Lot # 14538
Close:
Start price: 200
Current price: 200
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 11.V za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie do Wiednia, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda IV Batalionu 2 pułku Legionów Polskich" z orłem, stempel odmienny od prezentowanego u Berka (por. Berek P117); stempelek cenzury ZENSURIERT (Berek C44); na odwrocie rysunek ołówkiem; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.
Photo