The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
19043

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze szarym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis (w/g Machowskiego 37 IVAe) Schmutz.

100 PLN100 PLN
19046

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze cynobrowym na papierze x2 (nakład 1067 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

150 PLN150 PLN
19049

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze y3 (nakład 185 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN400 PLN
19057

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, gwarancja.

30 PLN30 PLN
19065

1942 Madonna, seria na papierze bibułkowym x, gwarancja Schmutz.

140 PLN126 PLN
19071

1942 PROJEKTY - komplet prac konkursowych na znaczki poczty obozowej; 27 odbitek autorskich na bibułkowym papierze, w tym prace takich autorów jak Z.Pazda (I miejsce), M.Stępień (II i III miejsce), M.Puchalski i inni - wynik ogłoszono w trakcie Wystawy Filatelistycznej; trzy projekty - po prawej nad okładką, zrealizowano jako znaczki, jeden - po lewej w środkowym rzędzie, jako kartę pocztową; gwarancja Schmutz.

2 800 PLN2 800 PLN
19099

1942 (?) los nr.3851 VII ciągnienia loterii obozowej o wartości 2 marek, bilet ozdobiony motywami kwiatowymi z podpisem skarbnika P.Głowackiego; niezwykle rzadkie, ozdobne wydawnictwo obozowe, w przyzwoitym stanie zachowania.

700 PLN630 PLN
19110

1943 kartka wielkanocna z grafiką obozową.

80 PLN80 PLN
19113

1943 kartka wielkanocna z grafiką obozową z obiegu pocztowego, stempel okolicznościowy "DRUGA WYSTAWA DRZEWORYTU".

140 PLN140 PLN
19114

1943 kartka wielkanocna z grafiką obozową, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
19117

1943 23. rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, gwarancja Ryblewski.

35 PLN35 PLN
19148

1943 Hetmani, znaczek z Tadeuszem Kościuszką na pamiątkowej karcie ozdobionej drzeworytem przedstawiającym Górę Trzykrzyską w Wilnie, ostemplowany okolicznościowo 19.IV.1944 kasownikiem WILNO; na odwrocie napis POCZTÓWKA; gwarancja.

100 PLN100 PLN
19157

1943 25-lecie odzyskania niepodległości - marszałek Piłsudski, znaczek skasowany okolicznościowo 11.XI w dniu Święta Niepodległości na pocztówce ozdobionej drzeworytem z patriotycznymi motywami autorstwa Edmunda Pichella; na odwrocie napis POCZTÓWKA; gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
19164

1943 I.Paderewski - 25 rocznica Powstania Wielkopolskiego, znaczek za 20 f. kasowany na wycinku czerwonym kasownikiem obiegowym, gwarancja.

20 PLN20 PLN
19176

1943 pocztówka ozdobiona drzeworytem z motywem harcerskiej lilijki, którego autorem jest Stefan Płatkowski; temat - HARCERSTWO.

150 PLN125 PLN
19181

1943 ZADUSZKI okolicznościowa grafika ozdobiona drzeworytem z motywem harcerskiej lilijki, odbita na cienkiej bibułce; walor w dobrym stanie zachowania (ukośne zagięcia); temat - HARCERSTWO.

200 PLN200 PLN
19218

1944 Święto Morza, kartka z pierwszego dnia obiegu.

120 PLN120 PLN
19226

1944 Tydzień Ziem Wschodnich - seria znaczków skasowanych okolicznościowo 20.VIII w pierwszym dniu obiegu na karcie z pamiątkowym suchym tłoczeniem; dekoracyjne wydawnictwo; gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
19235

1944 500 rocznica bitwy pod Warną, karnet z pierwszego dnia obiegu.

120 PLN120 PLN
19241

1944 kartka świąteczna z sucho tłoczoną grafiką z obiegu pocztowego.

220 PLN220 PLN
19246

1944 znaczek dopłaty za 10 fen na karcie z napisem POCZTÓWKA, ostemplowany 29.VI kasownikiem okolicznościowym "ŚWIĘTO MORZA"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

40 PLN40 PLN
19252

1944 500 rocznica bitwy pod Warną - pocztówka ozdobiona artystycznym drzeworytem autorstwa Janusza Łonickiego.

120 PLN120 PLN
19254

1944 karta ozdobiona drzeworytem, autorstwa Zygmunta Pazdy, przygotowanym z okazji XXV rocznicy powrotu Śląska Cieszyńskiego do Polski, na odwrocie napis POCZTÓWKA.

