Page:
results
Num# Description Start price Buy price
142541845 list z treścią z miejscowości Mszana do Przemyśla wysłany 7 AUG z urzędu w Dukli, czarny, dwuwierszowy stempel nadawczy kursywą, dopisek "in stricte Offosis" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; dobry stan zachowania.

100 PLN

100 PLN

143131901 sekretnik za 7 kop. wysłany z Wilna do miejscowości Święciany, przesłany 5.III wagonem pocztowym nr.4 relacji Wierzbołów-Petersburg, znak opłaty unieważniono kasownikiem POCZTOWY WAGON No.4 ( ) z wyróżnikiem "4", następnie przesyłkę przekazano do wagonu pocztowego nr.201 relacji Poniewież-Nowe Święciany - kasownik POCZTOWY WAGON No.201 ( ) z wyróżnikiem "4"; sekretnik doręczono 6.III, kasownik odbiorczy Święciany (); bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN

200 PLN

143171904 kartka nadana w wagonie pocztowym 208 do Warszawy.

30 PLN

30 PLN

143271910 kartka do Warszawy nadana w ambulansie pocztowym na Trasie Łapy - Lublin nr 102.

90 PLN

140 PLN

143281910 widokówka Skole-Hrebenów wysłana 17.VII z miejscowości Skole do Bad Nauheim, ładnie odciśnięty ośmiokątny stempelek nadawczy; doskonały stan zachowania.

50 PLN

50 PLN

143341912 widokówka wysłana 27.III do Dąbrowy Górniczej, przewieziona ambulansem nr.88 relacji Łuków - Granica, kasownik odbiorczy; uszkodzony znaczek skasowany stemplem ambulansu.

50 PLN

50 PLN

143351912 widokówka wysłana 14.IV do Dąbrowy Górniczej, przewieziona ambulansem nr.110 relacji Ostrowiec - Koluszki, znaczek unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem B (); kasownik odbiorczy.

50 PLN

50 PLN

143791860 Królestwo Polskie - OPOCZNO - PIERWSZY MIESIĄC, list do Kielc opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym na cienkim (0,06 mm) papierze, z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym; - charakterystyczny dla pierwszych nakładów druk bez uszkodzeń żadnej z klisz, czerwona tarcza bardzo wyraźna; znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 154 - Opoczno, bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza; obok okrągły stempel nadawczy rzadszego typu IIIA z ręcznie wpisaną datą 18/1; na odwrocie datownik odbiorczy typu IIIC z 21/1; zarówno koperta listu jak i sam znaczek zachowały się w bardzo dobrym stanie; klej nieco nierównomiernie rozłożony, na dole znaczka nieco grubsza warstwa przesiąka przez cienki papier; charakterystyczne dla wczesnego okresu obiegu bardzo czytelne odbicie cyfr kasownika; tak wczesne użycie pierwszego polskiego znaczka - pierwszy miesiąc, jest bardzo wysoko wyceniane we wszystkich katalogach; pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

36 000 PLN

37 537 PLN

144091870 około, pasek pięciu rosyjskich znaczków za 1 kop. stemplowanych kasownikiem warszawskim z 1 w czterech kwadratach, pięknie odbite kasowniki, dekoracyjne.

200 PLN

180 PLN

144262010 katalog aukcji zbioru Królestwa Polskiego Włodzimierza Rachmanowa, 72 strony z kolorowymi ilustracjami wszystkich 350 oferowanych pozycji, obowiązkowa pozycja dla każdego zbieracza tego tematu oraz każdego poważnego filatelisty. Każda licytująca osoba zakupi egzemplarz katalogu w cenie wywoławczej.

100 PLN

100 PLN

144591916 kartka z poczty polowej w Radomiu do Warszawy, gwarancja Korszeń.

70 PLN

70 PLN

144871918 polecony list z Sieradza do Niemiec, list opłacony dziewięcioblokami z numerami nakładów HAN na marginesie, znaczek za 5 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN

100 PLN

145351915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 6.VIII (I rocznica "wymarszu ku wolności") za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, doskonała czarna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III. Baonu I.p. I. Legionu Pol." (Berek P28), unikalny polski stempelek cenzury z ozdobnikami (odmiana u Berka nieopisana); dobry stan zachowania (dziurki po szpilkach);

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 6.XI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, stempel formacyjny "1.Brigade der polnischen Legionen" (Berek P20), wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN

500 PLN

145381915 Legiony Polskie - formularz wysłany 11.V za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do Wiednia, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda IV Batalionu 2 pułku Legionów Polskich" z orłem, stempel odmienny od prezentowanego u Berka (por. Berek P117); stempelek cenzury ZENSURIERT (Berek C44); na odwrocie rysunek ołówkiem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN

200 PLN

145401915 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 15.X za pośrednictwem poczty polowej 355 do Karlsbadu, stempel formacyjny "3-ci Szwadron 1-go Polskiego Legionu" u Berka nieopisany!!! niezwykle rzadki, polsko-niemiecki stempelek cenzury w ramce "CENZUROWANE (ZESURIERT)" u Berka nieopisany; doskonały stan zachowania;

1916 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 6.I za pośrednictwem poczty polowej 355 do miejscowości Rzęsna Polska, czytelna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda 6.Szwadronu ułanów Leg.Pol." - nieopisanego u Berka!!! na odwrocie sygnatura w ramce DEKA; dobry stan zachowania (przebarwienia); z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN

600 PLN

145511915 karta na formularzu węgierskiej pocztypolowej pisana wysłąna z Piotrkowa 29.7.15 do Krakowa, legionista Mazurkiewicz pisze "Jestem bardzo zadowolony ze swoich włóczęg po Karpatach, Besarabii i innych dziurach. Obecnie znalazłem się na chwilowym wypoczynku tutaj"; datownik ETTAPENPOSTAMMT PIOTRKÓW, fioletowy stempel z orłem "1. Dywizjon Artylerji Legionów Polskich / KADRA" oraz fioletowy stempel cenzury K.u.K. Militarzensur.

