The auction will start on 19.04.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
23613

1952 ZSRR, sporty zimowe, seria czysta.

25 PLN25 PLN
23614

1952 ZSRR, 100 rocznica śmierci Karła Briułłowa, znaczek czysty.

10 PLN10 PLN
23615

1952 ZSRR, 1952 ZSRR, 150 rocznica urodzin Pawła Nachimowa, znaczek czysty.

15 PLN15 PLN
23616

1952 ZSRR, 150 rocznica śmierci Aleksandra Radiszczewa, znaczek czysty.

35 PLN35 PLN
23617

1952 ZSRR, 25 rocznica śmierci Wassilija Polenowa, seria czysta.

20 PLN20 PLN
23618

1953 ZSRR, 50-lecie KPZR, znaczek czysty.

20 PLN20 PLN
23619

1954 ZSRR, Sport, seria czysta.

60 PLN60 PLN
23620

1955 ZSRR, 100 rocznica urodzin Wsiewołoda Garszyna, znaczek czysty.

8 PLN8 PLN
23621

1955 ZSRR, 10 rocznica przyjaźni polsko-radzieckiej, seria czysta.

60 PLN60 PLN
23622

1955 ZSRR, 85 urodziny Lenina, seria czysta.

30 PLN30 PLN
23623

1955 ZSRR, 25 rocznica śmierci Włodzimierza Majakowskiego, znaczek czysty.

10 PLN10 PLN
23624

1955 ZSRR, 200 rocznica założenia Uniwersytetu Moskiewskiego im Łomonosowa, seria znaczków czystych.

6 PLN6 PLN
23625

1956 ZSRR, 100 lat Galerii Tretiakowskiej w Moskwie, seria czysta.

10 PLN10 PLN
23626

1957 ZSRR, zwierzęta, seria czysta.

20 PLN20 PLN
23627

1957 ZSRR, sukcesy sportowców radzieckich na Olimpiadzie w Melbourne, seria czysta.

10 PLN15 PLN
23628

1957 ZSRR, 75 rocznica urodzin Janki Kupały, znaczek czysty.

15 PLN15 PLN
23630

1957 ZSRR, start satelity Sputnik 2, seria czysta.

15 PLN15 PLN
23632

1958 ZSRR, 200 lecie Akademii Sztuki, znaczek czysty.

10 PLN10 PLN