The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
16448

1917 front listu poleconego wysłanego 9.3.17 z Warszawy do Komendanta 2 Pułku Piechoty (w Łomży?) Poczta Polowa 378, datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 378, pieczęć formacyjna z orłem "* KOMENDA 2 PUŁKU UŁANÓW * POLSKICH LEGIONÓW *".

120 PLN120 PLN
16549

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na formularzu kartkowym C154 wysłanym 16.11 z Częstochowy, fioletowy stempelek cenzury warszawskiej; dobry stan zachowania.

70 PLN70 PLN
16557

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro) z jedną podlepką, bardzo ładny stan, sygnowana FILATELISTA LWÓW, gwarancja.

140 PLN140 PLN
16567

1916 Warszawa - "8 Pfennig Porto" UNIEWAŻNIONA OPŁATA, miejscowe zawiadomienie o nadejściu przekazu pieniężnego wysłane 23.8, ponieważ przesyłki tego typu zazwyczaj wysyłano na koszt adresata, a opłata za przesyłkę dla poczty niemieckiej - 8 fen (stempelek "8 Pfennig Porto") pobierana była przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; urzędnik Poczty Miejskiej prawdopodobnie "z rozpędu" odcisnął stempelek taryfowy, a po dostrzeżeniu błędu unieważnił go przekreślając; własną należność za doręczenie (tu 2 gr) Poczta Miejska udokumentowała znaczkiem skasowanym stemplem z syrenką; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania; sygnowano na odwrocie B.W.Trzeciecki i litery "B.T." w kółku; gwarancja Krawczyk.

250 PLN250 PLN
16577

1916 Warszawa, zawiadomienie o nadejściu listu poleconego przesłane miejscowo 6.10, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr unieważniony okrągłym stemplem z syrenką; karta pionowo zgięta; gwarancja Krawczyk.

80 PLN60 PLN
16608

1916 Warszawa, miejscowy list wysłany 23.V, doręczenie opłacono znaczkami poczty miejskiej (niezgodnie z taryfą), znaczki unieważnione kasownikiem z wyróżnikiem "b".

40 PLN40 PLN
16633

1918 Żarki, I wydanie, seria czysta w pięknym stanie (ze standardową dopłatą za ** Mi.720 euro), gwarancja Mikstein, Schmutz.

360 PLN360 PLN
16635

1918 Luboml, znaczki poczty miejskiej z odwróconymi nominałami.

35 PLN35 PLN
16641

1918 Przedbórz, II wydanie, znaczek (makulatura) za 6 gr. - typ 2 z perforacją poziomą przez środek rysunku, gwarancja.

160 PLN160 PLN
16644

1918 Żarki, II wydanie, kasowana seria przedrukowa (Mi.390 euro) na pięknych wycinkach, podwójna gwarancja Mikstein.

440 PLN440 PLN
16645

1918 Żarki, II wydanie, czysta seria przedrukowa z pełną oryginalną gumą bez podlepek na karcie wystawowej (ze standardową dopłatą za "postfrisch" Mi.900 euro); bardzo ładny stan, sygnowana, podwójna gwarancja Mikstein.

600 PLN600 PLN
16646

1918 Żarki, wydanie przedrukowe znaczek za 24/12 hal. z nadrukiem w kolorze fioletowym zamiast czerwonym jako opłata za doręczenie listu poleconego wysłanego 23.X za pośrednictwem urzędu etapowego w Dąbrowie (kasownik z wyróżnikiem "b"), unieważniony pieczątką z orłem i napisem "ŻARKI KRÓL.POLSKIE" w otoku; to najrzadsza i najwyżej wyceniana odmiana tego wydania (sam znaczek Fi.800.-); na korespondencji bardzo rzadkie; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; sygnatura i gwarancja Plewka, podwójna gwarancja Mikstein.

4 000 PLN4 000 PLN
16648

1918 Żarki, III wydanie, seria czysta w pięknym stanie (ze standardową dopłatą za ** Mi.360 euro), gwarancja Schmutz.

240 PLN240 PLN
16655

1918 Przedbórz, stemplowana seria V wydania, ząbkowanie 11 1/2, gwarancja.

20 PLN20 PLN
16670

1918 Skierniewice, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem "POLSKA", gwarancja Krawczyk.

30 PLN30 PLN
16672

1918 Jędrzejów, kasowany znaczek okupacji austriackiej za 5 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Jędrezejów", gwarancja Krawczyk.

