The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
14254

1845 list z treścią z miejscowości Mszana do Przemyśla wysłany 7 AUG z urzędu w Dukli, czarny, dwuwierszowy stempel nadawczy kursywą, dopisek "in stricte Offosis" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; dobry stan zachowania.

100 PLN100 PLN
14313

1901 sekretnik za 7 kop. wysłany z Wilna do miejscowości Święciany, przesłany 5.III wagonem pocztowym nr.4 relacji Wierzbołów-Petersburg, znak opłaty unieważniono kasownikiem POCZTOWY WAGON No.4 ( ) z wyróżnikiem "4", następnie przesyłkę przekazano do wagonu pocztowego nr.201 relacji Poniewież-Nowe Święciany - kasownik POCZTOWY WAGON No.201 ( ) z wyróżnikiem "4"; sekretnik doręczono 6.III, kasownik odbiorczy Święciany (); bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
14317

1904 kartka nadana w wagonie pocztowym 208 do Warszawy.

30 PLN30 PLN
14327

1910 kartka do Warszawy nadana w ambulansie pocztowym na Trasie Łapy - Lublin nr 102.

90 PLN140 PLN
14328

1910 widokówka Skole-Hrebenów wysłana 17.VII z miejscowości Skole do Bad Nauheim, ładnie odciśnięty ośmiokątny stempelek nadawczy; doskonały stan zachowania.

50 PLN50 PLN
14334

1912 widokówka wysłana 27.III do Dąbrowy Górniczej, przewieziona ambulansem nr.88 relacji Łuków - Granica, kasownik odbiorczy; uszkodzony znaczek skasowany stemplem ambulansu.

50 PLN50 PLN
14335

1912 widokówka wysłana 14.IV do Dąbrowy Górniczej, przewieziona ambulansem nr.110 relacji Ostrowiec - Koluszki, znaczek unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem B (); kasownik odbiorczy.

50 PLN50 PLN
14379

1860 Królestwo Polskie - OPOCZNO - PIERWSZY MIESIĄC, list do Kielc opłacony pierwszym polskim znaczkiem za 10 kop. w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym na cienkim (0,06 mm) papierze, z dużym prawdopodobieństwem prześwitującym; - charakterystyczny dla pierwszych nakładów druk bez uszkodzeń żadnej z klisz, czerwona tarcza bardzo wyraźna; znaczek unieważniono polskim kasownikiem numerowym 154 - Opoczno, bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według M.A.Bojanowicza; obok okrągły stempel nadawczy rzadszego typu IIIA z ręcznie wpisaną datą 18/1; na odwrocie datownik odbiorczy typu IIIC z 21/1; zarówno koperta listu jak i sam znaczek zachowały się w bardzo dobrym stanie; klej nieco nierównomiernie rozłożony, na dole znaczka nieco grubsza warstwa przesiąka przez cienki papier; charakterystyczne dla wczesnego okresu obiegu bardzo czytelne odbicie cyfr kasownika; tak wczesne użycie pierwszego polskiego znaczka - pierwszy miesiąc, jest bardzo wysoko wyceniane we wszystkich katalogach; pochodzi z kolekcji W.Rachmanowa, jego sygnatura po prawej na dole, fotoatest Ceremuga A.I.E.P.

36 000 PLN37 537 PLN
14409

1870 około, pasek pięciu rosyjskich znaczków za 1 kop. stemplowanych kasownikiem warszawskim z 1 w czterech kwadratach, pięknie odbite kasowniki, dekoracyjne.

200 PLN180 PLN
14426

2010 katalog aukcji zbioru Królestwa Polskiego Włodzimierza Rachmanowa, 72 strony z kolorowymi ilustracjami wszystkich 350 oferowanych pozycji, obowiązkowa pozycja dla każdego zbieracza tego tematu oraz każdego poważnego filatelisty. Każda licytująca osoba zakupi egzemplarz katalogu w cenie wywoławczej.

100 PLN100 PLN
14459

1916 kartka z poczty polowej w Radomiu do Warszawy, gwarancja.

