The auctions ends in:

Lot # 16139
Close:
Start price: 80
Current price: 80
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.70IIab
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1914 list polecony wysłany 4.8 z Żelechowa do Sobolewa, opłacony znaczkiem za 14 kop skasowanym okrągłym datownikiem ЖЕЛЕХОВЪ ЛЮБЛИН. z wyróżnikiem "б"; nalepka polecenia, kasownik odbiorczy СОБОЛЕВЪ ЛЮБЛ. z wyróżnikiem "б" na odwrocie.
Photo