110 PLN

110 PLN

145561915 karta polowa legionów z orłem (L) z Kamieńska 12.07.15 ze szkoły podoficerskiej do Oświęcimia, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW "a", bardzo rzadki stempel formacyjny "* LEGIONY POLSKIE * SZKOŁA PODOFICERSKA", niebieski stempel ZENSURIERT.

250 PLN

250 PLN

145571915 karta polowa z frontu z węgierskiej poczty HADTAP-POSTAHIVATAL 351 do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 355, dwujęzyczny stempel w ramce z krzyżem "Grupa chirurgów / Prof. Dra RUTKOWSKIEGO / w połączeniu z ochotniczym / Oddziałem sanitarnym / Czerwonego Krzyża Nr.1. / w KRAKOWIE", stempel cenzury "Zensuriert. / Hauptpostamt."

150 PLN

150 PLN

145761916 karta polowa wysłana z poczty polowej w Hrubieszowie 29.II.16 do Lubiąża, datownik poczty etapowej 183, ładnie odbite stemple formacyjne oraz stempel cenzury.

20 PLN

20 PLN

145801916 karta poczty polowej z frontu z 3. kompanii etapowej do Końskich 12.2.16, datownik FELDPOSTAMT 355, rzadki stempel formacyjny z orłem "Komenda 3. Kompanii Etapowej / Legionu Polskiego".

140 PLN

140 PLN

146461918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - pasek znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, na odwrocie numer arkusza 7, trzy widoczne na skanie załamania.

80 PLN

80 PLN

146471918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, skraj arkusza niegumowany.

35 PLN

55 PLN

146481918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, mały fragment znaku wodnego.

100 PLN

100 PLN

146671919 wojna polsko-sowiecka, walki na Wileńszczyźnie, widokówka (Baranowicze) datowana "5/6.919", wysłana ze szpitala wojskowego za pośrednictwem poczty polowej 23; poczta ta obsługiwała oddziały Grupy Podlaskiej (przemianowana później na Poleską) gen. Antoniego Listowskiego, część z nich brała udział w Operacji Wileńskiej w rejonie Nowogródka i Baranowicz, które zdobyto podobnie jaki i Wilno 19.IV; gwarancja Korszeń.

500 PLN

500 PLN

146811919 piękna kartka poczty polowej z orłem z przedmościa Borysowa nad Berezyną 18.10.19 z plutonu Telefonicznego 3. Pułku Piechoty Legionów do Warszawy, datownik poczty polowej "FRONTOWA POCZTA POLOWA No 26" z wyróżnikiem a, formacyjna pieczęć pocztowa "DOWÓDZTWO 3.P.P. LEGIONÓW / PIECZĘĆ POCZTOWA".

190 PLN

190 PLN

146821919 telegram z okresu działań zaczepnych przeciw Bolszewikom w lipcu 1919 roku, wysłany 25.7.20 z Sztabu Generalnego do referatu broni Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego w Lidzie w sprawie armaty będącej w w posiadaniu lidzkiego pułku piechoty z 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, bardzo rzadki dokument z tego okresu walk.

300 PLN

300 PLN

146941920 poufny telegram z okresu Operacji Kijowskiej przeciw Bolszewikom, wysłany 5.5.20 zaraz po zajęciu Kijowa i osiągnięciu celu Operacji Kijowskiej, ze Ścisłej Rady Wojennej (telegram na Zamku) do Dowództwa 6-tej Armii, rozkaz dotyczy przetransportowania 1. p.ułanów i dowództwa 7. brygady jazdy do Augustowa i Grodna do nowo formowanej 2. Armii, unikalny dokument pocztowy i historyczny z tego okresu walk.

450 PLN

511 PLN

147091915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w kolorze brązowoczerwonym z tłem zielonkawożółtym (Fi.200.-), sygnowany, gwarancja i opis Korszeń.

160 PLN

160 PLN

147211916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

200 PLN

200 PLN

147311916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek za (3 kop.) w kolorze różowoczerwonym, gwarancja firmowa Gryżewski.

60 PLN

60 PLN

147331916 Warszawa, wycinek z formularza z odbitką rzadszego stempla opłaty doręczeniowej (2 grosze) za druki - typ 1b, w kolorze czerwonym.

20 PLN

20 PLN

147671916 Zawiercie, czysta seria bez nadruku kontrolnego (Mi.200 euro), sygnowana, gwarancja Schmutz.

200 PLN

200 PLN

147751917 Przedbórz, I wydanie, kasowana seria ząbkowanych znaczków w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

200 PLN

200 PLN

148061918 Przedbórz, III wydanie, czysta seria ząbkowana, gwarancja Korszeń.

160 PLN

160 PLN

148151918 Warszawa, "10 FENYGÓW" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej IV wydania, karta pocztowa wysłana 9.2 z Łodzi; doskonały stan zachowania.

50 PLN

50 PLN

148301918 Jędrzejów, kasowane na wycinkach wartości halerzowe z serii znaczków z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

480 PLN

480 PLN

148361918 Łęczyca, znaczki wydania lokalnego grzecznościowo stemplowane na kopercie.

30 PLN

35 PLN

148371918 Mielec, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN

900 PLN

148381918 Mielec, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN

900 PLN

148391918 Mielec, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN

900 PLN