The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
29308

1838 kompletny składany list ze Lwowa do niemieckiej kolonii Brigidau koło Stryja, na odwrocie stempel Stryja.

240 PLN240 PLN
29324

1848 kompletny list z pełną treścią z Drohobycza do Lwowa, doskonała odbitka czarnego dwuwierszowego stempla nadawczego DROHOBICZ 23 Nov 1848; dopisek "Exoffo" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie dwuwierszowy stempel odbiorczy LEMBERG 24.NOV; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
29341

1860 około, list wysłany 25/5 z Brześcia Kujawskiego do Włocławka, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIA z napisem BRZESC z dopisaną datą; dopiski: "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej i "pilny"; na odwrocie czerwony datownik odbiorczy typu IXA z napisami rosyjsko-polskimi z 25/5 i pieczęć nadawcy z godłem; dobry stan zachowania;

1845 około, list wysłany 7/6 z Brześcia Kujawskiego do Włocławka, czarny okrągły stempel nadawczy typu IIIA z napisem BRZESC z dopisaną datą; dopisek "IR" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji B.Grodzińskiego.

200 PLN140 PLN
29354

1867 BRODY, austriacki znaczek za 5 kr. wydania z 1867 roku, unieważniony polskim miejscownikiem w Brodach.

10 PLN10 PLN
29365

1890 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, sekretnik za 10 kop., z dodatkowym francuskim tekstem; krawędzie z pełną oryginalną gumą, bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalny ubytek powierzchni papieru po podlepce).

60 PLN60 PLN
29375

1899 list opłacony znaczkami za 1, 2 i 5 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,25:14,75, wysłany 8/II z Warszawy do Wiednia, znaczki skasowane datownikiem WARSZAWA P.K.V E. 9 (ВАРШАВА П.К.V Э. 9), na odwrocie kasownik odbiorczy 22.2; ładna trójkolorowa frankatura, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
29395

1906 AMBULANS NR.94 relacji LWÓW-KRAKÓW (LEMBERG-KRAKAU), widokówka z Jarosławia do Krakowa przesłana 14.XII ambulansem, walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
29406

1909 rosyjska całostka wysłana z Warszawy do 10.2.09 do Lublina z dwustronnym drukiem reklam siedmiu firm w języku polskim i rosyjskim.

90 PLN80 PLN
29427

1916 widokówka (Świętochłowice) nadana w niemieckim ambulansie pocztowym na trasie Wrocław - Oświęcim.

70 PLN70 PLN
29444

1860 zestaw czterech pierwszych polskich znaczków; czysty bez gumy w kolorach jasnoniebieski i karminowym o odcieniach jasnych, w kolorach niebieski i karminoworóżowym o odcieniach ciemnych, w kolorach jasnoniebieski i różowym o odcieniach jasnych z silnie przetartym rysunkiem na wycinku w kolorach niebieski i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych. Czwarty znaczek przeząbkowany na dole.

3 500 PLN2 750 PLN
29445

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasno zielonkawoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym 73 urzędu pocztowego w Lublinie, znaczek podwójnie użyty na szkodę poczty, niewielka prześwitna na górze znaczka, fotoopinia Jendroszek.

1 500 PLN1 500 PLN
29451

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach jasnoniebieskim i różowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem numerowym Warszawy z cyfrą 1 w okręgach, znaczek z błędem podwójnej obwódki typ 3, uszkodzona dolna perforacja i prawy brzeg znaczka, nie naruszony obrazek znaczka.

1 000 PLN1 000 PLN
29459

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na niekompletnej obwolucie list z Grójca do Warszawy, list adresowany do Kancelarii Głównej Dóbr i Interesów Hrabiny Józefy Zamojskiej, list pięknie zaadresowany i doskonałe odbitki stempla numerowego i miejscownika Grójca, ręcznie wpisana data nadani 9/5 (dziewiąty maja), doskonała prezencja od frontu, gwarancja z opisem Schmutz.

10 000 PLN12 960 PLN
29460

1860 Królestwo Polskie - DRYSZCZÓW; list do Białej Cerkwi opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i różowym; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 82 - DRYSZCZÓW, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Chełma do Hrubieszowa; ma on bardzo wysoki 9 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza; na górze jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z ręcznie wpisaną datą 4.3; na odwrocie odręczna adnotacja brązowym atramentem 3/3/60 o dacie otrzymania co odpowiada dacie 15 marca 1860 według kalendarza gregoriańskiego; Ukraina to stosunkowo rzadki kierunek wysyłki listów z Królestwa, gospodarczo bardziej była związana z Galicją, która znalazła się w zaborze austriackim, tam też prowadziły stare trakty; list z Dryszczowa został w Stepankowicach skierowany przez granicę do Uściługu, a stamtąd na Włodzimierz Wołyński, Żytomierz i Kijów; znaczek ma bardzo intensywne kolory, tak jak i sama koperta zachował się w dobrym stanie; to jedyny znany list - pochodzi ze słynnej kolekcji W.Rachmanowa i posiada jego sygnaturę po lewej stronie, w innych znanych kolekcjach listu z Dryszczowa nie było; fotoatest Schmutz.