30 PLN30 PLN
16676

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 12 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN35 PLN
16682

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

75 PLN75 PLN
16694

1918 Przemyśl, kasowany znaczek za 6 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Poczta / Orzeł / Polska ", z pełna oryginalną gumą, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

50 PLN75 PLN
16703

1918 Przemyśl, czysty austriacki znaczek opłaty za 40 hal. wydania z lokalnym nadrukiem "Poczta / Orzeł / Polska ", na podlepce, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

50 PLN65 PLN
16708

1918 Przemyśl, czysty austriacki znaczek dopłaty za 25 hal. wydania z 1910 roku z niekatalogowanym na tym wydaniu lokalnym nadrukiem "Poczta / Orzeł / Polska ", na podlepce, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

250 PLN250 PLN
16716

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem, gwarancja Perzyński.

120 PLN120 PLN
16718

1919 Skałat, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 2.150 sztuk, gwarancja Schmutz.

120 PLN120 PLN
16719

1919 ŁOWICZ, nadruk lokalny na unarodowionej karcie wydania PP/GGW z nadrukim "Pocztówka", a dokładnie na znaczku dofrankowujacym za 2½ fen.; przesyłka wysłana 14.2 do Warszawy.

W pierwszych dniach po odzyskaniu niepodległości opłata za kartkę wynosiła 10 fen. w związku z tym i dużymi zapasami kartek o nominale 7½ fen. urzędnicy pocztowi doklejali do nich znaczki za 2½ fen.; już w połowie listopada 1918 zapasy całostek (w tym i tych z doklejonymi znaczkami) opatrzono nadrukiem "15 FEN 15 / Poczta Polska"; po dokonaniu nadruku PP/GGW doklejone znaczki nie wpływały już na wartość nominalną kartek, niemniej ze względów patriotycznych na partii dostarczonej do Łowicza dokonano unarodowiajacego nadruku "Poczta Polska z krzyżem kasującym nadruk Gen.Gouv. / Warschau", jak podają Polskie Znaki Pocztowe w tomie IV s.181-2: "Unarodowienie znaczków - pozostawionych przez zaborców i okupantów - przez umieszczenie na nich nadruków wskazujących, że są one znaczkami polskimi [-] spowodowane było [-] przede wszystkim pobudkami patriotycznymi"; powyższy cytat doskonale oddaje genezę powstania nadruków lokalnych i ducha tego czasu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN1 200 PLN
16733

1918 seria pomnikowa, kartka z Łodzi 9.12.18 do Wiednia na poniemieckim formularzu opłacona znaczkami wydania przedrukowego, dekoracyjny walor, gwarancja.

1 000 PLN1 270 PLN
16769

1918 seria pomnikowa, lewy górny znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i oznaczenie.

50 PLN50 PLN
16801

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis.

240 PLN240 PLN
16802

1918 seria pomnikowa, znaczek rzadkim z błędem "ols w Polska uszkodzone" występującym tylko w części nakładu, wartość według katalogu Fischer ponad 800 zł, gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN360 PLN
16809

1918 wydanie PP/GGW, książka z 2010 roku Juliana Auleytnera "Obieg pocztowy wydania PP/GGW z 1918/19", 68 stron, dużo ilustracji.

60 PLN60 PLN
16824

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "kropka między o i c", gwarancja Łaszkiewicz.

100 PLN80 PLN
16868

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i oznaczenie.

160 PLN144 PLN
16871

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z ukośnym nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

360 PLN360 PLN
16879

1918 SOKOŁÓW, wycinek z kartki pocztowej z prowizorycznym kasownikiem z Sokołowa, rzadkie nie opisane w PZP.

150 PLN225 PLN
16893

1918 MYSZKÓW - wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskimm z nadrukiem pierwszą formą z błędem na poz.16 "kropka między o a c", unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Myszkowie, gwarancja i opis błedu i kasownika.

150 PLN150 PLN
16957

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN80 PLN
16960

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. z nadrukiem drugą formą, z błędem na poz.65 "ścięte lsk", na ładnym wycinku, gwarancja i opis Krawczyk.

250 PLN250 PLN
16964

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 71 z charakterystycznym rozbiciem litery P w Poczta, nadruk GGW błyszczący, gwarancja i oznaczenie.

800 PLN720 PLN
16981

1918 drugie wydanie lubelskie, seria znaczków w najtańszych odmianach na dwóch kopertach bez obiegu pocztowego.

380 PLN340 PLN
16982

1918 drugie wydanie lubelskie, seria kasowana, znaczek za 10/30 hal. z oboma kolorami nadruku czarnym i fioletowobrązowym (Fi.350+180.-), gwarancja. Krawczyk, Mikstein.

480 PLN480 PLN
16983

1918 drugie wydanie lubelskie, podstawowa seria na wycinkach, gwarancja.

240 PLN240 PLN