70 PLN70 PLN
14487

1918 polecony list z Sieradza do Niemiec, list opłacony dziewięcioblokami z numerami nakładów HAN na marginesie, znaczek za 5 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN100 PLN
14535

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 6.VIII (I rocznica "wymarszu ku wolności") za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, doskonała czarna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda III. Baonu I.p. I. Legionu Pol." (Berek P28), unikalny polski stempelek cenzury z ozdobnikami (odmiana u Berka nieopisana); dobry stan zachowania (dziurki po szpilkach);

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 6.XI za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa, stempel formacyjny "1.Brigade der polnischen Legionen" (Berek P20), wśród legionowych rekwizytów pocztowych, stemple z tekstem niemieckim należą do rzadkości; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN500 PLN
14538

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 11.V za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do Wiednia, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda IV Batalionu 2 pułku Legionów Polskich" z orłem, stempel odmienny od prezentowanego u Berka (por. Berek P117); stempelek cenzury ZENSURIERT (Berek C44); na odwrocie rysunek ołówkiem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
14540

1915 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 15.X za pośrednictwem poczty polowej 355 do Karlsbadu, stempel formacyjny "3-ci Szwadron 1-go Polskiego Legionu" u Berka nieopisany!!! niezwykle rzadki, polsko-niemiecki stempelek cenzury w ramce "CENZUROWANE (ZESURIERT)" u Berka nieopisany; doskonały stan zachowania;

1916 Legiony Polskie - II Brygada, formularz wysłany 6.I za pośrednictwem poczty polowej 355 do miejscowości Rzęsna Polska, czytelna odbitka stempla formacyjnego z orłem "Komenda 6.Szwadronu ułanów Leg.Pol." - nieopisanego u Berka!!! na odwrocie sygnatura w ramce DEKA; dobry stan zachowania (przebarwienia); z kolekcji S.Rosińskiego.

600 PLN600 PLN
14551

1915 karta na formularzu węgierskiej pocztypolowej pisana wysłąna z Piotrkowa 29.7.15 do Krakowa, legionista Mazurkiewicz pisze "Jestem bardzo zadowolony ze swoich włóczęg po Karpatach, Besarabii i innych dziurach. Obecnie znalazłem się na chwilowym wypoczynku tutaj"; datownik ETTAPENPOSTAMMT PIOTRKÓW, fioletowy stempel z orłem "1. Dywizjon Artylerji Legionów Polskich / KADRA" oraz fioletowy stempel cenzury K.u.K. Militarzensur.

110 PLN110 PLN
14556

1915 karta polowa legionów z orłem (L) z Kamieńska 12.07.15 ze szkoły podoficerskiej do Oświęcimia, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW "a", bardzo rzadki stempel formacyjny "* LEGIONY POLSKIE * SZKOŁA PODOFICERSKA", niebieski stempel ZENSURIERT.

250 PLN250 PLN
14557

1915 karta polowa z frontu z węgierskiej poczty HADTAP-POSTAHIVATAL 351 do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 355, dwujęzyczny stempel w ramce z krzyżem "Grupa chirurgów / Prof. Dra RUTKOWSKIEGO / w połączeniu z ochotniczym / Oddziałem sanitarnym / Czerwonego Krzyża Nr.1. / w KRAKOWIE", stempel cenzury "Zensuriert. / Hauptpostamt."

150 PLN150 PLN
14576

1916 karta polowa wysłana z poczty polowej w Hrubieszowie 29.II.16 do Lubiąża, datownik poczty etapowej 183, ładnie odbite stemple formacyjne oraz stempel cenzury.

20 PLN20 PLN
14580

1916 karta poczty polowej z frontu z 3. kompanii etapowej do Końskich 12.2.16, datownik FELDPOSTAMT 355, rzadki stempel formacyjny z orłem "Komenda 3. Kompanii Etapowej / Legionu Polskiego".