80 PLN80 PLN
19260

1944 pocztówka ozdobiona grafiką nieznanego autorstwa przedstawiającą kościół w górach z napisem "POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI", na odwrocie napis POCZTÓWKA.

100 PLN100 PLN
19276

1942 budynek obozowy, gwarancja Perzyński, Schmutz.

150 PLN150 PLN
19292

1942 Wystawa Rybacka, fałszerstwo znaczka, materiał badawczy.

120 PLN120 PLN
19293

1942 Wystawa rybacka, bardzo niebezpieczne fałszerstwo czworobloku znaczka za 15 f. w kolorze brązowym na papierze białym gładkim średnim, poza szczegółami rysunku bardzo zbliżone do oryginału, ciekawy walor do specjalizacji.

400 PLN350 PLN
19298

1942 tryptyk z kaplicy obozowej, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

360 PLN360 PLN
19302

1942 Wystawa Rybacka - UNIKALNA KARTA POCZTOWA, najbardziej tajemnicza całostka Poczt Obozowych, formalnie nie objęta protokółami zarządu poczty obozowej, nakład nie ustalony, ale musiał być minimalny bo znane są jedynie dwa egzemplarze z obiegu; w fundamentalnych dla tego działu podręcznikach: T.Chlebowskiego, J.Machulskiego, S.Żółkiewskiego i katalogu M.G.Hebera nie ma o niej żadnej wzmianki; w 1960 roku ten właśnie egzemplarz pokazano i lakonicznie opisano w Polskich Znakach Pocztowych, powtórzono ten opis w KSZPZP, a w katalogu PPF M.Jankowskiego pokazano fragment drugiego egzemplarza; karta, o formacie 107:70 mm na papierze szarożółtawym szorstkim grubym o szarooliwkowym znaku opłaty, ma napis POCZTÓWKA typu N2 (w/g klasyfikacji P.Pelczara) i ilustrację oraz liniaturę z linią pionową i czterema liniami poziomymi; P.Pelczar zaproponował dla niej numer spoza klasyfikacji zasadniczej "I"; kartę wysłano 24.XII, znak opłaty unieważniono pierwszym datownikiem z napisem OFLAG VIIA u dołu i ręcznie wpisaną datą; to pierwszy odkryty i niezwykle piękny egzemplarz tej całostki; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

12 000 PLN12 500 PLN
19303

1942-1944 odbitki kasowników eksploatacyjnych i różnych stempelków, stosowanych przez Pocztę Obozową; doskonały materiał porównawczy.

150 PLN150 PLN
19304

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 100x147 mm przedstawiające orkiestrę obozową, na odwrocie stempelek cenzury z numerem 12; minimalnie słabszy stan zachowania.

120 PLN120 PLN
19306

1943 Góry, niekatalogowany w tej barwie jako nacinany znaczek za 20 f. w kolorze ciemnozielonym na papierze szarym gładkim średnim, gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
19354

1945 wyzwolenie obozu, odbitka z unieważnionej matrycy, gwarancja.

35 PLN40 PLN
19375

1944 81 rocznica powstania styczniowego - Langiewicz, Traugutt, seria cięta na papierze szarym szorstkim grubym, gwarancja Schmutz.

140 PLN125 PLN
19378

1944 Gryf, gwarancja.

180 PLN180 PLN
19386

1944 Święto Żołnierza - Husarz, znaczek za 50 f. z dość rozległym śladem podlepienia, gwarancja Krawczyk.

30 PLN30 PLN
19445

1944 oryginalny dokument ze zbiórki pieniężnej przeprowadzonej na rzecz Funduszu Społecznego - instytucji obozowej powołanej z inicjatywy jeńców do zbierania środków materialnych na cele dobroczynne, głównie na pomoc dla wdów i sierot po zabitych żołnierzach; zwraca uwagę pozycja 3/II - 3 blok II kompania, której dowódcą był mjr.Henryk Sucharski - dowódca załogi Westerplatte; niecodzienny, bardzo rzadki historyczny dokument, obrazujący życie codzienne jeńców polskich;

na karcie albumowej.

500 PLN500 PLN
19448

1945 znaczek dopłaty, poprawiana guma, gwarancja z G Schmutz.

150 PLN125 PLN
19453

1942 kartka noworoczna z obozu Neubrandenburg z ręcznie wykonaną grafiką, stempel cenzury obozowej.

250 PLN260 PLN
19480

1944 odbitka pieczęci powstańczej poczty polowej z napisem Poczta Harcerska i lilijka w środku na wycinku z koperty, fotoatest Schmutz.

300 PLN300 PLN