The auctions ends in:

Lot # 16298
Close:
Start price: 240
Current price: 1270
Number of bids: 45 (Bid history)
Catalog:
Fi.53-72
Category: WW1 occupation postage
Description

1917 seria wydania obiegowego z podobizną cesarza Karola.
Photo