140 PLN140 PLN
14646

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - pasek znaczków opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, na odwrocie numer arkusza 7, trzy widoczne na skanie załamania.

80 PLN80 PLN
14647

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - marginesowy znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, skraj arkusza niegumowany.

35 PLN55 PLN
14648

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki, mały fragment znaku wodnego.

100 PLN100 PLN
14667

1919 wojna polsko-sowiecka, walki na Wileńszczyźnie, widokówka (Baranowicze) datowana "5/6.919", wysłana ze szpitala wojskowego za pośrednictwem poczty polowej 23; poczta ta obsługiwała oddziały Grupy Podlaskiej (przemianowana później na Poleską) gen. Antoniego Listowskiego, część z nich brała udział w Operacji Wileńskiej w rejonie Nowogródka i Baranowicz, które zdobyto podobnie jaki i Wilno 19.IV; gwarancja.

500 PLN500 PLN
14681

1919 piękna kartka poczty polowej z orłem z przedmościa Borysowa nad Berezyną 18.10.19 z plutonu Telefonicznego 3. Pułku Piechoty Legionów do Warszawy, datownik poczty polowej "FRONTOWA POCZTA POLOWA No 26" z wyróżnikiem a, formacyjna pieczęć pocztowa "DOWÓDZTWO 3.P.P. LEGIONÓW / PIECZĘĆ POCZTOWA".

190 PLN190 PLN
14682

1919 telegram z okresu działań zaczepnych przeciw Bolszewikom w lipcu 1919 roku, wysłany 25.7.20 z Sztabu Generalnego do referatu broni Dowództwa Frontu Litewsko-Białoruskiego w Lidzie w sprawie armaty będącej w w posiadaniu lidzkiego pułku piechoty z 1. Dywizji Litewsko-Białoruskiej, bardzo rzadki dokument z tego okresu walk.

300 PLN300 PLN
14694

1920 poufny telegram z okresu Operacji Kijowskiej przeciw Bolszewikom, wysłany 5.5.20 zaraz po zajęciu Kijowa i osiągnięciu celu Operacji Kijowskiej, ze Ścisłej Rady Wojennej (telegram na Zamku) do Dowództwa 6-tej Armii, rozkaz dotyczy przetransportowania 1. p.ułanów i dowództwa 7. brygady jazdy do Augustowa i Grodna do nowo formowanej 2. Armii, unikalny dokument pocztowy i historyczny z tego okresu walk.

450 PLN511 PLN
14709

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym w kolorze brązowoczerwonym z tłem zielonkawożółtym (Fi.200.-), sygnowany, gwarancja i opis.

160 PLN160 PLN
14721

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
14731

1916 Sosnowiec, herb miasta, znaczek za (3 kop.) w kolorze różowoczerwonym, gwarancja firmowa Gryżewski.

60 PLN60 PLN
14733

1916 Warszawa, wycinek z formularza z odbitką rzadszego stempla opłaty doręczeniowej (2 grosze) za druki - typ 1b, w kolorze czerwonym.

20 PLN20 PLN
14767

1916 Zawiercie, czysta seria bez nadruku kontrolnego (Mi.200 euro), sygnowana, gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
14775

1917 Przedbórz, I wydanie, kasowana seria ząbkowanych znaczków w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
14806

1918 Przedbórz, III wydanie, czysta seria ząbkowana, gwarancja.

160 PLN160 PLN
14815

1918 Warszawa, "10 FENYGÓW" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej IV wydania, karta pocztowa wysłana 9.2 z Łodzi; doskonały stan zachowania.

50 PLN50 PLN
14830

1918 Jędrzejów, kasowane na wycinkach wartości halerzowe z serii znaczków z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem, gwarancja Krawczyk.

480 PLN480 PLN
14836

1918 Łęczyca, znaczki wydania lokalnego grzecznościowo stemplowane na kopercie.

30 PLN35 PLN
14837

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN900 PLN
14838

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN900 PLN
14839

1918 Mielec, znaczek z nadrukiem II wydania, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN900 PLN