo wysoki stopień rzadkości według Bojanowicza 9 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dwujęzyczny miejscownik Mszczonowa z ręcznie wpisana datą nadania 22/1, oprócz tej całości najprawdopodobniej nie zachował się żaden kompletny list z Mszczonowa, ten walor pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa, front w dobrym stanie, czytelnie odbity kasownik, dekoracyjny i unikalny walor.

16 000 PLN19 550 PLN
16201

1863 Królestwo Polskie - 235 ŁĘCZYCA; pięknie zachowana koszulka listu z Łęczycy do Warszawy opłaconego pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach niebieskim i karminowoczerwonym - nakład z końca 1860 roku; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 235 - Łęczyca w ekspedycji pocztowej na bocznym wtedy trakcie z Krośniewic do Zgierza; mimo niezbyt wysokiego współczynnika rzadkości - 4 punkty w dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza na listach jest rzadki, nie było go w eksponatach J.Mazepy, M.A.Bojanowicza czy W.Rachmanowa; po prawej okrągły datownik nadawczy Łęczyca z 17/10 typu IIIC, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy tego samego typu z 19/10 i mały okrągły godzinnik 9/R; znaczek drukowany dużą ilością farby ma bardzo intensywne barwy, szczególnie czerwoną, żadna z klisz nie wykazuje większych usterek; wewnątrz koszulki adnotacja o odpowiedzi wskazująca na rok użycia 1861; zarówno koszulka jak i sam znaczek zachowały się w pięknym stanie; ma wspaniałe pochodzenie F.Mertens, A.Faberge - adnotacja o zakupie VI 07, aukcja H.Harmer 1940 - adnotacja ołówkiem, Dr.J.Kozakiewicz, Dr.E.Kossoy, w opisie aukcyjnym podano, że znane są trzy listy z Łęczycy; z atestu "ist echt in allen Einzelheiten" i "ist einwandfrei und sehr schön", fotoatest Mikulski AIEP.

27 500 PLN28 000 PLN
16209

1865 Królestwo Polskie - STASZÓW, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 109 - Staszów (Fi.250+600.-) współczynnik rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza, kilka załamań papieru, poza tym w ładnym stanie.

400 PLN400 PLN
16235

1871 trójkolorowa frankatura na składanym liście z Warszawy do Berlina.

600 PLN600 PLN
16238

1872 Królestwo Polskie, list wysłany 18.XII z Koła do Warszawy opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1866 roku, na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, znaczek unieważniono datownikiem KOŁO GUBERNIA KALISKA (КОЛА КАЛИШСК.ГУБ.) - druga ładna odbitka tego samego stempla na odwrocie, na froncie kasownik odbiorczy Warszawa; walor w dobrym stanie zachowania; sygnowano na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

400 PLN400 PLN
16239

1872 Królestwo Polskie, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 10 kop, rozmiar: 113x73 mm; bardzo dobry stan zachowania (praktycznie niewidoczny ślad podlepki na odwrocie).

130 PLN130 PLN
16247

1875 Królestwo Polskie, rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta za 8 kop, rozmiar: 145x81 mm; bardzo dobry stan zachowania, sygnowana na odwrocie Bolesław SKIRMUNT.

120 PLN120 PLN
16260

1915 seria z nadrukiem Rusisch - Polen, znaczek za 20 fen. z urwanym górnym prawym narożnikiem.

35 PLN35 PLN
16261

1915 seria znaczków z nadrukiem Russisch Polen na liście poleconym z Warszawy do Gdańska, stempel cenzury.

60 PLN60 PLN
16274

1916 wydanie obiegowe dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, seria stemplowana, znaczki za 20 fen. w kolorze szafirowym i jasnoniebieskim.

30 PLN30 PLN
16295

1916 kartka z Nowego Targu do Czech, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Sanoku.

15 PLN15 PLN
16298

1917 seria wydania obiegowego z podobizną cesarza Karola.

240 PLN1 270 PLN
16302

1917 podwójna nie rozcięta karta z opłacona odpowiedzią wysłana miejscowo w Warszawie.

20 PLN20 PLN
16340

1918 list polecony z poczty etapowej w Radomiu do Nowego Targu, stempel cenzury wojskowej w Radomiu.

60 PLN60 PLN
16376

1915 karta polowa wysłana z Dąbrowy 8.12.15 z Biura Werbunkowego do CUE DW NKN w Piotrkowie w zapytaniem o Mieczysława Stawińskiego ppor. z 2. pułku (5.pp) I Brygady, po obu stronach fioletowy owalny stempel "* DEPARTAMENT WOJSKOWY * BIURO WERBUNKOWE (-) DĄBROWA".

70 PLN70 PLN
16379

1915 kartka węgierska poczty polowej wysłana 17.11.15 z frontu na Wołyniu z Kolumny prowiantowej 3/P Legionów Polskich, datownik FELDPOSTAMT 355, rzadki stempel formacyjny w języku niemieckim "Polnishe Legion / Verpflegs-Staffel No 3.", kartka pisana po czesku.

70 PLN70 PLN
16390

1915 kartka polowa wysłana 14.9.15 z okolic Kopytowa podczas marszu do Kowla z III. baonu 1. pułku Legionów do Tarnowa, ciekawa treść kartki, datownik K.u.k.FELDPOSTAMT 118, rzadki stempel cenzury Cenzurowano / III Baon 1.p. piech. / Polskich Legionów.

140 PLN140 PLN
16443

1917 urzędowy ekspres polecony z K.u.K. Ergänzugskommando do Nowego Targu.

25 PLN25 PLN