The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
236131952 ZSRR, sporty zimowe, seria czysta.

25 PLN

25 PLN

236141952 ZSRR, 100 rocznica śmierci Karła Briułłowa, znaczek czysty.

10 PLN

10 PLN

236151952 ZSRR, 1952 ZSRR, 150 rocznica urodzin Pawła Nachimowa, znaczek czysty.

15 PLN

15 PLN

236161952 ZSRR, 150 rocznica śmierci Aleksandra Radiszczewa, znaczek czysty.

35 PLN

35 PLN

236171952 ZSRR, 25 rocznica śmierci Wassilija Polenowa, seria czysta.

20 PLN

20 PLN

236181953 ZSRR, 50-lecie KPZR, znaczek czysty.

20 PLN

20 PLN

236191954 ZSRR, Sport, seria czysta.

60 PLN

60 PLN

236201955 ZSRR, 100 rocznica urodzin Wsiewołoda Garszyna, znaczek czysty.

8 PLN

8 PLN

236211955 ZSRR, 10 rocznica przyjaźni polsko-radzieckiej, seria czysta.

60 PLN

60 PLN

236221955 ZSRR, 85 urodziny Lenina, seria czysta.

30 PLN

30 PLN

236231955 ZSRR, 25 rocznica śmierci Włodzimierza Majakowskiego, znaczek czysty.

10 PLN

10 PLN

236241955 ZSRR, 200 rocznica założenia Uniwersytetu Moskiewskiego im Łomonosowa, seria znaczków czystych.

6 PLN

6 PLN

236251956 ZSRR, 100 lat Galerii Tretiakowskiej w Moskwie, seria czysta.

10 PLN

10 PLN

236261957 ZSRR, zwierzęta, seria czysta.

20 PLN

20 PLN

236271957 ZSRR, sukcesy sportowców radzieckich na Olimpiadzie w Melbourne, seria czysta.

10 PLN

15 PLN

236281957 ZSRR, 75 rocznica urodzin Janki Kupały, znaczek czysty.

15 PLN

15 PLN

236301957 ZSRR, start satelity Sputnik 2, seria czysta.

15 PLN

15 PLN

236321958 ZSRR, 200 lecie Akademii Sztuki, znaczek czysty.

10 PLN

10 PLN