The auction will start on 09.09.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
29308

1838 kompletny składany list ze Lwowa do niemieckiej kolonii Brigidau koło Stryja, na odwrocie stempel Stryja.

240 PLN240 PLN
29324

1848 kompletny list z pełną treścią z Drohobycza do Lwowa, doskonała odbitka czarnego dwuwierszowego stempla nadawczego DROHOBICZ 23 Nov 1848; dopisek "Exoffo" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy LEMBERG 24.NOV; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
29341

1860 około, list wysłany 25/5 z Brześcia Kujawskiego do Włocławka, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z napisem BRZESC z dopisaną datą; dopiski: "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej i "pilny"; na odwrocie czerwony datownik odbiorczy typu IXA z napisami rosyjsko-polskimi z 25/5 i pieczęć nadawcy z godłem; dobry stan zachowania;

1845 około, list wysłany 7/6 z Brześcia Kujawskiego do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA z napisem BRZESC z dopisaną datą; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

200 PLN140 PLN
29354

1867 BRODY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brodach.

10 PLN10 PLN
29365

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 10 kop., z dodatkowym francuskim tekstem; krawędzie z pełną oryginalną gumą, bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).

60 PLN60 PLN
29375

1899 list opłacony znaczkami za 1, 2 i 5 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,25:14,75, wysłany 8/II z Warszawy do Wiednia, znaczki skasowane datownikiem WARSZAWA P.K.V E. 9 (ВАРШАВА П.К.V Э. 9), na odwrocie kasownik odbiorczy 22.2; ładna trójkolorowa frankatura, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
29395

1906 AMBULANS NR.94 relacji LWÓW-KRAKÓW (LEMBERG-KRAKAU), widokówka z Jarosławia do Krakowa przesłana 14.XII ambulansem, walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
29406

1909 rosyjska całostka wysłana z Warszawy do 10.2.09 do Lublina z dwustronnym drukiem reklam siedmiu firm w języku polskim i rosyjskim.

90 PLN80 PLN
29427

1916 widokówka (Świętochłowice) nadana w niemieckim ambulansie pocztowym na trasie Wrocław - Oświęcim.

70 PLN70 PLN
29444

1860 zestaw czterech pierwszych polskich znaczków; czysty bez gumy w kolorach jasnoniebieski i karminowym o odcieniach jasnych, w kolorach niebieski i karminoworóżowym o odcieniach ciemnych, w kolorach jasnoniebieski i różowym o odcieniach jasnych z silnie przetartym rysunkiem na wycinku w kolorach niebieski i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych. Czwarty znaczek przeząbkowany na dole.

3 500 PLN2 750 PLN
29445

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasno zielonkawoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 73 urzędu pocztowego w Lublinie, znaczek podwójnie użyty na szkodę poczty, niewielka prześwitna na górze znaczka, fotoopinia Jendroszek.

1 500 PLN1 500 PLN
29451

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Warszawy z cyfrą 1 w okręgach, znaczek z błędem podwójnej obwódki typ 3, uszkodzona dolna perforacja i prawy brzeg znaczka, nie naruszony obrazek znaczka.

1 000 PLN1 000 PLN
29459

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na niekompletnej obwolucie list z Grójca do Warszawy, list adresowany do Kancelarii Głównej Dóbr i Interesów Hrabiny Józefy Zamojskiej, list pięknie zaadresowany i doskonałe odbitki stempla numerowego i miejscownika Grójca, ręcznie wpisana data nadani 9/5 (dziewiąty maja), doskonała prezencja od frontu, gwarancja z opisem Schmutz.

10 000 PLN12 960 PLN
29460

1860 Królestwo Polskie - DRYSZCZÓW; list do Białej Cerkwi opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i różowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 82 - DRYSZCZÓW, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Chełma do Hrubieszowa; ma on bardzo wysoki 9 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; na górze jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z ręcznie wpisaną datą 4.3; na odwrocie odręczna adnotacja brązowym atramentem 3/3/60 o dacie otrzymania co odpowiada dacie 15 marca 1860 według kalendarza gregoriańskiego; Ukraina to stosunkowo rzadki kierunek wysyłki listów z Królestwa, gospodarczo bardziej była związana z Galicją, która znalazła się w zaborze austriackim, tam też prowadziły stare trakty; list z Dryszczowa został w Stepankowicach skierowany przez granicę do Uściługu, a stamtąd na Włodzimierz Wołyński, Żytomierz i Kijów; znaczek ma bardzo intensywne kolory, tak jak i sama koperta zachował się w dobrym stanie; to jedyny znany list - pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego sygnaturę po lewej stronie, w innych znanych kolekcjach listu z Dryszczowa nie było; fotoatest Schmutz.

