The auctions ends in:

Lot # 29694
Close:
Start price: 100
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Fi.4
Category: WW1 military postage
Description

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, I wydanie przedrukowe; rzadszy znaczek za 10 kop. użyty jako fiskalny, oprócz typowego użycia na korespondencji znaczki te służyły do dokumentowania opłaty stemplowej, na całych dokumentach unikalne, gwarancja ze specjalnym oznaczeniem - kółeczko kreślone na krzyż, Krawczyk.
Photo