The auctions ends in:

Lot # 29375
Close:
Start price: 120
Current price: 120
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.45xI, 46xI, 47xI
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1899 list opłacony znaczkami za 1, 2 i 5 kop wydania z 1889 roku, na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,25:14,75, wysłany 8/II z Warszawy do Wiednia, znaczki skasowane datownikiem WARSZAWA P.K.V E. 9 (ВАРШАВА П.К.V Э. 9), na odwrocie kasownik odbiorczy 22.2; ładna trójkolorowa frankatura, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.
Photo