36 000 PLN37 100 PLN
29505

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura wielokrotna, widokówka (Mroczków) wysłana 3.II za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Opocznie do Nowego Sącza, stempelek cenzury w Kielcach; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
29590

1919 front koperty firmowej z Drohobycza 12.4.19 do Wiednia, stempel radzieckiej cenzury wojskowej.

50 PLN50 PLN
29597

1914 Legiony Polskie - walki w Karpatach, widokówka (Jaremcze) datowana 6.XII, wysłana przez podoficera Legionów Polskich z miejscowości Maramarossziget do Witowa, ponieważ nadawca nie oznaczył przesyłki jako wojskowej (Feldpost) - poczta naliczyła dopłatę, znaczek unieważniono datownikiem Chochołów 5.I.1915; niezwykle rzadka całość z wczesnego, słabo udokumentowanego okresu walk legionowych; słabszy stan zachowania.

200 PLN150 PLN
29602

1914 nieużywany sekretnik legionowy.

120 PLN120 PLN
29626

1915 kartka legionowa nadana z poczty polowej z Końska.

120 PLN120 PLN
29628

1915 front dokumentu wysłanego 3.7.15 z Piotrkowa do Naczelnego Komitetu Narodowego w Wiedniu, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW "a", fioletowy stempel CENZUROWANE oraz rzadki stempel "Oddział Poczty Polowej Dep.Wojsk. / Feldpost-Abteilung der Mil. Sektion".

180 PLN180 PLN
29650

1916 karta pisana 17.7.16 z okopów na froncie przez ułana Tadeusza Bończę z 4. szwadronu 1. pułku ułanów Legionów, datownik FELDPOSTAMT 118, czarny dwuwierszowy stempel "Komenda 1 Pułku Ułanów / === Legjonów Polskich ===".

110 PLN110 PLN
29655

1916 list z treścią, wysłany z Kielc 2.9.16 do żołnierza Massalskiego z oddziału telefonicznego na pozycji na froncie, datownik ETAPPENPOSTAMT KIELCE, fioletowy stempel cenzury "Zensuriert / K.u k. Kreiskommando / Kielce.".

65 PLN65 PLN
29658

1916 kartka legionowa nadana z poczty polowej nr 118.

100 PLN100 PLN
29673

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka (Olkusz) wysłana 17.XI za pośrednictwem urzędu etapowego w Olkuszu (kasownik z wyróżnikiem "b"), adresowana na pocztę polową 378a, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
29681

1917 list polecony z Komendy Żandarmerii Polowej Wojsk Polskich do Sadu Polowego Komendy Legionów w Warszawie przesłany kurierem, stempel formacyjny "Komenda Żandarmeryi / Polowej Wojsk Polskich", fioletowy "HEERESSACHE / No_____ / POLECONE" a na odwrocie pokwitowanie odbioru oraz stempel odbiorczy "SĄD POLOWY KOMENDY LEGJONÓW POLSKICH".

110 PLN110 PLN
29694

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; rzadszy znaczek za 10 kop. użyty jako fiskalny, oprócz typowego użycia na korespondencji znaczki te służyły do dokumentowania opłaty stemplowej, na całych dokumentach unikalne, gwarancja ze specjalnym oznaczeniem - kółeczko kreślone na krzyż, Krawczyk.

100 PLN100 PLN
29764

1920 kartka z Łap z frontowej poczty polowej nr 11 do Woli Flaszyńskiej, ciekawa legionowa widokówka.

150 PLN120 PLN
29783

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej, znaczek z załamaniami.

10 PLN10 PLN
29786

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej.

10 PLN10 PLN
29788

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej.

10 PLN10 PLN
29827

1916 Warszawa, wydanie z nadrukiem nowej wartości, seria ładnie kasowana na wycinkach.

25 PLN25 PLN
29877

1918 Żarki, I wydanie, seria czysta z jedną podlepką, bardzo ładny stan, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

200 PLN200 PLN
29890

1918 Przedbórz, znaczek II wydania z podwójnym ząbkowaniem, gwarancja Schmutz.

35 PLN35 PLN
29894

1918 Żarki, III wydanie, seria czysta (Mi.360 euro), piękny stan, gwarancja Mikstein, Falkowski, Nassalski, Perzyński.

180 PLN180 PLN
29934

1918 Poddębice, znaczek z kasownikiem prowizorycznym Poddębic.

100 PLN100 PLN
29982

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.24 "kropka w lewej 5", gwarancja.

80 PLN65 PLN
29983

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta".

40 PLN40 PLN
29986

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 24 z błędem "kropka w lewej cyfrze %", gwarancja i opis Schmutz.

90 PLN75 PLN
30086

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. w bardzo rzadkim kolorze niebieskim, z nadrukiem pierwszą formą na znaczku podstawowym z "druku pokojowego" (Fi.450.-), bez gumy, gwarancja i dokładny opis Schmutz.

250 PLN250 PLN
30087

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 20 fen. w kolorze szafirowym, rzadki z nadrukiem pierwszą formą, gwarancja z opisem.

200 PLN170 PLN