The auctions ends in:

Lot # 29650
Close:
Start price: 110
Current price: 110
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1916 karta pisana 17.7.16 z okopów na froncie przez ułana Tadeusza Bończę z 4. szwadronu 1. pułku ułanów Legionów, datownik FELDPOSTAMT 118, czarny dwuwierszowy stempel "Komenda 1 Pułku Ułanów / === Legjonów Polskich ===".
Photo