36 000 PLN37 100 PLN
29505

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, widokówka (Mroczków) wysłana 3.II za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Opocznie do Nowego Sącza, stempelek cenzury w Kielcach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
29590

1919 front koperty firmowej z Drohobycza 12.4.19 do Wiednia, stempel radzieckiej cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
29597

1914 Legiony Polskie - walki w Karpatach, widokówka (Jaremcze) datowana 6.XII, wysłana przez podoficera Legionów Polskich z miejscowości Maramarossziget do Witowa, ponieważ nadawca nie oznaczył przesyłki jako wojskowej (Feldpost) - poczta naliczyła dopłatę, znaczek unieważniono datownikiem Chochołów 5.I.1915; niezwykle rzadka całość z wczesnego, słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; słabszy stan zachowania.

200 PLN150 PLN
29602

1914 nieużywany sekretnik legionowy.

120 PLN120 PLN
29626

1915 kartka legionowa nadana z poczty polowej z Końska.

120 PLN120 PLN
29628

1915 front dokumentu wysłanego 3.7.15 z Piotrkowa do Naczelnego Komitetu Narodowego w Wiedniu, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW "a", fioletowy stempel CENZUROWANE oraz rzadki stempel "Oddział Poczty Polowej Dep.Wojsk. / Feldpost-Abteilung der Mil. Sektion".

180 PLN180 PLN
29650

1916 karta pisana 17.7.16 z okopów na froncie przez ułana Tadeusza Bończę z 4. szwadronu 1. pułku ułanów Legionów, datownik FELDPOSTAMT 118, czarny dwuwierszowy stempel "Komenda 1 Pułku Ułanów / === Legjonów Polskich ===".

110 PLN110 PLN
29655

1916 list z treścią, wysłany z Kielc 2.9.16 do żołnierza Massalskiego z oddziału telefonicznego na pozycji na froncie, datownik ETAPPENPOSTAMT KIELCE, fioletowy stempel cenzury "Zensuriert / K.u k. Kreiskommando / Kielce.".

65 PLN65 PLN
29658

1916 kartka legionowa nadana z poczty polowej nr 118.

100 PLN100 PLN
29673

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka (Olkusz) wysłana 17.XI za pośrednictwem urzędu etapowego w Olkuszu (kasownik z wyróżnikiem "b"), adresowana na pocztę polową 378a, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
29681

1917 list polecony z Komendy Żandarmerii Polowej Wojsk Polskich do Sadu Polowego Komendy Legionów w Warszawie przesłany kurierem, stempel formacyjny "Komenda Żandarmeryi / Polowej Wojsk Polskich", fioletowy "HEERESSACHE / No_____ / POLECONE" a na odwrocie pokwitowanie odbioru oraz stempel odbiorczy "SĄD POLOWY KOMENDY LEGJONÓW POLSKICH".

110 PLN110 PLN
29694

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; rzadszy znaczek za 10 kop. użyty jako fiskalny, oprócz typowego użycia na korespondencji znaczki te służyły do dokumentowania opłaty stemplowej, na całych dokumentach unikalne, gwarancja ze specjalnym oznaczeniem - kółeczko kreślone na krzyż, Krawczyk.

100 PLN100 PLN
29764

1920 kartka z Łap z frontowej poczty polowej nr 11 do Woli Flaszyńskiej, ciekawa legionowa widokówka.

150 PLN120 PLN
29783

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej, znaczek z załamaniami.

10 PLN10 PLN
29786

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej.

10 PLN10 PLN
29788

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej.

10 PLN10 PLN
29827

1916 Warszawa, wydanie z nadrukiem nowej wartości, seria ładnie kasowana na wycinkach.

25 PLN25 PLN
29877

1918 Żarki, I wydanie, seria czysta z jedną podlepką, bardzo ładny stan, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

200 PLN200 PLN
29890

1918 Przedbórz, znaczek II wydania z podwójnym ząbkowaniem, gwarancja Schmutz.

35 PLN35 PLN
29894

1918 Żarki, III wydanie, seria czysta (Mi.360 euro), piękny stan, gwarancja Korszeń, Mikstein, Falkowski, Nassalski, Perzyński.

180 PLN180 PLN
29934

1918 Poddębice, znaczek z kasownikiem prowizorycznym Poddębic.

100 PLN100 PLN
29982

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.24 "kropka w lewej 5", gwarancja Korszeń.

80 PLN65 PLN
29983

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

40 PLN40 PLN
29986

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 24 z błędem "kropka w lewej cyfrze %", gwarancja i opis Schmutz.

90 PLN75 PLN
30086

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. w bardzo rzadkim kolorze niebieskim, z nadrukiem pierwszą formą na znaczku podstawowym z "druku pokojowego" (Fi.450.-), bez gumy, gwarancja i dokładny opis Schmutz.

250 PLN250 PLN
30087

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. w kolorze szafirowym, rzadki z nadrukiem pierwszą formą, gwarancja z opisem Korszeń.

200 PLN170 PLN