The auctions ends in:

Lot # 29590
Close:
Start price: 50
Current price: 50
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 occupation postage
Description

1919 front koperty firmowej z Drohobycza 12.4.19 do Wiednia, stempel radzieckiej cenzury wojskowej.
Photo